ترجمه مقاله توسعه نرم افزاری چابک در مقابل توسعه نرم افزاری ساختار یافته - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله توسعه نرم افزاری چابک در مقابل توسعه نرم افزاری ساختار یافته - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مورد مطالعاتی: توسعه نرم افزاری چابک در مقابل توسعه نرم افزاری ساختار یافته
عنوان انگلیسی
Agile vs. structured distributed software development: A case study
صفحات مقاله فارسی
34
صفحات مقاله انگلیسی
28
سال انتشار
2014
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6335
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی نرم افزار
مجله
مهندسی نرم افزار تجربی - Empirical Software Engineering
دانشگاه
مهندسی نرم افزار، زوریخ، سوئیس
کلمات کلیدی
توسعه نرم افزاری توزیع شده، برون سپاری، چابکی، ساختار یافته، مطالعه تجربی
فهرست مطالب
خلاصه
1- مقدمه و نگاه اجمالی
1-1 تحلیل های تحربی مربوط به توسعه نرم افزاری توزیع یافته در سطح جهانی
1-2 اهداف این مطالعه: تاثیر فرآیند های توسعه
1-3 فرآیند های توسعه نرم افزاری: ساختار یافته در برا چابک
1-4 نقش فرآیند ها در توسعه توزیع شده
1-5 خلاصه نتایج
1-6 سازمان دهی مطالب
سوالات پژوهش (RQ)
2-1 فرضیه های در نظر گرفته شده برای RQ 1 و RQ 2
2-2 بحث درباره فرضیه ها
روش تحقیق
3-1 پرسش نامه ها
3-2 مصاحبه ها
نتایج کمی
4-1 فرموله سازی تحلیلی فرضیه های H0A تا H0P
4-2 خلاصه ای از یافته های کمی
4-3 تحلیل کمی RQ 1: نتیجه پروژه
4-4 تحلیل کمی RQ 2 : ویژگی های مساله ساز
4-5 همبستگی میان دیگر متغیر ها
نتایج کیفی
5-1 هزینه های اجرای پروژه در محل نزدیک به مدیریت پروژه و دور از آن
5-2 موفقیت پروژه
5-3- کیفیت پروژه
5-4 مهارت های کارمندان
5-5 الگو های ارتباطی
5-6 نوسان کارمندان
5-7 مالکیت معنوی
5-8 نزدیکی به محل مدیریت پروژه در برابر دوری از آن در مراحل مختلف توسعه
5-9 اندازه تیم
بحث : پیاده سازی های عملیاتی
فصل 7 : تهدید اعتبار
7-1 اعتبار داخلی
7-2 اعتبار خارجی
کار مرتبط
8-1 فرآیند های چابک برای توسعه محلی
8-2 مطالعات تجازی در توسعه توزیع شده
8-3 فرآیند های چابک برای توسعه توزیع شده
نتیجه گیری و کار آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In globally distributed software development, does it matter being agile rather than structured? To answer this question, this paper presents an extensive case study that compares agile (Scrum, XP, etc.) vs. structured (RUP, waterfall) processes to determine if the choice of process impacts aspects such as the overall success and economic savings of distributed projects, the motivation of the development teams, the amount of communication required during development, and the emergence of critical issues. The case study includes data from 66 projects developed in Europe, Asia, and the Americas. The results show no significant difference between the outcome of projects following agile processes and structured processes, suggesting that agile and structured processes can be equally effective for globally distributed development. The paper also discusses several qualitative aspects of distributed software development such as the advantages of nearshore vs. offshore, the preferred communication patterns, and the effects on project quality.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه
به طور کلی در توسعه نرم افزاری توسعه یافته (Distributed Software Development) چابک بودن مطرح است یا ساختار یافته بودن؟ برای پاسخ به این سوال، این مقاله یک مورد مطالعاتی وسیع را ارائه می دهد که فرآیند های چابک (مانند Scrum، XP وغیره) را با فرآیند های ساختار یافته (مانند waterfall و Rup) مقایسه می کند تا مشخص شود که انتخاب فرآیند می تواند بر جنبه هایی مانند موفقیت کلی و صرفه جویی هایی اقتصادی پروژه های توزیع شده، انگیزه تیم های توسعه، میزان ارتباطات مورد نیاز در حین توسعه و ظهور موضوعات حیاتی تاثیر گذار باشد. این موضوع مطالعاتی همچنین داده های حاصل از 66 پروژه توسعه یافته در اروپا، آسیا و آمریکا را در نظر می گیرد. نتایج حاصل تفاوت چندانی را میان خروجی های پروژه ها در پیروی از فرآیند های چابک (Agile) و ساختار یافته (Structured) نشان نمی دهد بلکه پیشنهاد می دهد که فرآیند های چابک و ساختار یافته به میزان یکسانی برای توسعه توزیع کلی موثر هستند. این مقاله توسعه نرم افزاری توزیع شده مانند مزیت های نزدیک به محل اجرای پروژه (near shore) در مقابل فاصله از محل اجرای پروژه (offshore)، الگو های ارتباطی مناسب و تاثیر اثرات بر کیفیت پروژه را مورد بررسی قرار می دهد.

بدون دیدگاه