مقالات ترجمه شده رشته باکتری شناسی پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته باکتری شناسی پزشکی
ترجمه مقاله شیگاتوکسین و فاژهای stx متنوع

ترجمه مقاله شیگاتوکسین و فاژهای stx متنوع

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله زندگی میکروبی بر روی سطوح با بیوفیلم ها

ترجمه مقاله زندگی میکروبی بر روی سطوح با بیوفیلم ها

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مکانیسم عمل و رویکردهای بالینی پروبیوتیک ها

ترجمه مقاله مکانیسم عمل و رویکردهای بالینی پروبیوتیک ها

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله تشخیص، مدیریت و پیش شناخت Dermatitis herpetiformis - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله تشخیص، مدیریت و پیش شناخت Dermatitis herpetiformis - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیک در انتروکوکوس ها - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیک در انتروکوکوس ها - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله خواص، کاربرد ها و تولید میکروبی اسید گلوکونیک

دانلود ترجمه مقاله خواص، کاربرد ها و تولید میکروبی اسید گلوکونیک

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله تغذیه و ایمنی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله تغذیه و ایمنی - مجله وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله تشخیص پادگن محافظ نوین در بوردتلاپرتوسیس - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تشخیص پادگن محافظ نوین در بوردتلاپرتوسیس - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23