تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله حذف متیل اورنژ با نانولوله کربنی چند دیواره شتاب داده شده با استفاده از دستگاه مافوق صوت – نشریه الزویر

عنوان فارسی: حذف متیل اورنژ با استفاده از نانولوله کربنی چند دیواره شتاب داده شده با استفاده از دستگاه مافوق صوت: بهینه سازی طراحی آزمایش
عنوان انگلیسی: Removal of methyl orange by multiwall carbon nanotube accelerated by ultrasound devise: Optimized experimental design
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6737 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.70Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی تجزیه، شیمی محیط زیست و شیمی آلی
مجله: تکنولوژی پودر پیشرفته - Advanced Powder Technology
دانشگاه: گروه شیمی، دانشگاه یاسوج، ایران
کلمات کلیدی: جذب سطحی، طراحی مرکب مرکزی، متیل اورانژ، نانولوله کربنی چنددیواره، حذف به همراه مافوق صوت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

2. تجربی

2.1. تجهیزات و شناساگرها

2.2. روش جذب به همراه مافوق صوت

2.3. نانولوله کربنی چند دیواره

2.4. طراحی مرکب مرکزی (CCD)

بحث و نتیجه

3.1. مشخصه یابی نانولوله کربنی چنددیواره

3.2. طراحی مرکب مرکزی

3.3. روش پاسخ سطح

3.4. بهینه سازی پارامترها

3.5. مطالعه تعادل جذب

3.6. سینتیک جذب

3.7. مقایسه پارامترهای جذب نانولوله کربنی چنددیواره با سایر جاذب های گزارش شده

4.نتیجه گیری

تقدیر و تشکر

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This study investigates the methyl orange (MO) removal from aqueous solution through the application of ultrasound onto multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs). Characterization of MWCNT was carried out using scanning electron microscopy (SEM) and tunneling electron microscopy (TEM). The influences of various parameters on the removal percentage were studied and optimized by a central composite design (CCD) and response surface methodology (RSM). Results indicate that a small amount of proposed adsorbent (0.025 g) is responsible for successful removal of 15 mg L1 of MO (RE > 99%) in a short time (3.4 min) and pH of 1–2. Adsorption kinetic data are fitted well with pseudo second order model. Equilibrium data followed Langmuir isotherm model with maximum adsorption capacity of 53.76 mg g1 .

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه حذف متیل اورانژ از محلول آبی با کاربرد مافوق صوت در نانولوله های کربنی چنددیواره مورد بررسی قرار داد. مشخصه یابی نانولوله کربنی چند دیواره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی تونل زنی (TEM) انجام شد. تأثیر پارامترهای مختلف بر درصد حذف مطالعه و با طراحی مرکب مرکزی (CCD) و روش پاسخ سطح بهینه سازی شد. نتایج نشان داد که میزان اندک جاذب (025/0 گرم) برای حذف mg/L 15 از متیل اورانژ (درصد حذف >99% ) در مدت زمان کوتاه ( 34 دقیقه) و pH 2-1 موفقیت آمیز می باشد. داده های سینتیک جذب، به خوبی با مدل شبه مرتبه دوم تطبیق داشت. داده تعادلی از ایزوترم لانگمویر با حداکثر ظرفیت جذب 76/53 پیروی نمود.