تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله کاربرد مدل استقرایی فناوری مدیریت دانش به همراه فناوری اطلاعات – مجله CiteSeerX

عنوان فارسی: بکارگیری مدل استقرایی فناوری مدیریت دانش به همراه فناوری اطلاعات: مطالعه موردی
عنوان انگلیسی: AN INDUCTION MODEL OF INFORMATION TECHNOLOGY ENABLED KNOWLEDGE MANAGEMENT: A CASE STUDY
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2009 نشریه : CiteSeerX
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 3263 رفرنس : ندارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 226.17Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت دانش
مجله: مجله مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه: دانشگاه ماساچوست دارتموث
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش، مدیریت دانش با قابلیت IT، مدل استقرایی، مطالعه موردی، تحلیل کیفی مشترک
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

طرح تحقیق و جمع آوری داده

طرح تحقیق

جمع آوری داده های کیفی

تحلیل کیفی مشترک

مدل استقرایی فرایند مدیریت دانش با قابلیت IT

نیاز به KM همتراز با استراتژی تجاری

استراتژیهای IT برای KM

استراتژی های سازمانی برای KM با قابلیت IT

محصولات/ خدمات KM تحت حمایت IT

بازده های KM

کاربرد مدل استقرایی برای KM

محدودیت های مطالعه

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Knowledge management (KM) has become an important discipline in the field of management. Yet, few induction models of IT enabled KM are available for research and teaching in the literature. This paper presents the development of an induction model based on five real-life cases of successful KM. Based on a so-called Joint Qualitative Analysis, this case study has identified several common aspects of the IT enabled KM process. In brief, KM occurs when the new business strategies of the organization requires KM. New IT strategies and new organizational strategies are then developed to align with the new business strategies to implement KM. A crucial component of the IT enabled KM is the development, the use, and the maintenance of IT supported products and services for KM. The IT supported products and services foster the transformation between information, and explicit and tacit knowledge. The development of metrics and measures for KM assessment is a key task of the KM process. The induction model is significant as it supports KM process design in the context of IT applications.

نمونه متن ترجمه

چکیده

یکی از رشته های مهم در رشته مدیریت، مدیریت دانش (KM) نام دارد. با این حال، برای تحقیق و تدریس در ادبیات، تعداد معدودی از مدلهای استقرایی IT با قابلیت KM موجود می باشد. در این مقاله راجع به توسعه یک مدل استقرایی بر اساس پنج مطالعه واقعی KM موفق بحث می شود. بر اساس تحلیل کیفی به اصطلاح مشترک، این مطالعه موردی چندین مورد از جنبه های معمول پروسه KM با قابلیت IT را شناسایی کرده است. اجمالاً، KM زمانی انجام می گیرد که استراتژیهای تجاری جدید سازمان به KM جدیدی نیاز داشته باشند. آنگاه، استراتژیهای جدید IT و استراتژیهای سازمانی جدید طوری توسعه داده می شوند که به منظور اجرای KM، با استراتژی های تجاری جدید همترازی داشته باشند.یکی از اجزای حساس و بحرانی KM با قابلیت IT توسعه، استفاده و نگهداری محصولات و خدمات حمایت شده توسط IT برای KM می باشد.محصولات و خدمات تحت حمایت IT باعث تقویت تبدیل بین اطلاعات و دانش صریح و ضمنی می شوند. توسعه متریک ها و معیارهای لازم برای سنجش KM یکی از وظایف کلیدی فرایند KM به شمار می رود. مدل استقرایی به دلیل حمایت از طراحی فرایند KM در زمینه کاربردهای IT ، معنادار تلقی می شود.