تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله کنترل مرکزی و خودمختاری تابعه در مدیریت منابع انسانی – مجله Sage

عنوان فارسی: پویایی کنترل مرکزی و خودمختاری تابعه در مدیریت منابع انسانی: مدارک و شواهد مطالعه موردی از شرکتهای چند ملیتی آمریکایی در انگلستان
عنوان انگلیسی: The Dynamics of Central Control and Subsidiary Autonomy in the Management of Human Resources: Case-Study Evidence from US MNCs in the UK
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 30 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 32
سال انتشار : 2008 نشریه : سیج - Sage
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4024 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 489.16Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی
دانشگاه: دانشگاه مونتفورد، انگلستان
کلمات کلیدی: شرکت های چند ملیتی آمریکایی، مدیریت منابع انسانی، تمرکزگرایی، خودمختاری تابعه، قدرت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

ادبیات مربوط به تمرکزگرایی و تمرکززدایی در MNC

تمرکزگرایی و اهمیت کشور مبدا

تمرکزگرایی، اثر کشور مبدا و ادبیات گسترده تر تمرکزگرایی- خودمختاری

مطالعه

دینامیک تمرکزگرایی- تمرکززدایی در US MNCs در بریتانیا: مدارک تجربی

نوسان بین تمرکزگرایی و خودمختاری تابعه

مذاکره در مورد تعادل بین تمرکزگرایی- خودمختاری

بحث و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This article revisits a central question in the debates on the management of multinationals: the balance between centralized policy-making and subsidiary autonomy. It does so through data from a series of case studies on the management of human resources in American multinationals in the UK. Two strands of debate are confronted. The first is the literature on differences between multinationals of different national origins which has shown that US companies tend to be more centralized, standardized, and formalized in their management of human resources. It is argued that the literature has provided unconvincing explanations of this pattern, failing to link it to distinctive features of the American business system in which US multinationals are embedded. The second strand is the wider debate on the balance between centralization and decentralization in multinationals. It is argued that the literature neglects important features of this balance: the contingent oscillation between centralized and decentralized modes of operation and (relatedly) the way in which the balance is negotiated by organizational actors through micro-political processes whereby the external structural constraints on the company are defined and interpreted. In such negotiation, actors’ leverage often derives from exploiting differences between the national business systems in which the multinational operates.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مقاله حاضر سئوال اصلی در بحث های مربوط به مدیریت شرکت های چند ملیتی را مجدداً مطرح و بررسی می کند: تعادل بین تصمیم گیری متمرکز و خودمختاری تابعه. این کاراز طریق داده های حاصل از یک سری مطالعه موردی پیرامون مدیریت منابع انسانی در چند ملیت های آمریکایی در UK انجام می شود. دو رشته بحث دیده می شود. اولین آنها متون مربوط به اختلافات بین شرکت های چند ملیتی مختلف می باشد که نشان داده است ، شرکت های US در زمینه مدیریت منابع انسانی، متمرکزتر، استاندارد و رسمی می باشند. این گونه استدلال شده است که ادبیات توضیحات قانع کننده در مورد این الگو ارائه ننموده و نتوانسته بین خصوصیات متمایز سیستم تجاری آمریکایی ارتباط برقرار کند که چندملیتی های آمریکا در آن واقع شده اند. رشته دوم بحث گسترده تر در مورد تعادل بین تمرکزگرایی و عدم تمرکزگرایی در چندملیتی هاست. در این وضعیت این گونه استدلال شده است که ادبیات خصوصیات مهم این تعادل را نادیده می گیرد: نوسان مشروط بین مدهای متمرکز و غیرمتمرکز عملیاتی و شیوه مذاکره بازیگران سازمانی در مورد تعادل از طریق فرایندهای سیاسی خرد که به واسطه آنها محدودیت های ساختاری خارجی تحمیل شده به شرکت تعریف و تفسیر شده اند. در چنین مذاکره ای، اهرم و قدرت نفوذ بازیگران اغلب حاصل از بهره برداری از اختلافات بین سیستم های تجاری ملی است که شرکت چند ملیتی در آن مشغول فعالیت می باشد.