ترجمه مقاله موقعیت اخلاقی و مسئولیت اجتماعی به عنوان یک ابزار استراتژیک در تعهد عاطفی کارکنان - نشریه امرالد

ترجمه مقاله موقعیت اخلاقی و مسئولیت اجتماعی به عنوان یک ابزار استراتژیک در تعهد عاطفی کارکنان - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۴۳,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
موقعیت اخلاقی و مسئولیت اجتماعی به عنوان یک ابزار استراتژیک در تعهد عاطفی کارکنان: شواهدی از شرکت های کوچک و متوسط مالزی
عنوان انگلیسی
Positioning ethics and social responsibility as a strategic tool in employees’ affective commitment: Evidence from Malaysian small medium-sized enterprises (SMEs)
صفحات مقاله فارسی
34
صفحات مقاله انگلیسی
22
سال انتشار
2017
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
شناسه ISSN مجله
2056-3515
کد محصول
11978
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
ندارد ☓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
فرضیه
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت ؛ مدیریت کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک
دانشگاه
گروه اقتصاد، دانشگاه تانکو عبدالرحمان، مالزی
کلمات کلیدی
شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)، کارکنان، تعهـــد عاطفی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی داخلی شرکت ها
کلمات کلیدی انگلیسی
SMEs
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1108/ASR-12-2016-0013
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بررسی ادبیات
اخلاق و مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR)
نظریه ذینفعان و مدیریت ذینفعان
نظریه تبادل اجتماعی
نقش درک شده اخلاق و مسئولیت اجتماعی (PRESOR)
CSR داخلی
رضایت شغلی
تعهد عاطفی
شرکت های کوچک و متوسط (SME)
چارچوب مفهومی و مدل تحقیق
توسعه فرضیات
ملاحظات روش شناسی
روش تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها
مشخصات پاسخ دهندگان
یافته ها
ارزیابی مدل اندازه گیری
ارزیابی مدل ساختاری
نتيجه گيري و پیامدها
منابع
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
       
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract


Purpose – The purpose of this paper is to study the impact of ethics and social responsibility on employees’ affective commitment in the context of small and medium-sized enterprises (SMEs).


Design/methodology/approach – This is a quantitative research. The authors employ multistage sampling technique, non-probability and judgmental sampling method. Data were collected through questionnaire survey to measure the respondents’ perceptions of the ethics and social responsibility, as well as internal corporate social responsibility (CSR) practices. The data obtained were analyzed through variance-based structural equation modeling (SEM), i.e., partial least square SEM.


Findings – The findings reveal that perceived role of ethics and social responsibility (PRESOR) and internal CSR are positively related to employees’ affective commitment. Job satisfaction is found to be mediating the relationship between PRESOR and affective commitment. The result also showed that internal CSR practices mediate the relationship between PRESOR and affective commitment.


Research limitations/implications – There are few limitations in the present research. First, present research merely investigates the practices of ethics and social responsibility by SMEs and did not perform a comparison with larger organizations. Second, the use of non-probability sampling method is unable to generalize results for the entire population. Future research could address the shortcoming of present research in order to further contribute to the academic and business world.


Practical implications – The findings provide insights to entrepreneurs and SMEs on the manifestation of ethics and social responsibility in enhancing employees’ affective commitment. In turn, it reduces employees’ turnover intention and enhances SMEs sustainability to strive in the competitive environment.


Social implications – These findings highlight the positive chain effects of enterprises in discharging their moral obligation as well as their social responsibility. The enterprises are benefited from the good reputation which may act as a magnet to attract talent-employees and also sustaining their enterprises through employees’ retention.


Originality/value – This research paper contributes to current knowledge by painting a better picture on the importance of ethics and social responsibility and internal CSR from the employees’ perception. As to date, employees’ perception of ethics and social responsibility and internal CSR practices are still under-investigated. Moreover, past research often focuses the impact of ethics and social responsibility in the larger corporation but scant research is conducted in the smaller organization such as SMEs.


 

Introduction


Globally, small and medium-sized enterprises (SMEs) are recognized for their substantive role in promoting economic development and growth for sustainable development. SMEs contribute to the economic development through jobs creation, increasing income levels and equalizing income distribution. According to The World Bank (2015), SMEs contribute approximately 45 percent of total employment and up to 33 percent of national gross domestic product in emerging economies. A recent study conducted in Malaysia revealed that SMEs dominate Malaysian economy in a similar manner. In 2015, SMECorpration reported that SMEs contributed 65.5 percent of total employment and 17.6 percent of total exports of Malaysia. Despite its significant importance in Malaysia economy, SMEs face multiple challenges. Ahmad and Seet (2009) mentioned that the estimated failure rate of Malaysian SMEs is as high as 60 percent. This indicates that SMEs in Malaysia are in the critical stage and face serious obstacles to stay competitive. To mitigate these challenges, several suggestions are put forth including the incorporation of ethics and social responsibility to increase competitiveness and sustainability

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

هدف - هدف مقاله حاضر، مطالعه تاثیر اخلاق و مسئولیت اجتماعی بر روی کارکنان تعهد عاطفی در زمینه شرکت های کوچک و متوسط (SME) می باشد.

طرح / روش شناسی / رویکرد – پژوهش حاضر یک تحقیق کمّی است. نویسندگان از تکنیک نمونه گیری چند مرحله ای، نمونه برداری قضاوتی و غیر احتمالي استفاده نمودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه و برای ارزیابی برداشت پاسخ دهندگان نسبت به اخلاق و مسئولیت اجتماعی، و نیز شیوه های مسئولیت اجتماعی داخلی شرکت ها (CSR) گردآوری شدند. داده های حاصله با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) مبتنی بر واریانس یعنی SEM - حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها - یافته ها آشکار نمودند که نقش درک شده اخلاق و مسئولیت اجتماعی (PRESOR) و CSR داخلی ارتباط مثبتی با تعهد عاطفی کارکنان دارند. رضایت شغلی نقش واسطه ای در رابطه بین PRESOR و تعهد عاطفی دارد. هم چنین نتایج نشان داد که شیوه های CSR داخلی در رابطه PRESOR و تعهد عاطفی نیز دخالت دارد.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق - تحقیق حاضر محدودیت هایی دارد. نخست، پژوهش حاضر صرفاً به بررسی کاربست اخلاق و مسئولیت اجتماعی SME پرداخته و فاقد مقایسه با سازمان های بزرگ تر است. دوم، استفاده از روش نمونه برداری غیراحتمالی تعمیم نتایج را به کل جمعیت ناممکن می سازد. تحقیقات آتی با پرداختن به نقیصه تحقیق حاضر می توانند کمک بیشتری به جامعه دانشگاهی و کسب و کار نماید.

پیامدهای عملی - یافته های این تحقیق نکاتی را درباره تجلی اخلاق و مسئولیت اجتماعی در افزایش تعهد عاطفی کارکنان به کارآفرینان و SME ارائه می نماید. هم چنین این امر باعث کاهش قصد ترک شغل کارکنان و افزایش پایداری SME در راستای محیط رقابتی می گردد.

پیامدهای اجتماعی - این یافته ها بر اثرات زنجیره ای مثبت شرکت ها در ادای وظایف اخلاقی و نیز مسئولیت اجتماعی خود تاکید می و.رزند. شرکت های برخوردار از شهرت خوب می توانند به مثابه آهنربایی به جذب کارکنان مستعد و نیز پایداری تشکیلات خود از طریق حفظ کارکنان متبوع خویش عمل نمایند.

اصالت / ارزش - مقاله پژوهشی حاضر با ارائه تصویر بهتری از اهمیت اخلاق و مسئولیت اجتماعی و CSR داخلی از منظر کارکنان به غنای دانش فعلی کمک می کند. تا به امروز برداشت کارکنان نسبت به اخلاق و مسئولیت اجتماعی و شیوه های CSR داخلی همچنان در دست بررسی است. افزون بر این، تحقیقات گذشته غالباً بر تاثیر اخلاق و مسئولیت اجتماعی در شرکت های بزرگ تر متمرکز بوده اند و تحقیقات اندکی در سازمان های کوچک تری مانند SME انجام پذیرفته اند.

 

مقدمه

در سطح جهانی، نقش ماهوی شرکت های کوچک و متوسط (SME) در ترویج توسعه اقتصادی و رشد توسعه پایدار به رسمیت شناخته شده است. در واقع، SME ها از طریق ایجاد شغل، افزایش سطح درآمد و یکسان سازی توزيع درآمد به توسعه اقتصادی کمک می کنند. به گفته بانک جهانی (2015)، SME ها در تقریباً 45 درصد کل اشتغال و تا 33 درصد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور سهم دارند. یک مطالعه اخیر در مالزی نشان داد که SME ها به شیوه ای مشابه بر اقتصاد مالزی تسط دارند. در سال 2015، SMECorpration گزارش داد که SME ها 65.5 درصد کل اشتغال و 17.6 درصد کل صادرات مالزی را در اختیار دارند. به رغم اهمیت قابل توجه آن در اقتصاد مالزی، SME ها با چالش های متعددی مواجه هستند. احمد و سیت (2009) یادآور شدند که نرخ برآورد شده شکست SME های مالزی تا 60 درصد است. این امر نشان می دهد که SMEs در مالزی در مرحله بحرانی قرار داشته و با موانع جدی برای حفظ رقابت مواجه هستند. برای مقابله با این چالش ها، پیشنهادات متعددی از جمله گنجاندن اخلاق و مسئولیت اجتماعی برای افزایش رقابت و پایداری مطرح شده اند.


بدون دیدگاه