تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نقشه برداری رفتار روشی برای ربط دادن فعالیت فیزیکی پیش دبستانی و طراحی فضای باز – نشریه Ncbi

عنوان فارسی: نقشه برداری رفتار: روشی برای ربط دادن فعالیت فیزیکی پیش دبستانی و طراحی فضای باز
عنوان انگلیسی: Behavior Mapping: A Method for Linking Preschool Physical Activity and Outdoor Design
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2010 نشریه : Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 10 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.09Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی ورزشی و فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
مجله: پزشکی و علوم در ورزش و تمرین - Medicine and Science in Sports and Exercise
دانشگاه: کالج طراحی، دانشگاه ایالتی NC، رالی
کلمات کلیدی: مراقبت از کودکان، فضاهای باز، پیشگیری، محیط ساخته شده، برنامه نوسی رفتار
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

روش نقشه برداری رفتاری

روش های مشاهده ای و نقشه برداری رفتار

مثال هایی از نقشه برداری رفتاری به کار رفته در مراکز مراقبت از کودکان

نتایج حاصله از نقشه برداری رفتار

بحث

نقشه برداری رفتار: پتانسیل و مسیرهای آتی

نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT COSCO, N. G., R. C. MOORE, and M. Z. ISLAM. Behavior Mapping: A Method for Linking Preschool Physical Activity and Outdoor Design. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 42, No. 3, pp. 513–519, 2010. The preschool that children attend has been shown to be a significant but variable predictor of physical activity of 3- to 5-yr-olds, whereas the time outdoors has been found to be a strong correlate of physical activity. Researchers speculate that variations in preschool physical activity may be attributed to variations in preschool policies and practices, including the form and content of outdoor physical environments. However, assessment methods linking them to physical activity are limited. Improved understanding of links between environment and activity could be used to influence childcare policy, which is highly regulated, usually at state level, to create outdoor environments more conducive to children’s informal play and physical activity. The purpose of this article was to introduce behavior mapping as a direct observation method on the basis of the theories of behavior setting and affordance and to demonstrate its sensitivity to gathering physical activity and associated environmental data at a sufficiently detailed level to affect built environment design policy. Methods: Behavior mapping data, including outdoor environmental characteristics and children’s physical activity levels, were obtained in two preschool centers at the Research Triangle region, NC. Results: Physical activity levels at the two centers varied across different types of behavior settings, including pathways, play structures, and open areas. The same type of setting with different attributes, such as circular versus straight pathways, and open areas with different ground surfaces, such as asphalt, compacted soil, woodchips, and sand, attracted different levels of physical activity. Conclusions: Behavior mapping provides a promising method for objectively measuring relationships between physical behavior settings and directly associated activity levels.

نمونه متن ترجمه

چکیده

نقشه برداری رفتاری کاسکو ان جی آر سی و ام زد اسلام: روشی برای ربط دادن فعالیت فیزیکی پیش-دبستانی و طراحی فضای باز. تمرینات ورزشی علمی پزشکی، جلد 42، شماره 3، pp.513-519، در سال 2010. یک پیش دبستانی که در آن کودکان حضور دارند، که در آن وجود یک پیش بینی قابل توجه اما متغیر از فعالیت فیزیکی کودکان سه تا پنج ساله ارائه شده است، در حالی که در زمان هایی که در فضای باز بودند یک رابطه قوی از فعالیت فیزیکی از آنها یافت شده است. محققات بر این باورند که تغییرات در فعالیت فیزیکی پیش دبستانی ممکن است با تغییرات در سیاست های پیش دبستانی و روش هایی، همچون فرم و محتوای محیط های فیزیکی در فضای باز در ارتباط باشد. با اینحال، روش های ارزیابی برای ربط دادن آنها به فعالیت فیزیکی محدود می شود. درک بهبود یافته از ارتباط بین محیط و فعالیت را می توان به منظور اثرگذاری در سیاست مراقبت از کودکان استفاده کرد، که معمولا در سطوح دولتی بطور وسواسی و شدید تنظیم می شود، و به این ترتیب محیط-های بیشتری را در فضای باز ایجاد کرد که منجر به بازی بی قاعده و فعالیت فیزیکی کودکان شود. هدف این مقاله معرفی نقشه برداری رفتار به عنوان یک روش مشاهده مستقیم بر اساس تئوری های تنظیمات رفتاری و کارایی است و همچنین هدف مقاله نشان دادن حساسیت آن نسبت به جمع آوری فعالیت بدنی و داده های محیطی مرتبط در سطح کاملا دقیق برای تحت تاثیر قراردادن سیاست طراحی محیطی ایجاد شده است. روش ها: داده های نقشه-برداری رفتار، از جمله مشخصات محیطی در فضای باز و سطوح فعالیت فیزیکی کودکان، در دو مرکز پیش دبستانی در منطقه تحقیقات مثلثی شکل، NC. به دست آمده است. نتایج: سطوح فعالیت فیزیکی در دو مرکز در میان انواع مختلف تنظیمات رفتاری، از جمله مسیرها، ساختارهای بازی، و مناطق باز متنوع است. همان نوع از تنظیمات با مشخصه¬های مختلف، مانند کروی در مقابل مسیر مستقیم، و مناطق باز با سطوح مختلف زمین، مانند آسفالت، خاک فشرده، خرده چوب، و ماسه، سطوح مختلف فعالیت بدنی را جذب کرده است. نتیجه گیری ها: نقشه برداری رفتار یک روش امیدبخش برای اندازهگیری عینی روابط مابین تنظیمات رفتار فیزیکی و سطوح فعالیت مستقیم مرتبط را ارائه می کند.

محصولات مشابه