ترجمه مقاله مدل جامع برای خودسنجی مرکز انرژی برای تامین نیازهای خنک کننده، گرمایش و الکتریکی ساختمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل جامع برای خودسنجی مرکز انرژی برای تامین نیازهای خنک کننده، گرمایش و الکتریکی ساختمان - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۵۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل جامع برای خودسنجی یک مرکز انرژی برای تامین نیازهای خنک کننده، گرمایش و الکتریکی ساختمان
عنوان انگلیسی
A comprehensive model for self-scheduling an energy hub to supply cooling, heating and electrical demands of a building
صفحات مقاله فارسی
34
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
229
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فناوری انرژی و سیستم های انرژی
مجله
انرژی - Energy
دانشگاه
دانشگاه شهید چمران، گروه مهندسی اهواز، ایران
کلمات کلیدی
هاپ انرژی، گرما و برق ترکیبی، منطقه عملیاتی ممکن، پمپ الکتریکی، سیستم ذخیره انرژی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
1.1. بخش انرژی
1.2. مرور ادبیات (پیشینه تحقیق)
1.3. نقش ها
2. مدل هاب انرژی
2.1. نیاز به برق
3- مدل ریاضی هاب انرژی
3-1- تابع هدف
3-2- محدودیت‌های تقاضا
3-3- محدودیت‌های سیستم CHP
3-4- محدودیت‌های A.B
3-5- محدودیت‌های EES
3-6- محدودیت‌های TES
3-7- محدودیت‌های چیلر A.b
3-8- محدودیت‌های خطوط اتصال الکتریسیته و گاز طبیعی
3-9- محدودیت‌های EHP
3-10- انعطاف‌پذیری هاب انرژی
4- نتایج عددی
4-1- داده‌های ورودی
4-2- متوازن نمودن بار الکتریکی
4-3- متوازن نمودن بار گرمایشی و سرمایشی
4-4- عملکرد CHP
4-4-1- تولید برق CHP
4-4-2- تولید حرارت سیستم CHP
4-5- تبادل با EDS
4-6- ارزیابی انعطاف‌پذیری هاب انرژی
5- نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstrct

This paper presents an innovative method for modeling energy hubs based on energy flow between its constituent elements. Using this method, modeling of energy hubs with different elements and connections is facilitated. Also, an appropriate mixed integer nonlinear programming model is presented for short term 24-hour scheduling an energy hub, in which, the objective is to fulfill daily cooling, heating and electric demands of a hypothetical building with the maximum profit. Furthermore, in the energy flow based modeling method presented in this paper, energy storage elements are not only used at the output of the hub; but also, are capable of being used as inputs for other elements inside the energy hub. In order to evaluate the performance of the model, simulations have been accomplished for one hot and one cold typical day. Presented energy hub includes various elements such as combined heat and power, electric heat pump, boiler, absorption chiller and electrical and thermal energy storages. Moreover, in the modeling of the proposed energy hub, feasible operation region for combined heat and power system together with technical constraints of energy hub equipment is considered. Analyzing numerical results, flexibility of the energy hub for feeding the required loads of the building, operation of combined heat and power and the effect of electrical heat pumps in meeting cooling and heating loads of the building are evaluated. The numerical results show that combined heat and power operation points and its average electrical and thermal efficiency in hot and cold days are totally different and electric heat pump, regarding its high efficiency, is the main supplier of cooling and heating loads of the building in the studied energy hub.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله، روش ابتکاری برای مدلسازی هاب های(قطب) انرژی بر مبنای جریان انرژی بین عناصر تشکیل دهنده آن ارائه میدهد. مدلسازی هاب های انرژی همراه با عناصر و روابط مختلف، با استفاده از این روش تسهیل می گردد. همچنین یک مدل برنامه ریزی غیرخطی صحیح مختلط مناسب ، جهت برنامه ریزی کوتاه مدت 24 ساعته هاب انرژی، با هدف برآورد نیازهای خنک سازی ، گرمایش و الکتریکی روزانه ساختمان فرضی با حداکثر بازدهی ، ارائه می شود. علاوه بر این، در روش مدلسازی بر مبنای جریان انرژی که در این مقاله ارائه می شود، عناصر ذخیره انرژی نه تنها در خروجی این هاب استفاده می شود، بلکه قادرند به عنوان ورودی هایی برای دیگر عناصر موجود در هاب انرژی استفاده می شوند. به منظور ارزیابی عملکرد این مدل ، شبیه سازیهای برای یک روز معمولی گرم و یک روز سرد انجام گرفته شده است. هاب انرژی مذکور شامل عناصر مختلفی چون ترکیب برق و گرما، پمپ حرارتی الکتریکی ، بویلر(Boiler) ، چیلر جذبی و مخازن انرژی حرارتی و الکتریکی می باشد. علاوه بر این، در مدلسازی هاب انرژی مطرح شده ، منطقه امکان پذیر عملیات برای سیستم ترکیبی برق و گرما با هم همراه با محدودیتهای فنی تجهیزات هاب انرژی بررسی می شود. با تحلیل نتایج عددی ، انعطاف پذیری هاب انرژی جهت تغذیه بارهای مورد نیاز ساختمان ، عملیات ترکیب گرما و برق و تاثیر پمپهای حرارتی الکتریکی در بارهای گرمایشی و سرمایشی ساختمان ارزیابی می شوند. نتایج عددی نشان می دهند که نقاط عملیات ترکیبی برق و گرما و میانگین بازدهی حرارتی و الکتریکی آن در ایام سرد و گرم متفاوت هستند و پمپ حرارتی الکتریکی ، با توجه به بازدهی بالای آن ، تامین کننده اصلی بارهای گرمایشی و سرمایشی ساختمان در هاب انرژی مطالعه شده ، می باشد.

بدون دیدگاه