ترجمه مقاله استفاده از المان اتصال تیر به ستون به منظور تجزیه و تحلیل قاب بتن مسلح - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از المان اتصال تیر به ستون به منظور تجزیه و تحلیل قاب بتن مسلح - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استفاده از المان اتصال تیر به ستون به منظور تجزیه و تحلیل قاب بتن مسلح
عنوان انگلیسی
A beam–column joint element for analysis of reinforced concrete frame structures
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
147
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه و مدیریت ساخت
مجله
سازه های مهندسی - Engineering Structures
دانشگاه
دانشکده مهندسی زیربنایی، دانشگاه صنعتی دالیان، چین
کلمات کلیدی
مفاصل پرتو ستون، قاب های تقویت شده بتن، تغییر شکل برشی، ساختارهای کم انعطاف پذیر
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. المان اتصال پیشنهاد شده ی تیر به ستون
2.1. فرمول بندی
2.2 واکنش پنل برشی
2.3. واکنش باند لغزش
3.معادله ی اجزای متصل
4.سنجش المان های اتصال در سطح ساختاری
5.استفاده از المان اتصال برای شکل پذیری کم rc
5.1جزئیات ساختار های rc
5.2تجزیه و تحلیل شبه استاتیک با المان های اتصال و بدون المان های تصال
5.3تحلیل حالت شکست
6. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstrac

Earthquake reconnaissance and laboratory tests reveal that the beam–column joints of existing RC frame structures in China are susceptible to failure, leading to severe structural damage. However, the inelastic response of joint elements is rarely considered in structural analysis or design. A new joint element considering shear deformation and bar-slip behaviour was proposed and verified using an extensive experimental data set. Two RC frame specimens with different details were modelled with the joint element and their simulated seismic responses were compared with experimental results in terms of global and local performance. Based on the simulation, the joint element proved to be reliable and suitable for 2D structural modelling. Finally, two reinforced concrete frame structures with the same dimensions and reinforcement ratios but different ductility are modelled with and without the proposed joint elements. The proposed joint element was shown to accurately predict the mechanical behaviour of such structures and their components, especially the hysteresis behaviour. Analysis shows that joint failure tends to happen in low-ductility structures and will reduce the ductility and the energy dissipation ability of the structure, even cause structural collapse. Compared with the new designed structures, seismic performance of the low-ductility ones is worse, with poor energy dissipation, weak collapse resistance and brittle failure modes.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
آزمون‌های آزمایشگاهی و شناسایی زلزله نشان می‌دهند که اتصالات تیر به ستون موجود در سازه قاب بتن مسلح واقع در کشور چین مستعد ابتلا به شکست هستند و در اثر رخ دادن شکست، آسیب ساختاری شدیدی به سازه وارد می‌شود. بااین‌حال، پاسخ غیر الاستیک المان‌های اتصالی به‌ندرت در تجزیه‌وتحلیل سازه¬ای و یا طراحی در نظر گرفته شده¬اند. یک المان اتصالی جدید که در آن به تغییر شکل برشی و رفتار لغزش نواری توجه شده است، پیشنهاد شد و با استفاده از مجموعه داده‌های تجربی گسترده مورد صحت سنجی و بررسی قرار گرفت. دو نمونه قاب بتن مسلح که دارای جزئیات مختلفی بودند با استفاده از المان اتصالی مدلسازی شدند و پاسخ‌های لرزه‌ای شبیه‌سازی‌شده با نتایج تجربی به‌دست‌آمده ازنظر عملکرد کلی و موضعی مقایسه گشت. بر اساس شبیه‌سازی ثابت می‌شود که المان اتصالی قابل‌اعتماد بوده و برای مدل‌سازی دوبعدی سازه نیز مناسب است. درنهایت، دو قاب سازه‌ای بتن مسلح با ابعاد و نسبت آرماتورهای یکسان اما شکل‌پذیری مختلف با و بدون المان اتصالی مدلسازی شدند. درنهایت معلوم گشت که این المان اتصالی قادر به‌پیش بینی دقیق رفتار مکانیکی چنین سازه‌ها و جزئیات آن‌ها، به‌خصوص رفتار پسماند است. تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان می‌دهد که شکست اتصالی در سازه‌هایی با شکل‌پذیری کم رخ می‌دهد و این شکست منجر به کاهش شکل‌پذیری و توانایی اتلاف انرژی سازه و حتی منجر به فروپاشی کل سازه می‌شود. در مقایسه با سازه‌های جدیدی که طراحی‌شده‌اند، عملکرد لرزه‌ای سازه‌های دارای شکل‌پذیری کم بدتر است و این سازه‌ها اتلاف انرژی ضعیف، مقاومت در برابر فروپاشی ضعیف و حالات شکست تردتری را دارا هستند.

بدون دیدگاه