ترجمه مقاله چهار گونه جدید بگونیا از هیبریداسیون بین گونه ای

ترجمه مقاله چهار گونه جدید بگونیا از هیبریداسیون بین گونه ای
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
چهار گونه جدید بگونیا از هیبریداسیون بین گونه ای Begonia natunaensis C.W.Lin & C.I.Peng × Begonia puspitae Ardi
عنوان انگلیسی
Four new varieties of Begonia from interspecific hybridization Begonia natunaensis C.W.Lin & C.I.Peng × Begonia puspitae Ardi
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2016
نشریه
BIODIVERSITAS
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
رفرنس
دارد ✓
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9318
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، اکولوژی گیاهان زراعتی، بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی و علوم باغبانی
دانشگاه
مرکز حفاظت گیاهان - باغ گیاه شناسی بوگور، موسسه علوم اندونزی
کلمات کلیدی
natunaensis، Begonia puspitae، Begonia Blirik، Begonia green peltate، Begonia Natunapangean، Begonia Fiandani، هیبریداسیون بين گونه ای
doi یا شناسه دیجیتال
http://doi.org/10.13057/biodiv/d170254
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتیجه و بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Siregar HM. 2016. Four new varieties of Begonia from interspecific hybridization Begonia natunaensis C.W.Lin & C.I.Peng × Begonia puspitae Ardi. Biodiversitas 17: 776-782. Increased phenotypic diversity of ornamental plants (e.g. Begonia) can often be achieved by hybridization and selection in the F1 generation. This study aimed to produce new F1 varieties which it was hoped would display improved phenotypic characteristics compared to the contributing parents. The study was conducted in the green house of Bogor Botanic Gardens. Two native species of Indonesia, Begonia natunaensis C.W.Lin & C.I.Peng and B. puspitae Ardi, were used as parent plants. The mature F1 seeds were sown and selections were made among the plants produced. The result of the selection were four new accessions of F1 plants (X1, X3, X10, X22). The selected F1 plants were then propagated vegetatively with leaf cuttings. These were named, described and registered at the Center for Plant Variety Protection (PPVTPP). This resulted in the registration of the following F1 cultivars: X1 named Begonia Blirik which is registered as No. 347/PVHP/2015 and is characterized by purplish peltate leaves with bright whitish green veins, and white flowers; X3 named Begonia Fiandani, registered as No. 348/PVHP/2015 and characterized by dark green leaf color, corrugated leaf surface, and pink flowers; X10 named Begonia Green Peltate, registered as No. 345/PVHP/2015 and characterized by large green peltate leaves, and red flowers; and X22 named Begonia Natunapangean, registered as No. 346/PVHP/2015, and characterized by eccentrically shaped, green basifixed leaves, with ovate shape, and cordate leaf base. Thus the new varieties have been registered in PPVTPP, in accordance with legislation in force. These new varieties are beautiful ornamental Begonia hybrids with exotic leaves, which will be developed as commercial ornamental plants.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
افزایش تنوع فنوتیپی گیاهان زینتی (به عنوان مثال بگونیا) اغلب می تواند از طریق هیبریداسیون و انتخاب در نسل F1 به دست آید. هدف از این مطالعه تولید واریته های جدید F1 است که باعث بهبود ویژگی های فنوتیپی در مقایسه با والدین مشارکت کننده می شود. این مطالعه در گلخانه Bogor Botanic Gardens انجام شد. دو گونه بومی اندونزی، Begonia natunaensis C.W.Lin & C.I.Peng و B. puspitae Ardi به عنوان گیاهان والدینی مورد استفاده قرار گرفتند. بذور بالغ F1 کشته شده و انتخاب از بین گیاهان تولید شده انجام شد. نتیجه انتخاب، چهار ترکیب جدید گیاهی F1 (X1, X3, X10, X22) بود. سپس تقسیم رویشی گیاهان F1 انتخاب شده با قلمه برگ انجام شد. این ها در مرکز حفاظت از تنوع گیاهان ( PPVTPP) نامگذاری شده، شرح داده شده و ثبت شدند، که منجر به ثبت ارقام F1 زیر شد: X1 به نام Begonia Blirik که با شماره 347/PVHP/2015 ثبت شده و با برگ های peltate ارغوانی با رگه های سبز روشن مایل به سفید و گل های سفید مشخص می شود؛ X3 به نام Begonia Fiandani، با شماره 348/PVHP/2015 ثبت شده و با رنگ برگ سبز تیره، سطح برگ طاقدار و گل های صورتی شناخته می شود. X10 به نام Begonia Green Peltate، با شماره 345/PVHP/2015 ثبت شده و با برگ های بزرگ سبز peltate و گل های قرمز مشخص می شود و X22 به نام Begonia Natunapangean، که با شماره 346/PVHP/2015 ثبت شده و با برگ های غیر منظم سبز و متصل شده از پایه، با شکل تخم مرغی و پایه برگ قلبی مشخص می شود. سپس واریته-های جدید طبق قوانین موجود در PPVTPP ثبت شدند. این گونه های جدید، هیبرید های زیبای زینتی بگونیا با برگ های عجیب و غریب هستند که به عنوان گیاهان زینتی تجاری توسعه می یابد.

بدون دیدگاه