تلفن: 04142273781

نمونه سوالات اختصاصی و تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی

فرمت فایلها : پی دی اف - PDF قابلیت پرینت : دارد
نوع سوالات : چهار گزینه ای پاسخنامه : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 9.20Mb
سوالات تخصصی این بسته: مبانی و دانش کامپیوتر، پایگاه داده، مدیریت، منابع انسانی، رفتار سازمانی، روش تحقیق، تئوری های مدیریت، آئین دادرسی و کیفری، حقوق اساسی، حقوق جزاء عمومی و اختصاصی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اداری، آمار
این نمونه سوالات به صورت ثبت شده بوده و هر گونه کپی برداری و انتشار غیر قانونی آن توسط افراد سودجو، بدون تذکر قبلی، پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
توضیحات

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آمادگی در امتحان استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور نموده است، که این مجموعه شامل بیش دو هزار نمونه سوال تخصصی چندین خوشه استخدامی ویژه آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

محتویات بسته

- نمونه سوالات تخصصی کامپیوتر:

 

- 794 عدد نمونه سوال مبانی و دانش کامپیوتر (به همراه پاسخنامه)

- 100 عدد نمونه سوال پایگاه داده (به همراه پاسخنامه)

 

- نمونه سوالات تخصصی مدیریت

 

- 90 نمونه سوال مبانی مدیریت (به همراه پاسخنامه)

- 70 نمونه سوال مدیریت منابع انسانی (به همراه پاسخنامه)

- 80 نمونه سوال رفتار سازمانی (به همراه پاسخنامه)

- 110 نمونه سوال روش تحقیق (به همراه پاسخنامه)

- 40 نمونه سوال تئوری های مدیریت (به همراه پاسخنامه)

 

- نمونه سوالات تخصصی اقتصاد و حسابداری

 

- 120 نمونه سوال حسابداری دولتی و بودجه (به همراه پاسخنامه)

- 120 نمونه سوال اقتصاد کلان (به همراه پاسخنامه)

- 120 نمونه سوال اقتصاد خرد و کلان (به همراه پاسخنامه)

- 160 نمونه سوال مالیه عمومی (به همراه پاسخنامه)

- 45 نمونه سوال حسابداری مالی (به همراه پاسخنامه)

- 105 نمونه سوال اصول حسابداری (به همراه پاسخنامه)

 

- نمونه سوالات تخصصی حقوق

 

- 160 عدد نمونه سوال آئین دادرسی و کیفری (به همراه پاسخنامه)

- 25 عدد نمونه سوال حقوق اساسی (به همراه پاسخنامه)

- 120 عدد نمونه سوال حقوق جزاء عمومی و اختصاصی (به همراه پاسخنامه)

- 85 عدد نمونه سوال حقوق مدنی (به همراه پاسخنامه)

- 60 عدد نمونه سوال حقوق تجارت (به همراه پاسخنامه)

- 90 عدد نمونه سوال حقوق اداری (به همراه پاسخنامه)

 

- نمونه سوالات تخصصی آمار:

 

- 190 عدد نمونه سوال آمار (به همراه پاسخنامه)

نکات

– تمامی‌موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می‌باشند.

– تنها در فروشگاه اینترنتی ایران عرضه میتوانید قبل از خرید برای آشنایی با محصولات قسمتی از محصول را به طور رایگان دانلود نمایید و در صورت رضایت خرید بفرمایید.

– پس از پرداخت هزینه، بلافاصله دکمه دانلود در صفحه سایت ظاهر خواهد شد، که با کلیک روی آن دانلود شروع خواهد شد. همچنین برای اطمینان، محصول به صورت خودکار به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

اخبار چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی شهریور سال 96

به حول و قوه الهی و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب براي داوطلبان استخدام و در راستاي بهینه سازي فرآیند استخدام دستگاه های اجرایی کشور، شرایط و ضبواط چهارمین آزمون استخدامی فراگیر (شهریور ماه ۱۳۹۶) اعلام میگردد.

مواد آزمون ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از داوﻃﻠﺒﺎن، ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺣﺎوی ﺳﻮالﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺣﺎوی ﺳﻮالﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﻠﯿﻪ دروس آزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﯾﮏ (۱) ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻮال ﻏﻠﻂ، ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱. ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL) ۲. ریاضی و آمار مقدماتی ۳. زبان و ادبیات فارسی ۴. معارف اسلامی ۵. زبان انگلیسی عمومی ۶. اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ۷. هوش و توانمندی‌های عمومی

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: براساس آمار اولیه ۳۹۷ هزار و ۳۳۸ داوطلب در چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی (شهریور ۱۳۹۶) نام نویسی کرده اند.

آزﻣﻮن در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ ۹۶/۶/۳ در ﺗﻬﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ درج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ﺷﺮﮐﺖ درآزﻣﻮن درج و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺎرت ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

برای دانلود دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال 96 اینجا کلیک کنید

برای مشاهده اصلاحات دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال 96 اینجا کلیک کنید

برای دانلود دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال 95 اینجا کلیک کنید