دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت با داده های پانل - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت با داده های پانل - مجله امرالد
قیمت خرید این محصول
۱۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت : مدارک جدیدی از داده های پانلی اردنی
عنوان انگلیسی
The relationship between capital structure and ownership structure: New evidence from Jordanian panel data
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2008
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3108
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی، حسابداری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد مالی، حسابداری مالی و مدیریت مالی
مجله
مدیریت مالی
دانشگاه
دانشکده کسب و کار، دانشگاه بریستول، کشور انگلستان
کلمات کلیدی
مالکیت شرکتی، ساختار سرمایه، اردن
فهرست مطالب
چکیده
۱  مقدمه
۲  رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت سازمانی

۱  ۲ رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت سازمانی

۳  دترمینان ها یا عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و مالکیت

۱  ۳ سود سهام
۲  ۳ سودآوری
۳  ۳ ریسک تجاری
۴  ۳ ساختار دارایی
۵  ۳ نقدینگی
۶  ۳ رشد
۷  ۳ اندازه

۴  داده ها
۵  روش
۶  نتایج آماری
۷  بحث راجع به نتایج بدست آمده

۱  ۷ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و مالکیت
۱  ۱  ۷ سیاست سود سهام (DPO)
۲  ۱  ۷ سودآوری (ROE)
۳  ۱  ۷ ریسک تجاری (BR)
۴  ۱  ۷ ساختار دارایی (TANG)
۵  ۱  ۷ نقدینگی (LIQ)
۶  ۱  ۷ نرخ رشد (MB)
۷  ۱  ۷ اندازه In Size
۲  ۷ رابطه بین ساختار مالکیت و سرمایه

۸  جمع بندی و نتایج کلی
نکات

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – The study aims to investigate the comparatively under-researched relationship between ownership structure and capital structure in an emerging market. It is also one of the first studies to apply both single and reduced-form equation methods using a panel data approach. Design/methodology/approach – The study applies econometrics modelling using both single equation and reduces equation models for panel data. Findings – The results demonstrate that Jordanian firms follow the same determinants of capital structure as occur in developed markets, namely: profitability, firm size, growth rate, market-to-book ratio, asset structure and liquidity. In addition, institutional ownership structure is found to be determined by: assets structure, business risk (BR), growth opportunities and firm size. Finally, the results reveal that assets tangibility, firm size, growth opportunities and BR are considered to be joint determinants of ownership structure and capital structure. Practical implications – The practical implication of the study is that investors and managers should consider both capital structure and ownership structure when they take their investment decisions. Originality/value – This is the first study of the interaction between institutional ownership and capital structure in Jordan where there are differences, as regards institutional and financial structures, relative to those in developed markets.

 

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف- هدف مطالعه حاضر، تحقیق و پژوهش در مورد رابطه تحقیق نشده بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه در یک بازار در حال توسعه می باشد. آن همچنین یکی از اولین مطالعاتی است که از روشهای معادله شکل تعدیل شده و واحد با استفاده از شیوه داده های پانل استفاده می کند.
طرح/ روش/ شیوه- این مطالعه از روش مدلسازی اقتصادسنجی با استفاده از مدلهای یک معادله و معادله تعدیل شده برای داده های پانل استفاده می کند.
یافته ها- نتایج بدست آمده حاکی از آن است که شرکت های اردنی از دترمینان های ساختارسرمایه در بازارهای توسعه یافته استفاده می کنند، یعنی: سودآوری، اندازه شرکت، نرخ رشد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، ساختار دارایی و نقدینگی. به علاوه ، ساختار مالکیت سازمانی بر حسب ساختار دارایی ها، ریسک تجاری (BR) ، فرصتهای رشد و اندازه شرکت تعیین می گردد. بالاخره، نتایج بدست آمده نشان می دهد که مشهود بودن دارایی ها، اندازه شرکت، فرصتهای رشد و BR عوامل تعیین کننده مشترک ساختار مالکیت و سرمایه به شمار می روند.
مبانی عملی- مبانی عملی مطالعه آن است که سرمایه گذاران و مدیران در هنگام اخذ تصمیمات سرمایه گذاری، باید ساختار سرمایه و مالکیت را مد نظر قرار دهند.
ارزش/ ابتکار- این اولین مطالعه انجام شده در مورد برهم کنش بین ساختار مالکیت و سرمایه سازمانی در کشور اردن است، جایی که اختلافاتی در مورد ساختارهای سازمانی و مالی نسبت به بازارهای توسعه یافته وجود دارد.

بدون دیدگاه