مقالات ترجمه شده رشته سازه بدنه خودرو

لیست مقالات ترجمه شده رشته سازه بدنه خودرو
دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل المان محدود و بهینه سازی شکل خودرو - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل المان محدود و بهینه سازی شکل خودرو - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله کنترل ترکیبی در سرعت طولی و کشش وسایل نقلیه - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترل ترکیبی در سرعت طولی و کشش وسایل نقلیه - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله نظارت بر پروسه های ساخت دقیق با انتشار آکوستیک - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نظارت بر پروسه های ساخت دقیق با انتشار آکوستیک - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14