تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کاربرد روش TOPSIS فازی در آنالیز SWOT – نشریه SSRN

عنوان فارسی: کاربرد روش TOPSIS فازی در آنالیز SWOT
عنوان انگلیسی: An application of fuzzy TOPSIS method in an SWOT analysis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2009 نشریه : SSRN
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5169 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 950.04Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت استراتژیک، مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد و مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
مجله: علوم ریاضی
دانشگاه: دانشکده مهندسی صنایع واحد جنوب تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلمات کلیدی: آنالیز SWOT،MCGDM، متغیرهای زبان شناختی، نظریه مجموعه های فازی، TOPSIS
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. روش TOPSIS (تاپسیس) فازی پیشنهادی برای آنالیز SWOT

3. مثال عددی آنالیز SWOT

4. نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) is a method to formulate the strategy. Although the SWOT analysis successfully provides the key factors of the problem, it has some drawbacks in selecting appropriate strategy for the evaluation and final decision steps. During recent years, some multiple criteria decision making (MCDM) techniques such as analytic hierarchy process (AHP) and analytic network process (ANP) remove some of these deficiencies, but the nature of these decision usually is very complex and using crisp data is not suitable. In this paper, linguistic variable represented with fuzzy numbers are used to assess the ratings and weights. Then, a MCDM model based on fuzzy sets theory is proposed to handle the strategy selection problem with imprecise data. According to the concept of the TOPSIS in multiple-criteria group decisionmaking (MCGDM) problem, an index of closeness coefficient (CC) is defined to determine the ranking order of all strategies by calculating the distance to the both fuzzy ideal solution and fuzzy anti-ideal solution based on approach of ordering of the fuzzy numbers simultaneously. Finally, an example is given to highlight the procedure of the proposed method.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) روشی برای فرمول نویسی استراتژی می باشد. هرچند آنالیز SWOT عوامل کلیدی مسئله را با موفقیت فراهم می کند، اما در انتخاب استراتژی مناسب برای ارزیابی و مراحل تصمیم گیری نهایی، مشکلاتی دارد. در طول سالهای اخیر، برخی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) نظیر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) برخی از این کمبودها را رفع کرده اند، اما طبیعت این تصمیم معمولاً بسیار پیچیده بوده و استفاده از داده های کریسپ در این رابطه مناسب نیست. در این مقاله، ازمتغیر زبان شناختی معرفی شده با اعداد فازی برای سنجش رتبه بندی (درجه بندی) و اوزان استفاده می شود. سپس مدل MCDM براساس نظریه مجموعه های فازی برای پرداختن به مسئله انتخاب استراتژی با داده های ناقص پیشنهاد می شود. طبق مفهوم TOPSIS در مسئله تصمیم گیری گروهی چند معیاره (MCGDM)، شاخص ضریب نزدیکی (CC) برای تعیین آرایش و ترتیب رتبه بندی کلیه استراتژیها با محاسبه فاصله با راه حل ایده آل فازی و راه حل غیر ایده آل فازی براساس شیوه رتبه بندی همزمان اعداد فازی تعریف می شود. بالاخره یک مثال برای روشن شدن روال یا رویه روش پیشنهادی مطرح می شود.