تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مبدل DC-DC خود تطبیقی مبتنی بر عامل به منظور کنترل سیستم انرژی ترکیبی – نشریه IEEE

عنوان فارسی: مبدل DC-DC خود تطبیقی مبتنی بر عامل به منظور کنترل سیستم انرژی ترکیبی
عنوان انگلیسی: Agent-Based Self-Adaptive DC-DC Converter for Hybrid Energetic System Control
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2018 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع ارائه مقاله : کنفرانس
کد محصول : 10090 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.34Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق، مهندسی الکترونیک، مهندسی کنترل، سیستم های قدرت
کنفرانس: ششمین کنگره و نمایشگاه شهرها و شبکه های هوشمند استانبول - 6th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair
دانشگاه: دانشگاه محمد پنجم مراکش
کلمات کلیدی: مبدل های DC-DC، کنترل ولتاژ باس DC، سیستم چند عاملی (MAS)، سیمولینک متلب، MaximJX، مبدل های DC-DC خود تطبیقی
کلمات کلیدی انگلیسی: DC-DC converters - DC bus voltage control - Multi Agent System (MAS) - Matlab Simulink; MaximJX - selfadaptive DC-DC converters
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1109/SGCF.2018.8408939
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مدیریت توزیع انرژی در سیستم HES توسط روش MAS

3. نتایج و بحث

4. نتیجه گیری

منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The renewable energy resources production is entirely correlated to the fluctuant climate conditions and does not depend on the load requirement, therefore they behave as passive generators. The power electronics play a significant role to overcome these constraints. A DC coupled wind/pv/hydrogen/battery hybrid energy system is studied to show the role of power electronics in building actives RES generators. A distributed energy management is proposed to deal with the simultaneous operations of different hybrid system components. Furthermore, this paper proposes a self-adaptive DC-DC converters control by multi agent system. The simulation results are given by Matlab Simulink. The distributed control using multi agent system is performed by developing agent under Jade platform. While the communication middleware between Jade and Simulink is carried out by MacsimJX. Finally, the performance of the proposed control has been justified.

نمونه متن ترجمه

چکیده

به طور کلی تولید منابع انرژی تجدیدپذیر به تغییرات شرایط آب و هوایی وابسته است و ارتباطی با تقاضای بار ندارد؛ در نتیجه آن ها به عنوان مولدهای (ژنراتورهای) غیرفعال (پسیو) رفتار می کنند. الکترونیک قدرت نقش مهمی در غلبه بر این محدودیت ها ایفا می کند. در این مقاله یک سیستم DC تولید انرژی ترکیبی شامل انرژی بادی/ فتوولتاییک (PV)/ هیدروژن/ باتری مورد مطالعه قرار گرفته است تا نقش الکترونیک قدرت در ساخت مولدهای اکتیو منابع انرژی تجدید پذیر مشخص گردد. همچنین مدیریت توزیع انرژی به منظور تعامل با عملکرد همزمان عناصر مختلف سیستم ترکیبی پیشنهاد داده شده است. علاوه بر این، این مقاله مبدل های DC-DC خود تطبیقی را پیشنهاد می دهد که توسط سیستم چند عاملی (MAS) کنترل می شوند. نتایج شبیه سازی با استفاده از شبیه سازی سیمولینک متلب به دست آمده است. روش کنترل توزیع شده با استفاده از سیستم چند عاملی توسط توسعه عامل ها تحت پلتفورم Jade انجام می شود. در عین حال میان افزار ارتباطی بین پلتفورم Jade و سیمولینک توسط MacsimJX ایجاد می شود. در نهایت عملکرد روش کنترل پیشنهادی مورد تایید قرار گرفته است.