مقالات ترجمه شده رشته منابع خاک و ارزیابی اراضی

لیست مقالات ترجمه شده رشته منابع خاک و ارزیابی اراضی
ترجمه مقاله ایجاد پایگاه داده مکانی برای مدیریت کارآمد آبیاری

ترجمه مقاله ایجاد پایگاه داده مکانی برای مدیریت کارآمد آبیاری

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نقشه‌ برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با مدل GIS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقشه‌ برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با مدل GIS - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله روش های تهیه نقشه های تناسب اراضی - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله روش های تهیه نقشه های تناسب اراضی - مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 32