دانلود ترجمه مقاله اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش

دانلود ترجمه مقاله اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش توسط دستگاه بیوفوتون بر طبق روش جی. بزوینکل
عنوان انگلیسی
Effects of Biophoton treatment, on isolated rat cortical neurons, through the Biophoton device according to J. Boswinkel
صفحات مقاله فارسی
31
صفحات مقاله انگلیسی
25
سال انتشار
2010
نشریه
Inter-uni
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
ندارد
کد محصول
4272
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی، شیمی، مهندسی برق و فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی اپتیک و لیزر، بیوفوتونیک، شیمی فیزیک، فیزیک پزشکی و فوتونیک
دانشگاه
دانشگاه بهداشت و توسعه
فهرست مطالب
مقدمه
سوال پژوهشی
روش ها
طرح
شرکت کننده ها
آنالیز های آماری
نتایج
بحث و نتایج
تفسیر نتایج
منابع
۱ مقدمه
۱ ۱ زمینه و وضعیت دانش
۱ ۱ ۱ فوتون ها
۱ ۱ ۲ بیوفوتون ها
۱ ۱ ۳ تاریخچه و پژوهش
۱ ۱ ۴ بیوفوتون ها و DNA
۱ ۱ ۵ انسجام
۱ ۱ ۶ دستکاه بیوفوتون درمانی
۱ ۲ ۱ توده سلولی
۱ ۲ ۲ دندریت ها
۱ ۲ ۳ آکسون ها
۱ ۲ ۴انتقال نورونی
۱ ۳ سوال پژوهشی
۲ روش ها
۲ ۱ طرح و اجرای مطالعه
۲ ۲ شرکت کننده ها
۲ ۳ مواد
۴ ۲ آنالیز های آماری
۳ نتایج
۳ ۱ ممیزی
۳ ۲ مشاهدات ویژه
۴ بحث و نتیجه گیری
۴ ۱ تفسیر نتایج
۴ ۲ اظهارت خود نقدی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Introduction

This introduction has the purpose to inform in general about the background of the related research that is based on the concepts of Biophotons and its applied technology, and the research findings behind it. Biophotons are weak emissions of light radiated from the cells of all living things. A photon is a single particle of light. Plants, animals and humans have an intensity of their emission from some hundreds up to one thousand photons/second/cm², and an almost continuous spectrum within the optical range of at least 200 - 800 nm [1]. All organisms, including plants, constantly produce photons as part of their vital activities. The light of the photon is too faint to be seen by the naked eye. Biophotons create a dynamic, coherent web of light. A system that could be responsible for chemical reactions within the cells, cellular communication throughout the organism, and the overall regulation of the biological system, including embryonic development into a predetermined form. According to Popp in a live interview, to be seen on the internet [2], a chemical reaction in a cell can only happen if the molecule which is reacting, is excited by a photon. So the photon is necessary to stimulate a molecule to a chemical reaction. So every living cell is producing light.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه
هدف این مقدمه ارایه اطلاعاتی در خصوص زمینه و سابقه تحقیق مربوطه بر اساس مفاهیم بیوفوتون ها و فناوری کاربردی آن و یافته های تحقیقاتی در خصوص آن می باشد.
بیوفوتون ها، تشعشعاتی ضعیف از نور هستند که از سلول های همه موجودات زنده متصاعد می شوند. یک فوتون یک ذره منفرد از نور است. گیاهان، جانواران و انسان دارای یک شدت تصاعد نور از چند صد تا یک هزار فوتون در ثانیه در سانتی متر مربع بوده که خود یک طیف پیوسته ای در چارچوب دامنه اپتیکی حداقل ۲۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر میباشد(۱). همه موجودات از جمله گیاهان به طور پیوسته تولید فوتون هایی به صورت بخشی از فعالیت های حیاتی خود می کنند. نور فوتون با چشم غیر مسلح قابل رویت نمی باشد.
بیوفوتون ها ایجاد یک شبکه ای منسجم و پویا از نور می کنند. این سیستم می تواند عامل واکنش های شیمیایی در داخل سلول ها، ارتباط سلول ها در سر تا سر موجود و تنظیم کلی سیستم بیولوژیکی باشند از جمله نمو جنین به یک شکل از قبل تعیین شده باشد. بر طبق نظر پاپ در یک مصاحبه زنده که در اینترنت هم می توان دید، یک واکنش شیمیایی در سلول در صورتی می تواند اتفاق بیفتد که مولکول واکنش دهنده توسط یک فوتون بر انگیخته شوند. از این رو فوتون برای تحریک یک مولکول برای انجام واکنش شیمیایی لازم است. از این رو هر سلول زنده تولید کننده نور است.

بدون دیدگاه