تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله رویکرد مدل اصلاح خطای برداری در توضیح رابطه بین نرخ سود و تورم نسبت به فراریت نرخ

عنوان فارسی: رویکرد مدل اصلاح خطای برداری (VECM) در توضیح رابطه بین نرخ سود و تورم نسبت به فراریت نرخ در مالزی
عنوان انگلیسی: A Vector Error Correction Model (VECM) Approach in Explaining the Relationship Between Interest Rate and Inflation Towards Exchange Rate Volatility in Malaysia
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2011 نشریه : IDOSI
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7449 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.99Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
مجله: مجله علوم کاربردی جهانی - World Applied Sciences Journal
دانشگاه: دانشکده مدیریت کسب و کار، دانشگاه Teknologi MARA، مالزی
کلمات کلیدی: نرخ مبادله ارز، نرخ سود، نرخ تورم، مدل اصلاح خطای بردار، تابع واکنش نیروی محرکه
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مطالب و روش ها

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The exchange rate is one of the most important determinants of a country's relative level of economic health. Exchange rate plays a vital role in a country's level of trade, which is critical to most free market economies in the world. This paper is an attempt to analyze the relationship between interest rate, inflation rate and exchange rate volatility in Malaysia covering the period between 1999-2009. This paper used time-series Vector Error Correction Model (VECM) approach of stationarity test, cointegration test, stability test and Granger causality test. Impulse Response Function (IRF) has also been generated to explain the response to shock amongst the variables. The results show that the inflation rate impacts the interest rate as indicated by Granger-cause. Subsequently the interest rate influences the exchange rate as shown by the Granger cause test. Taking into account a long term relationship, interest rate moves positively while inflation rate goes negatively towards exchange rate volatility in Malaysia. The implication of this study is that increasing the interest rate can be efficient in restraining exchange rate volatility. Future researchers should attempt to use panel data and cover longer study duration of above10 years by using other variables.

نمونه متن ترجمه

چکیده

نرح ارز یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده سطح نسبی سلامت اقتصادی کشور می باشد . نرخ ارز نقش حیاتی در سطح تجارت کشور ایفاء می کند که برای اکثر اقتصاد های بازار آزاد در جهان حیاتی می باشد . مقاله حاضر یک تلاش برای تحلیل رابطه بین نرخ سود   ، نرخ تورم    و و فراریت نرخ ارز در مالزی می باشد که دوره زمانی بین سال های 1999 تا 2009 را پوشش می دهد . این مقاله  از رویکرد مدل اصلاح خطای برداری سری های زمانی تست ، تست یکپارچه سازی مشترک ، تست ثبات و تست علیت گرانگر   استفاده کرد . همچنین تابع واکنش انگیزش (IRF) تولید شده است تا واکنش به شوک در میان متغیرها را توضیح می دهد . نتایج نشان می دهند که نرخ تورم بر نرخ سود  تاثیر می گذارند که همانطور از طریق علت Granger  مشخص گردیدند . نرخ سود با به حساب آوردن رابطه دراز مدت به طور مثبت جابجا می کند در حالی که نرخ تورم به طور منفی به سمت فراریت نرخ مبادله در مالزی می روند . پیچیدگی بررسی این است که افزایش  نرخ سود می تواند در محدود کردن فراریت نرخ مبادله ارز محدود کننده کافی باشد . تحقیق آینده بایستی تلاش کند تا داده های پنل را استفاده کنند و بررسی طولانی تر در طول بالای 10 سال از طریق استقاده از دیگر مکتغیر ها را پوشش دهند .