تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر سیستم فتوولتائیک بر کیفیت نیرو در شبکه های توزیع برق – نشریه IEEE

عنوان فارسی: تاثیر سیستم فتوولتائیک بر کیفیت نیرو در شبکه های توزیع برق
عنوان انگلیسی: Effect of Photovoltaic System on Power Quality in Electrical Distribution Networks
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2016 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F473 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.39Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق و مهندسی انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله: سیستم های قدرت، مهندسی الکترونیک، تولید، انتقال و توزیع، سیستم های انرژی و انرژی های تجدیدپذیر
مجله: هیجدهمین کنفرانس بین المللی سیستم های قدرت خاورمیانه - Eighteenth International Middle East Power Systems Conference
دانشگاه: گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه Minoufiya، مصر
کلمات کلیدی: کیفیت نیرو،همسوگرایی، کج شکلی همسوگرای، سیستم نوری-ولتی، فیلتر غیر فعال تنظیم شده واحد
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شاخص های کیفیت نیرو

ساختار سیستم ولتاژ نوری

فیلتر غیرفعال تنظیم شده واحد

طراحی بهینه فیلتر تنظیم شده واحد

روش شناسی و راه حل

کاربردها

الف. سیستم توزیع آزمون

ب. فرض های ثبت شده

ج. مطالعات موردی

د. نتایج و نظرات

نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The study is concerned with the optimal penetration of renewable energy sources and their impacts on power quality case studies into distribution systems. Non-linear loads are the main harmonic sources in a distribution grid while the PV system constitutes power converters which are large generating source of harmonics. Therefore, both nonlinear loads and PV systems have large impact on the power quality of distribution systems. In this paper, the harmonics determined by a photovoltaic system (PV) on a distribution system are analyzed. Also, this paper aims to solve the harmonic reduction problem of distribution system which is fed from the PV system by using a number of single tuned passive filters. The ETAP software is employed to simulate a distribution system that feeds a residential area integrated with PV systems to analyze the impact and the best location of these PV to reduce these harmonics and their effect on the distribution system. Also, this paper deals to allocate the filters at the best location for eliminating the harmonics and their impact on the system. Also, this paper proposes an ETAP procedure for choice the optimal design of single tuned filters that able to reduce the effects of voltage and current harmonic contents to be within the accepted practical limits. Two proposed filter design strategies are presented. The first one considers the power factor correction as the primary objective function while the minimization of total installing costs is considered as a primary objective function in the second strategy. An actual part of residential distribution systems as a real application of Egyptian network is implemented to explain the capability of the proposed procedure to improve the power quality and to reduce the total and individual voltage and current harmonic contents to be within their accepted limits of the Egyptian code.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به نفوذ بهینه منابع انرژی تجدید پذیر و تاثیرات آنها بر کیفیت نیرو در مطالعات موردی راجع به سیستم های توزیع می پردازد. بارهای غیر خطی منابع همسو عمده در شبکه توزیع اند در حالی که سیستم نوری-ولتی تاثیر زیادی بر کیفیت نیرو سیستم های توزیع دارد. در این مقاله ویژگی های تعیین شده با سیستم نوری-ولتی در ازای سیستم توزیع تحلیل می شوند. همچنین هدف این مقاله حل مسئله کاهش همسوگرایی در سیستم توزیع است که از سیستم نوری-ولتی تغذیه می گردد و از چند سیگنال با فیلتر غیرفعال تظیم شده استفاده می شود. نرم افزار ایی.تی.ای.پی برای شبیه سازی سیستم توزیع به کار می رود که ناحیه مسکونی را تغذیه می دهد که با سیستم نوری-ولتی ادغام می شود تا تاثیر و بهترین محل این سیستم نوری-ولتی تحلیل گردد تا این هماهنگی ها و تاثیر آنها بر سیستم توزیع کاهش یابد. همچنین این مقاله فیلترهایی در بهترین محل برای حذف همسوها و تاثیر آنها بر سیستم اختصاص می دهد. همچنین این مقاله روند ایی.تی.ای.پی برای انتخاب طراحی بهینه فیلترهای تنظیم شده واحد پیشنهاد می دهد که می تواند تاثیرات ولتاژ و محتویات همسو فعلی را بر درون محدوده های عملی پذیرفته شده کاهش دهد. دو راهبرد طراحی فیلتر مطرح شده ارائه می شوند. مورد اول اصلاح عامل نیرو را به عنوان تابع هدف عمده در نظر می گیرد در حالی که حداقل رسانی هزینه های نصب کل به عنوان تابع هدف عمده در راهبرد دوم در نظر گرفته می شود. بخش حقیقی سیستم های توزیع مسکونی به عنوان کاربرد حقیقی شبکه مصری اجرا می شود تا قابلیت روند مطرح شده برای بهبود کیفیت نیرو و کاهش هزینه و ولتاژ واحد و کل و محتویات همسو فعلی در محدوده قابل قبول خود و طبق قانون مصری بهبود یابد.