دانلود ترجمه مقاله واکنش تحلیلگران مالی به طرح های اجراییERP - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله واکنش تحلیلگران مالی به طرح های اجراییERP - مجله SSRN
قیمت خرید این محصول
۲۰,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
واکنش تحلیلگران مالی به طرح های اجرایی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
عنوان انگلیسی
The Reaction of Financial Analysts to Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation Plans
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
25
سال انتشار
2011
نشریه
SSRN
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3137
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مدیریت مالی
دانشگاه
دانشکده مدیریت کسب و کار، فلوریدای جنوبی
کلمات کلیدی
برنامه ریزی منابع سازمانی، ERP ، سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی، و مثلث بندی
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ تئوری و فرضیات
واکنش کلی به برنامه های اجرای ERP
رابطه بین اندازه شرکت و سلامت مالی
۳ روش تحقیق
طرح آزمایشی
شرکت کنندگان
بررسی های مورد استفاده
۴ نتایج
تست فرضیه
تست تکمیلی
۵ بحث و نتیجه گیری
پیوست A
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

This study investigates the extent to which investors believe that enterprise resource planning (ERP) systems enhance firm value by examining changes in financial analysts’ earnings predictions before and after they receive an announcement that a firm plans to implement an ERP system. A total of 63 analysts participated in a two (firm size: small and large) by two (firm health: unhealthy and healthy) randomized between-subjects design. The ERP announcement represented a within-subjects manipulation. The analysts’ overall reaction to ERP implementation plans was positive, as mean post-announcement earnings forecasts were significantly higher than mean pre-announcement forecasts. Additionally, as expected, mean earnings forecast revisions in the small/healthy and large/unhealthy firm conditions were significantly greater than mean forecast revisions in the small/unhealthy firm condition. Experimental results from the current study support archival findings reported by Hayes et al. (2001), who explored the same research questions, among others, by examining cumulative abnormal returns surrounding ERP announcements. Triangulation studies of this nature using multi-methods (e.g., behavioral versus archival) and complementary criterion variables (e.g., earnings forecasts versus cumulative abnormal returns) are important to social scientists, as they provide insight into the reliability, consistency and validity (both internal and ecological) of proposed theoretical relationships (Boyd et al. 1993; Flick 1992; Libby et al. 2001).

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعه حاضر با بررسی تغییرات در پیشگویی های سود تحلیل گران مالی قبل و بعد از دریافت آگهی مبنی بر برنامه شرکت برای اجرای یک سیستم ERP ، میزان باور و عقیده سرمایه گذاران به بهبود ارزش شرکت توسط سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) را مورد پژوهش قرار می دهد. کلاً 63 تحلیل گر در دو طرح بی فردی تصادفی دو( اندازه شرکت: کوچک و بزرگ) در دو(سلامت: ناسالم و سالم) شرکت کردند. آگهی ERP نشان دهنده دستکاری درون افراد بود. واکنش کلی تحلیل گران به برنامه های اجرای ERP ، مثبت بود چرا که میانگین پیش بینی های سودهای پس از آگاهی بسیار بالاتر از میانگنین پیش بینی های پیش از آگهی بود. به علاوه، همان گونه که انتظار می رفت، میانگین بازبینی های پیش بینی سود در شرایط شرکت های کوچک/ سالم و بزرگ/ ناسالم بسیار بیشتر از شرکت های کوچک/ ناسالم بود.
نتایج آزمایشی مطالعه حاضر از یافته های بایگانی گزارش شده توسط حمایت می کند، او با بررسی بازده های غیر عادی تجمعی دور آگهی های ERP ، سئوالات تحقیق را کشف نمود. مطالعات به روش مثلث بندی از این دست با استفاده از روشهای متعدد (مثلاً رفتاری و بایگانی) و متغیرهای معیار تکمیلی (مثلاً پیش بینی سود و بازده های غیر عادی تجمعی) برای دانشمندان اجتماعی مهم می باشند، زیرا آنها بینش هایی در رابطه با قابلیت اعتماد، همسانی و اعتبار ( داخلی و اکولوژیکی) روابط نظری پیشنهاد شده ارائه می دهند.

بدون دیدگاه