گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت دولتی

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت دولتی
قیمت خرید این محصول
۴۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان بخشی از مقاله
فرمت
ورد - word
قابلیت ویرایش
دارد
جزئیات محصول

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به تهیه گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت در مورد بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خمین برای رشته حسابداری نموده است. جهت مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد بسته گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو به بخش های زیر مراجعه کنید.

فهرست مطالب

فصل اول: آشنايي با سازمان
مقدمه
تاريخچه فعاليت شركت
فصل دوم: فعاليتهاي مربوط به كارآموزي
حسابداري و ثبت هاي مربوط به آن
امور بانكها
تنخواه گردان
نگهداري و حفاظت اموال
صدور سند حسابداري
مبحث بايگاني اسناد
فصل سوم: حسابداري سازمان
مباني تهيه صورتهاي مالي
خلاصه اهم رويه هاي حسابداري
سرمايه گذاريها
دارائيهاي ثابت مشهود
قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و خريد اقساطي
ذخيره مزاياي پايان خدمت
شناسايي درآمد و هزينه
روش شناخت درآمد پيمانها
كمكهاي مردمي، هدايا و طرحهاي عمراني براي توسعه
قيمت گذاري و زيان ناشي از اعمال سياستهاي دولت
معافيت مالياتي
حقوق و مشتركين
دبيرخانه
وظايف دبيرخانه
دفاتر دبيرخانه
اداره امور بايگاني
پيوست

بخشی از گزارش کارآموزی

نحوه ي شناخت حق انشعاب
حق انشعاب پس از نصب و برقراري جريان آب و يا امكان دفع فاضلاب تحقق مي يابد. درآمد حاصل از كارمزد، درآمد عملياتي مي باشد كه به نسبت تحقق در هر دوره قابل شناسايي مي باشد.
وجوهي كه تحت عنوان هزينه هاي نصب دريافت مي شود با رقم حق انشعاب به صورت جمع ارزش حق واگذار شده مي باشد. اين ذخيره قابل تقسيم يا تبديل به سهام نبوده و صرفا وقتي كه درآمدهاي حق انشعاب دوره تكافوي بازخريد حق انشعاب را نداشته باشد ممكن است كاهش يابد.
هر انشعاب آبي مستلزم يك انشعاب فاضلاب مي باشد انشعاب فاضلاب را هم مثل انشعاب آب خريداري مي نمايند. هزينه انشعاب فاضلاب هم در فيش هاي مربوطه صادر و سپس با پرداخت آن توسط مشترك انشعاب فوق خريداري شده براي مشترك سيفون نصب مي گردد و مشترك مي تواند از خدمات آن استفاده نمايد.
فاضلاب به صورت اقساطي هم واگذار مي شود: به اين صورت كه تمام اقسار آن پس از پرداخت توسط مشترك از بانك به حسابداري و از حسابداري به دست امور مشتركين مي رسد كه پس از تفكيك آنها به ترتيب رديف تقاضا آنها در سيستم رايانه امور ثبت سپس برحسب شماره پرونده داخل پرونده هاي مشتركين قرار گرفته و بايگاني مي شود.

خدمات فروش انشعاب آب
براي خريد انشعاب بايد مدارك لازم(كپي سند مالكيت، كپي شناسنامه، كپي جواز ساخت) تهيه و سپس با بازديدي كه مامور بازديد(ارزياب) انجام مي دهد برحسب عرصه و اعيان مبلغ آن محاسبه و سپس به مشترك تحويل داده مي شود. وقتي مشترك، مبلغ و هزينه انشعاب خود را به شماره حساب 3453 ملي مركزي واريز نمود فيش واريزي را به اين امور تحويل داده و اين امور مي بايست براي اين مشترك كنتور آب نصب نمايد.
خدمات پس از فروش
اين خدمات شامل: تغيير نام، تغيير كاربري، تغيير واحد و اختلاف متراژ است.
تغيير نام: مشترك براي تغيير نام بايستي كپي سند و كپي شناسنامه داشته باشد و سپس با واريز فيش مربوطه بحساب جاري 3440 ملي مركزي و تحويل فيش مربوطه تغيير نام انجام شده و فيش آب به نام شخص صادر مي شود.
تغيير كاربري: مشتركي كاربري ملك مسكوني خود را به تجاري تبديل نموده كه در اين صورت ملك او از مسكوني به تجاري تغيير كاربري شده است. يا ملك شخصي مسكوني و طبقه دوم به صورت مسكوني مي باشد كه در اين صورت ملك فوق مسكوني- تجاري شده است.
اختلاف متراژ: مبلغ اختلافي است كه مشترك زماني كه امتياز آب را خريداري كرده بناي زمين او كمتر بوده و الان دوباره اضافه بنا داشته است.
تغيير واحد: عبارتست از تغيير دادن ملك از يك طبقه به 2 يا 3 طبقه هر كدام از اين تغييرات در ملك را تغيير واحد مي گويند.
فرمول محاسبه واحد مسكوني:
ضريب ساليانه * (اعيان + عرصه) * [(1000 + 0015/0 * 2(اعيان + عرصه)]
فرمول محاسبه واحد تجاري:
ضريب ساليانه * [(20000 * تعداد واحد)] + [2000 * (اعيان و عرصه)]
حق تفكيكي: بابت بخشي از هزينه هاي برقراري انشعاب دريافت مي شود و جزء حقوق مشتركين محسوب مي گردد.
خودياريها: و كمكهاي بلاعوض خيرخواهانه كه براي ساخت ابنيه، تاسيسات و ماشين آلات مشخص يا تامين بخشي از منابع سرمايه اي اجراي طرحهاي محلي از سوي افراد حقيقي يا حقوقي به شركت مي شود جزئي از حقوق عمومي تلقي مي گردد.
دبيرخانه
دبيرخانه قلب يك سازمان مي باشد. ماشين نويسي، دفترداري، بايگاني و در اصل كارهاي مربوط به امور اداري از جمله كارهاي دبيرخانه مي باشد.
بايگاني
بايگاني داراي مفاهيم و معاني دوگانه اي به شرح زير است:
1. بايگاني به مفهوم فن، طبقه بندي، تنظيم و نگهداري و حفاظت اسناد و مدارك برطبق روشي معين به نحوي كه در اسرع وقت و با كمال سهولت و با صرف حداقل هزينه نيروي انساني و وقت بتوان به آن اسناد دست يافت.
2. بايگاني به معناي محل نگهداري اسناد برطبق ضوابط معين و علمي.
بايگاني نامه هاي اداري به دو دسته تقسيم مي شود:
1- نامه هاي عادي 2- نامه هاي محرمانه
نامه هاي عادي در دفتر انديكاتور عادي ثبت مي شود و داراي مهر مخصوص به خود
مي باشد.
نامه هاي محرمانه در دفتر جداگانه و با مهر محرمانه به ثبت مي رسد.
از نظر بايگاني بصورت موضوعي مي باشد كه هر نامه از ابتدا تا انتهاي كار در يك زونكن مخصوص به خود جمع آوري مي شود. جمع آوري مرخصي ها و گزارش آن 15 روز به 15 روز به مديريت مالي ارجاع مي شود و در كارت مرخصي هاي هر فرد زده مي شود. از جمله مسئوليتهاي دبيرخانه جمع آوري آمار و اطلاعات ماهانه كاركنان و همچنين حضور و غياب كاركنان مي باشد.
براي مرخصي ابتدا برگ مرخصي توسط متقاضي پر مي شود و مدت آن و شروع و خاتمه آن در برگه مرخصي مشخص مي شود و متقاضي بايد ابتدا جايگزين خود را در برگه مشخص نمايد و جهت امضاء از مسئول قسمت و مدير اداره مراجعه مي كند و در دفتر مرخصي ها به ثبت مي رساند.
برگه ماموريتها، تايپ نامه ها، امضاي مدير، ثبت در دفتر انديكاتور و ارسال آن به مقصد مورد نظر، ارجاع نامه به مسئول و پاراف آن و پيگيري نامه ها و ارسال آن به مقصد به عهده ي دبيرخانه مي باشد.
كليه نامه هايي كه در بايگاني نگهداري مي شوند طي 15 سال حق از بين برد آنها را نداريم و بعد از 15 سال زير نظر مسئولان شركت مي توان آنها را از بين برد.

نکات

- تنها در فروشگاه اینترنتی ایران عرضه میتوانید قبل از خرید برای اطمینان از محتوای محصول، قسمتی از گزاش کار آموزی را به طور رایگان دانلود کنید و در صورت رضایت خریداری نمایید.

- دکمه دانلود بلافاصله پس از پرداخت فعال خواهد شد. محصول به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


بدون دیدگاه