تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله برنامه ریزی شبکه فعال توزیع با در نظر گرفتن تنظیمات DG – چندتایی – نشریه IEEE

عنوان فارسی: برنامه ریزی شبکه های فعال توزیع با در نظر گرفتن تنظیمات DG – چندتایی
عنوان انگلیسی: Planning Active Distribution Networks Considering Multi-DG Configurations
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2013 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5545 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.77Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله: الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی، برق قدرت، تولید، انتقال و توزیع و سیستم های قدرت
مجله: یافته ها و نتایج بدست آمده در حوزه سیستم های قدرت
دانشگاه: مرکز موسسه انرژی، مهندسی برق و علوم کامپیوتر، موسسه علوم و صنعت Masdar، ابوظبی، امارات متحده عربی
کلمات کلیدی: مدیریت شبکه فعال، تولید توزیع، جریان برق بهینه، برنامه توزیع برق
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-مفاهیم مدل سازی اطلاعات ساختمانی

2-1- BIM در یک پایگاه داده دیجیتال عمل می کند

2-2-bim مبتنی بر هدف می باشد.

2-3- BIM مدل سازی پارامتری بسیار پیشرفته را فراهم می کند.

3-طراحی پایدار

3-1-جهت گیری و تجمع ساختمان

3-2-روشنی روز

3-3-کارایی آب

3-4-مدل سازی انرژی

4-اقدامات سنتی

5-اجرای BIM

5-1-BIM در مراحل اولیه طراحی سبز

5-2-روشنایی روز

5-3-بهره وری آب

5-4-مدلسازی انرژی

5-5-مواد پایدار

6-نتیجه

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Planning distribution systems without considering the operation status of multiple distributed generation (DG) units could result in constraining the network, lowering the utilization of its assets and minimizing the total DG capacity that can be accommodated. In this paper, the impact of multiple DG configurations on the potential of active network management (ANM) schemes is firstly investigated. Secondly, the paper proposes a multi-configuration multi-period optimal power flow (OPF)-based technique (MMOPF) for assessing the maximum DG capacity under ANM schemes considering 1) variability of demand and generation profiles (multi-period scenarios), and 2) different operational status of DG units (multi-configurations). The results show that the availability of DGs at certain locations could critically impact the amount of DG capacity at other locations. If DGs are properly allocated and sized at certain locations up to the optimal limits, even with a “fit-and-forget” approach, the total connected DG capacity can be maximized, with minimum utilization of ANM schemes. However, exceeding these optimal limits may lead to minimizing the total DG penetration in the long term, impacting the system reliability due to the operational status of multiple DG units, and consequently, imposing more investments on ANM schemes to increase the amount of connected DG capacity.

نمونه متن ترجمه

چکیده

برنامه ریزی سیستم های توزیع بدون در نظر گرفتن وضعیت عملیات واحدهای تولید توزیع متعدد (DG) می تواند به محدودیت شبکه ها ، کاهش کاربرد اجزای ان ها و مینیمم شدن ظرفیت DG کل منجر شود. در این مقاله، تاثیر تنظیمات DG متعدد روی پتانسیل طرح های مدیریت شبکه فعال (ANM) در ابتدا بررسی شده است. دوما، این مقاله یک تکنیک مبتنی بر تنظیمات چندتایی جریان برق بهینه چند-دوره ای (OPF) (MMOPF) برای ارزیابی ظرفیت بیشینه تحت طرح ANM را ، با در نظر گرفتن 1) تغییر پذیری تقاضا و پروفایل های تولید(سناریوی چند دوره ای) و 2) وضعیت های عملیاتی متعدد واحد های DG (تنظیمات-چندتایی) پیشنهاد می کند. نتایج نشان می دهد که دسترسی DGها در موقعیت های معین می تواند به طور مهمی مقدار ظرفیت در هر موقعیت را تحت تاثیر قرار دهد. اگر DGها در موقعیت های معین به طور مناسب تا حد بهینه  اختصاص یافته و سایز بندی شده باشند ، حتی با رویکرد "تناسب و فراموشی" ، با کاربرد مینیمم طرح ANM ظرفیت کل DG متصل شده می تواند بیشینه گردد. به هرحال، فراتر رفتن از این محدودیت های بهینه ممکن است به کاهش نفوذ DGکل در طولانی مدت شود، و قابلیت اطمینان سیستم را به دلیل وضعیت عملیاتی واحد های DG چندتایی تحت تاثیر قرار می دهد، و در نتیجه، و برای افزایش مقدار ظرفیت اتصال DG  سرمایه گذاری بیشتری روی طرح های ANM را تحمیل می کند.