تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله خصوصیات و پایداری کاتالیزور Cu / Mg / Al- chitosan در اوزونه کردن کاتالیزوری شیرابه زباله محل دفن

عنوان فارسی: بهینه سازی مولفه های فلزی، خصوصیات و پایداری کاتالیزور Cu / Mg / Al- chitosan در اوزونه کردن کاتالیزوری شیرابه زباله محل دفن
عنوان انگلیسی: Optimization of metal component, characterization, and stability of Cu/Mg/Al–chitosan catalyst in catalytic ozonation of a landfill leachate
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2017 نشریه : Deswater
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8115 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.22Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست و شیمی محیط زیست
مجله: نمک زدایی و تصفیه آب - Desalination and Water Treatment
دانشگاه: گروه علوم زیستی، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلمات کلیدی: شيرابه زباله، روش سطح پاسخ، Cu / Mg / Al-chitosan، بهينه سازي، تقاضای اکسیژن شیمیایی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2.مواد و روش ها

2.1 مواد

1.2 سنتز Cu / Mg / Al-chitosan

1.3 نمونه برداري شيرابه

1.4 آزمایش جذب سطحی

1.5 اندازه گیری ها

1.6 روش سطح پاسخ (RSM)

3.نتایج و بحث

3.1ویژگی های کاتالیزور بهینه شده

3.2 بهینه سازی محتوای فلزی کاتالیزور Cu / Mg / Al-chitosan

3.2.1 طراحی کامپوزیت مرکزی (CCD)

3.2.2 تجزیه و تحلیل آماری و مدل رگرسیون

3.2.3 تجزیه و تحلیل طرح سطح سه بعدی برای حذف COD

3.2.4 پاسخ بهینه سازی و آزمون تأیید

3.3 ثبات کاتالیست

3.4 تصفیه شیرابه زباله های مختلف با pH اولیه مختلف

4.نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

abstract

The aim of this work was to optimize the metal components of the Cu/Mg/Al–chitosan catalyst for the treatment of a landfill leachate during a catalytic ozonation process. A central composite design with response surface methodology was applied to assess the relationships between the value of Mg, Cu, and Al in the Cu/Mg/Al–chitosan catalyst and chemical oxygen demand (COD) removal from the landfill leachate and identify the optimum conditions. Quadratic model for three variables proved to be significant with very low probabilities (<0.0001). The optimum metal content for synthesis of the Cu/Mg/Al–chitosan was determined as Mg = 4 mmol/L, Cu = 0.89 mmol/L, and Al = 2 mmol/L. A confirmation run gave 81.35% of COD removal compared with 79.89% of predicted value. Results showed that the magnesium metal in the catalyst was more effective in COD removal than other metals. After a 50-min reaction time, the COD removal percentage of 49, 61, and 78 was attained for the landfill leachate with initial pH of 5.5, 7.3, and 9.1, respectively. The recyclability test indicated that the optimized catalyst could be efficiently utilized three times with COD removal efficiency of 81.35%, 66%, and 50%. The X-ray powder diffraction and electron dispersive spectroscopy tests confirmed the successful modification of chitosan with Mg/Cu/Al. The findings of this study demonstrate the applicability of Cu/Mg/Al–chitosan for eliminating COD from the leachate of sanitary landfill.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف از این کار، بهینه سازی مولفه های فلزی کاتالیزور Cu / Mg / آلکیتوزان برای تصفیه شیرابه محل دفن زباله در طی فرایند اوزونی کاتالیزوری بود. برای ارزیابی روابط بین مقدار Mg، Cu و Al در کاتالیزور Cu / Mg / آلکیتوزان و حذف تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD) از یک طرح مرکب مرکزی (CCD) با روش سطح پاسخ (RSM) و شناسایی شرایط بهینه استفاده شد. مدل دو بعدی برای سه متغیر با احتمال بسیار کم (<0.0001) معنی دار بود. محتوای فلزی مطلوب برای سنتز Cu / Mg / Al-chitosan به صورت Mg = 4 mmol / L، Cu = 0.89 mmol / L و Al = 2 mmol / L تعیین گردید. بررسی تاییدی نشان دهنده حذف 81.35٪ از COD در مقایسه با 79.89٪ از مقدار پیش بینی شده است. نتایج نشان داد که فلز منیزیم در کاتالیست در حذف اکسیژن شیمیایی مورد نیاز (COD) بیشتر از سایر فلزات موثر است. پس از 50 دقیقه از زمان واکنش ، میزان حذف COD از 49% ، 61 %و 78 % برای شیرابه محل دفن زباله با pH اولیه 5.5، 7.3 و 9.1 به ترتیب بدست آمد. آزمون قابل بازیافت نشان داد که کاتالیزور بهینه شده می تواند به طور موثر سه بار با راندمان حذف COD از 81.35، 66 و 50٪ استفاده شود. تست های پراش پودر اشعه ایکس (XRD) و اسپکتروسکوپی الکترونی پراکنده (EDAX) تغییرات موفقیت آمیز کیتوزان را با Mg / Cu / Al تایید کرد. یافته های این مطالعه قابلیت استفاده از Cu / Mg / Al-chitosan برای حذف COD از شیرابه زباله های بهداشتی. نشان می دهد .