تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله یکپارچه سازی تذکرات نسبت به اقدامات شخصی برای HRP درسیستم های ERP

عنوان فارسی: یکپارچه سازی تذکرات نسبت به اقدامات شخصی برای برنامه ریزی منابع انسانی (HRP) درسیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
عنوان انگلیسی: Integration of Predated Notifications of Personal Actions for HR-Planning in ERP-Systems
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
سال انتشار : 2012 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 3050
محتوای فایل : zip حجم فایل : 731.43Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت منایع انسانی، تجارت الکترونیکی و مدیریت استراتژیک
دانشگاه: دانشگاه ماگدبورگ، آلمان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

برنامه ریزی منابع انسانی

تذکرهای اقدام های شخصی

یکپارچگی تذکرهای اقدام های شخصی در سیستم های ERP

روند های اینده

نتیجه گیری

تعاریف و اصطلاحات کلیدی

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

This chapter intends to reveal the benefit of predated notifications of personal actions for HR-planning and discusses the interrelated demands on ERP-systems. If e-government is implemented, one has to think of rearranging the government’s HR-structure in order to adapt to the new circumstances, too. This means to take advantage of modern HR-methodology in order to become more efficient in HRadministration. One possible way in improving human resource management (HRM) is using predated notifications of personal actions for HR-planning. Human resource planning (HR-planning) is a component of strategic enterprise planning. It is fully integrated into the enterprise-wide planning process, because HR-planning is not only determined by other planning areas, but it also determines them vice versa. So the more precisely and comprehensively HR-planning is done, the more accurate derived key figures, which are used in other planning areas, can be. Governments usually deal with a huge amount of personnel, so HR is one of the main tasks in administration. Predated notifications of personal actions usually are known in present, but will be started in the future. In contrast to planning a personnel action the predated one will take place with the highest possible probability. An example for making the difference more clear may be an employee’s retirement. It does not stringently depend on the employee’s age, but rather on the person’s individual decision to retire. As a general rule, an employee’s intention to retire is already known about half a year before it takes place. If this information is used in the planning process, the company will have enough time to estimate the loss of knowledge or the cost-savings that will be caused by the employee’s withdrawal. In huge companies, HRM typically is supported by ERP-systems.

نمونه متن ترجمه

چکیده

دراین فصل قصد داریم که مزایای تذكرهاي اقدامات شخصی را برای برنامه ریزی منابع انساني آشکارسازیم ونيازهاي وابسته به هم درسیستم های ERP را بحث کنیم. اگردولت الکترونیکی به راه بيافتد،باید به فکربازچینی ساختار منابع انساني دولت به منظورتطبیق با اوضاع جدید بود.این بدین معناست که باید ازمتدلوژی برنامه ريزي منابع انساني مدرن به منظورکارآمدترشدن مدیریت منابع انساني بهره جست.یک روش ممکن دربهبود مدیریت منابع انسانی(HRM) استفاده تذكرهاي اقدام های شخصی برای برنامه ریزی منابع انساني می باشد.برنامه ريزي منابع انسانی یک عنصر برنامه ریزی تجاری استراتژیک می باشد که کاملادرفرآیندهای برنامه ریزی تجارت یکپارچه می گردد، چون برنامه ریزی منابع انساني نه تنها بوسیله ديگر زمینه های برنامه ریزی تامین می شود بلکه آنها را نيز تعیین می کند.بنابراین هرچه برنامه ریزی منابع انساني دقیق تر وجامع تر انجام شود نمودارهای کلیدی دقیق تری بدست می آیدکه در زمینه های برنامه ریزی دیگرمورد استفاده قرارمیگیرند.دولت ها معمولا باتعدادعظیمی از پرسنل سروکار دارند بنابراین برنامه ريزي منابع انساني یکی ازوظایف اصلی مدیریت می باشد تذكرهاي اقدام های شخصی معمولا بلافاصله شناخته می شوند ولی در آینده رخ خواهند داد. برعکس برنامه ریزی اين اقدام ها كه در اينده رخ خواهند داد بابیشترین احتمال نتيجه خواهد داد.به عنوان مثالی برای شفاف شدن موضوع می توان بازنشستگی کارمندان رادرنظرگرفت.بازنشستگی شدیدا به سن کارمند بستگی نداردولی نسبتاًبه تصمیم کارمندبرای بازنشسته شدن بستگی دارد.بعنوان یک قاعده ی کلی تمایل کارمند به بازنشستگی نیم سال قبل ازاینکه بوقوع بپیوندد آشکار می شود. اگراین اطلاعات درفرایندهای برنامه ریزی استفاده شوند،شرکت قادربه داشتن زمان کافی برای تخمین ازدست دادن دانش یاهزینه هایی که با کنارکشیدن کارمند محتمل خواهدشد آگاه می شود. براي نمونه مديريت منابع انساني شرکت های بزرگ بوسیله سیستم های ERPپشتیبانی می شوند.