ترجمه مقاله انواع ژن C3 آپولیپو پروتئین در بیماری کبد چرب غیر الکلی - نشریه NEJM

ترجمه مقاله انواع ژن C3 آپولیپو پروتئین در بیماری کبد چرب غیر الکلی - نشریه NEJM
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اشکال (انواع) ژن C3 آپولیپو پروتئین در بیماری کبد چرب غیر الکلی
عنوان انگلیسی
Apolipoprotein C3 Gene Variants in Nonalcoholic Fatty Liver Disease
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2010
نشریه
nejm
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6101
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
گوارش و کبد و ژنتیک پزشکی
مجله
مجله پزشکی انگلیسی - The new england journal o f medicine
دانشگاه
دانشکده دانشگاه پزشکی، نیوهیون،
فهرست مطالب
روش ها
موضوع ها
اندازه گیری گلوکز، انسولین و لیپید پلاسما
معاینه ژنتیکی
طبقه بندی ژنتیکی
ارزیابی حساسیت انسولینی
اندازه گیری حجم تری گلیسیرید کبدی
آزمایش مقاومت چربی
ارزیابی استتوسیس ( فساد چربی) کبدی با کاهش وزن
تحقیق (مطالعه) تصدیقی در مردان غیر هندی غیر آسیایی
تحلیل های آماری
نتایج
موضوعات و ارقام
لیپید پلاسما، حجم لیپید کبدیو مقاومت انسولینی
غلظت تری گلیسیرید پلاسما اسید چرب رتینل استری
پاکسازی تری گلیسیرید پلاسما
تأثیر کاهش وزن بر روی استتویس (فساد چربی) کبدی و مقاومت کبدی
مطالعه تأییدی (تصدیقی) در مردان غیر هندی غیر آسیایی
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background Nonalcoholic fatty liver disease is associated with hepatic insulin resistance and type 2 diabetes mellitus. Whether this association has a genetic basis is unknown. Methods In 95 healthy Asian Indian men, a group known to have a high prevalence of nonalcoholic fatty liver disease, we genotyped two single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in the gene encoding apolipoprotein C3 (APOC3) that are known to be associated with hypertriglyceridemia (rs2854116 [T-455C] and rs2854117 [C-482T]). Plasma apolipoprotein C3 concentrations, insulin sensitivity, and hepatic triglyceride content were measured. We also measured plasma triglyceride concentrations and retinyl fatty acid ester absorption as well as plasma triglyceride clearance after oral and intravenous fat-tolerance tests. Liver triglyceride content and APOC3 genotypes were also assessed in a group of 163 healthy non–Asian Indian men. Results Carriers of the APOC3 variant alleles (C-482T, T-455C, or both) had a 30% increase in the fasting plasma apolipoprotein C3 concentration, as compared with the wildtype homozygotes. They also had a 60% increase in the fasting plasma triglyceride concentration, an increase by a factor of approximately two in the plasma triglyceride and retinyl fatty acid ester concentrations after an oral fat-tolerance test, and a 46% reduction in plasma triglyceride clearance. The prevalence of nonalcoholic fatty liver disease was 38% among variant-allele carriers and 0% among wild-type homozygotes (P<0.001). The subjects with nonalcoholic fatty liver disease had marked insulin resistance. A validation study involving non–Asian Indian men confirmed the association between APOC3 variant alleles and nonalcoholic fatty liver disease. Conclusions The polymorphisms C-482T and T-455C in APOC3 are associated with nonalcoholic fatty liver disease and insulin resistance.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

پیش زمینه
بیماری کبد چرب غیر الکلی با مقاومت کبد در برابر انسولین و دیابت نوع2 در ارتباط است. اگرچه زمینه ژنتیکی این ارتباط ناشناخته است.
روش ها
در 95 مرد هندی آسیایی ژنوتیپ دونوکلوئید پولیمورفیس (SNPs) تنها را، در گروهی مبتلا به شایع ترین نوع بیماری کبد چرب غیر الکلی، بررسی کردیم. در رمز گشایی آن ژن محققان کشف کردند که آپولیپو پروتئین C3 (APOC3) با تری گلیسیرید میا بالا (C-482T] rs2854117[ و [T-455C] rs285446) در ارتباط است. غلظت آپولیپو پروتئین C3 پلاسما، حساسیت انسولین و محتویات تری گلیسیرید کبدی نیز اندازه گیری شده بود. همچنین غلظت تری گلیسیرید پلاسما و جذب اسید چرب و تینل استری بعلاوه پاکسازی تری گلیسیرید پلاسما را بعد از آزمایش IV مقاومت چربی دهانی اندازه گیری کردیم. حجم تری گلیسیرید کبد و ژنوتیپ APOC3 در گروهی 163 نفره از مردان سالم غیر هندی غیر آسیایی تعیین شده.
نتایج
ناقلان Variant allells (الل های متغیر) APOC (T455C و C-482T یا هر دو ) در مقایسه با هموزیگوتس های wild – type (نوع خشن) افزایشی 30 درصدی در غلظت آپولیپو پروتئین C3 پلاسما بصورت ناشتا داشتند. آنها همچنین افزایشی 60 درصدی در غلظت تری گلیسیرید پلاسما به صورت ناشتا، افزایشی با ضریب 2 در غلظت اسید چرب و تنیل استری (بعد از یک آزمایش مقاومت چربی دهانی) و کاهشی 46 درصدی در پاکسازی تری گلیسیرید پلاسما داشتند شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در بین ناقلان variant-allele 38% و در بین هموزیگوتس های wild-type(نوع خشن) 5% بود. (p<0/001). افراد مورد مطالعه با بیماری کبد چرب غیر الکلی مقاومت انسولینی قابل توجهی داشتند. یک تحقیق اعتبار سنجی بر روی مردان غیر هندی غیر آسیایی رابطه بین Variant alleles (الل های متغیر) APOC3 و بیماری کبد چرب غیر الکلی را تصدیق می کرد.
نتیجه گیری
پولیمورفیسم C482T و T-455C در APOC3 با بیماری کبد چرب غیر الکلی و مقاومت انسولینی در ارتباط است.


بدون دیدگاه