دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی
قیمت خرید این محصول
۱۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
حس تعلق اجتماعی : تعریف و تئوری
عنوان انگلیسی
Sense of Community: A Definition and Theory
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
18
سال انتشار
1986
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3026
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی و علوم اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
سنجش و اندازه‌گیری، روانشناسی عمومی، پژوهشگری‌ اجتماعی، جامعه شناسی و مردم شناسی
مجله
مجله روانشناسی جامعه
فهرست مطالب
بازبینی تحقیقات مربوطه
یک تعریف و تئوری از احساس جامعه
عضویت
نفوذ
یکپارچگی و برآورده شدن نیازها
ارتباط احساسی مشترک
دینامیک در میان عناصر
دینامیک در بین عناصر
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Doolittle and MacDonald (1978) developed the 40-item Sense of Community Scale (SCS) to probe communicative behaviors and attitudes at the community or neighborhood level of social organization. The basis of the SCS was what had been called the “critical dimension of community structure” (Tropman, 1969, p. 215), and it was to be used to differentiate low, medium, and high SCS neighborhoods on its five factors: informal interaction (with neighbors), safety (having a good place to live), prourbanism (privacy, anonymity), neighboring preferences (preference for frequent neighbor interaction), and localism (opinions and a desire to participate in neighborhood affairs). The results of Doolittle and MacDonald’s study led to three generalizations. First, there is an inverse relationship between pro-urbanism and preference for neighboring. Second, there is a direct relationship between safety and preference for neighboring. Finally, pro-urbanism decreases as perception of safety increases. Glynn’s (1981) measure of the psychological sense of community is based on the work of Hillery (1955), augmented by responses to a questionnaire distributed to randomly selected members of the Division of Community Psychology of the American Psychological Association.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
دولیتل و مک دونالد (1978) مقیاس احساس جامعه SCS) 40) گزینه ای را ایجاد کردند تا رفتارهای ارتباطی و نگرش ها در مورد جامعه یا سطح نزدیکی آن با سازمان اجتماعی را بررسی کنند. مبنای SCS بر اساس آنچه بود که "بعد بحرانی ساختار جامعه" نامیده میشد (تراپمن، 1969، صفحه 215) و برای متمایز کردن همسایگی کم، متوسط و زیاد SCS بر اساس 5 عامل اصلی آن مورد استفاده قرار می گرفت: روابط متقابل غیررسمی (با همسایه ها)، امنیت (داشتن سرپناه خوب برای زندگی)، جنبه مثبت شهرنشینی (حریم خصوصی، گمنامی)، اولویت های همسایگی (اولویت برای روابط همیشگی با همسایه ها)، و سنت های محلی (نظرات و تمایل به مشارکت در امور همسایگی). نتایج مطالعه دولیتل و مک دونالد، سه اصل کلی بود. اول اینکه رابطه معکوسی بین جنبه مثبت شهرنشینی و اولویت های همسایگی وجود دارد. دوم اینکه، رابطه مستقیمی بین امنیت و اولویت همسایگی وجود دارد. و سرانجام اینکه، اگر مشاهده امنیت افزایش یابد، جنبه مثبت شهرنشینی کاهش می یابد.
سنجش گلین (1981) برای مفهوم روانشناسی جامعه بر اساس مطالعه هیلری (1955) است، که توسط پاسخ های داده شده به یک پرسشنامه تقویت می گردد که بصورت تصادفی در بین اعضای انتخابی طبقه بندی روانشناسی جامعه توسط انجمن روانشناسی آمریکا، توزیع شد.

بدون دیدگاه