ترجمه مقاله مطالعه مربوط به هدایت حرارتی شبکه اتم از نانو نوار‌های گرافنی زبر - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مطالعه مربوط به هدایت حرارتی شبکه اتم از نانو نوار‌های گرافنی زبر - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه مربوط به هدایت حرارتی شبکه اتم از نانو نوار‌های گرافنی زبر
عنوان انگلیسی
Atomistic Study of the Lattice Thermal Conductivity of Rough Graphene Nanoribbons
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2013
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5970
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی الکترونیک و افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
مجله
یافته ها و نتایج بدست آمده در حوزه دستگاه های الکترونی
دانشگاه
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
کلمات کلیدی
همبستگی طول، نانو نوار‌های گرافنی (GNRs)، خط لبه ناهمواری، پارامتر‌های ناهمواری، هدایت حرارتی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مدل و روش
نتایج و بحث
آ. خواص بالستیک
ب. نقش طول کانال
ج.نقش عرض روبان
د. نقش پارامتر‌های ناهمواری
جمع بندی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Following our recent study on the electronic properties of rough nanoribbons [1], in this paper the role of geometrical and roughness parameters on the thermal properties of armchair graphene nanoribbons is studied. Employing a fourth nearest-neighbor force constant model in conjuction with the nonequilibrium Green’s function method the effect of lineedge-roughness on the lattice thermal conductivity of rough nanoribbons is investigated. The results show that a reduction of about three orders of magnitude of the thermal conductivity can occur for ribbons narrower than 10 nm. The results indicate that the diffusive thermal conductivity and the effective mean free path are directly proportional to the ribbon’s width and the roughness correlation length, but inversely proportional to the roughness amplitude. Based on the numerical results an analytical model for the thermal conductivity of narrow armchair graphene nanoribbons is proposed in this paper. The developed model can be used in the analysis of graphene-based nano transistors and thermoelectric devices, where the appropriate selection of geometrical and roughness parameters are essential for optimizing the thermal properties.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

پس از مطالعه اخیر ما بر روی خواص الکترونیکی از نانو نوارهای زبر [1]، در این مقاله نقش پارامتر‌های هندسی و زبری  بر روی خواص حرارتی نانو نوار‌های گرافنی armchair مورد مطالعه قرار گرفته است. به کارگیری مدل  ثابت نیروی چهار همسایه نزدیک در ارتباط (conjuction ) با روش تابع Green نامتعادل  اثر خط زبری لبه بر روی هدایت حرارتی شبکه از ناهمواری نانو نوار‌های زبر پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مقدار هدایت حرارتی می‌تواند در حدود هزار برابر، برای روبان باریک‌تر از 10 nm کاهش یابد. نتایج نشان می‌دهد که پخش هدایت حرارتی و متوسط موثر مسیر آزاد به صورت مستقیم با عرض نوار و طول رابطه ناهمواری متناسب است، اما با دامنه ناهمواری رابطه معکوس دارد. بر اساس نتایج عددی، یک مدل تحلیلی برای هدایت حرارتی نانو نوار‌های گرافنی armchair باریک در این مقاله ارائه شده است. مدل توسعه یافته می‌تواند در تجزیه و تحلیل ترانزیستور نانو مبتی بر گرافن و ابزار‌های حرارتی که در آن انتخاب مناسب پارامتر‌های هندسی و ناهمواری‌ها برای بهینه سازی خواص حرارتی ضروری است، استفاده شود.


بدون دیدگاه