ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی و مدیریت درآمدها در بانک ‌های نقل شده‌ نیجریه

ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی و مدیریت درآمدها در بانک ‌های نقل شده‌ نیجریه
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کیفیت حسابرسی و مدیریت درآمدها در بانک ‌های نقل شده‌ نیجریه
عنوان انگلیسی
Audit quality and Earnings Management in Quoted Nigerian Banks
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
0
نشریه
Jafas
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
67
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابرسی، حسابداری مالی، مدیریت مالی و بانکداری
مجله
مجله حسابداری، امور مالی و مطالعات حسابرسی - Journal of Accounting
دانشگاه
گروه حسابداری، دانشگاه بنسون آیداهو، نیجریه
کلمات کلیدی
کیفیت حسابرسی، مدیریت درامدها، تدارک اتلاف وام غیرعادی، هزینه‌های حسابرسی
فهرست مطالب
چکیده
پیشگفتار
مرور نوشتجات
داده‌ها و روش
مشخصات مدل
سنجش متغییرها
نتایج و بحث
مدیریت درامدها و تغییر حسابرس
مدیریت درامدها و هزینه‌ی حسابرسی
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The objective of the study is to find out the impact of audit quality on earnings management. The study used a sample of all eighteen banks quoted on the stock exchange as at December, 2010. Data was gathered for the period 2005 to 2010. The cross-sectional year by year regression analysis was performed. Audit quality is measured by using audit fees and auditor change, and abnormal loan loss provision is used to measure earnings management. Though the result was mixed, however, based on the frequency of results for the period of the study, both audit fee and auditor change were positively related to abnormal loan loss provision. This suggests that high audit fee and change in auditor tenure will aggravate earnings management. We recommend that auditor change should not be ceremonial but based on fact of inefficiency and audit fee from each auditor client should be monitored to enforce the five per cent maximum from each client as suggested by Institute of Chartered Accountants code of ethics.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

هدف این مطالعه یافتن تاثیر کیفیت حسابرسی روی مدیریت درامدها است. مطالعه از نمونه‌ای از همه‌ی هجده بانک نقل شده در مبادله‌ی سهام در دسامبر 2010 استفاده کرده است. داده‌ها برای دوره‌ی 2005 تا 2010 جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل رگرسیون سالانه‌ی مقطعی با استفاده از هزینه‌های حسابرسی و تغیری حسابرس سنجیده می‌شود و تدارک از دست دادن غیرنرمال وام برای سنجش مدیریت درامدها استفاده می‌شود. اگرچه نتیجه بر اساس فرکانس نتایج برای دوره‌ی مطالعه مرکب بود، هر دوی هزینه‌ی حسابرسی و تغییر حسابرس دارای ارتباط مثبت با تدارک اتلاف وام غیرنرمال بودند. این نشان می‌دهد که هزینه‌ی بالای حسابرسی و تغییر در تصدی حسابرسی، مدیریت درامدها را سخت‌تر خواهند کرد. ما توصیه می‌کنیم که تغییر حسابرس نباید تشریفاتی باشد بلکه باید بر اساس حقیقت ناکارامدی باشد و هزینه‌ی حسابرسی از هر مشتری حسابرس باید برای تقویت ماکسیمم پنج درصد از هر مشتری همانطور که توسط موسسه‌ی اصول حسابداران منشور  نشان داده شده است باید نظارت شود.


بدون دیدگاه