تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله جداسازی و شناسایی گونه های باسیلوس از خاک و بررسی خواص ضد باکتریایی آن ها

عنوان فارسی: جداسازی و شناسایی گونه های باسیلوس از خاک و بررسی خواص ضد باکتریایی آن ها
عنوان انگلیسی: Isolation and Identification of Bacillus Species From Soil and Evaluation of Their Antibacterial Properties
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 7
سال انتشار : 2015 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 8464
محتوای فایل : zip حجم فایل : 673.72Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی و بیوشیمی
مجله: مجله میکروبیولوژی بالینی و عفونت - Journal of Clinical Microbiology and Infection
دانشگاه: پژوهشکده بهداشت، گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، اهواز، ایران
کلمات کلیدی: خاک، باکتری، عوامل ضد عفونی، باسیلوس
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- زمینه

2- اهداف

3- مواد و روش ها

3-1- جمع آوری و آماده سازی نمونه خاک

3-2- جداسازی گونه های باسیلوس

3-3- استخراج ترکیبات ضد میکروبی از گونه های باسیلوس

3-4- فعالیت ضد میکروبی باسیلوس جدا شده

4- نتایج

5- بحث

نمونه متن انگلیسی

Background

Bacillus species are the predominant soil bacteria because of their resistant-endospore formation and production of essential antibiotics such as bacitracin. Objectives: The aim of this study was to isolate Bacillus spp. from riverside soil and investigate their antimicrobial characteristics against some pathogenic bacteria. Materials and Methods: Fifty soil samples were collected from different sites of Bahmanshir riverside in Abadan city, Iran, and analyzed for the presence of Bacillus species. The media used in this research were nutrient broth and agar. Bacillus species were identified by their phenotypic and biochemical characteristics. The antimicrobial effects of Bacillus extract against the target bacteria including Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae and Corynebacterium diphtheriae were examined. Results: The identified Bacillus species included B. cereus (86.6%), B.subtilis (6.6%), B. thuringiensis (3.3%), and B. pumilus (3.3%). Evaluation of the antimicrobial activity of the extracted compounds was carried out against five different bacteria. Antibiotic production tests indicated that two Bacillus strains belong to B. cereus, which showed antimicrobial properties. The minimum inhibitory concentrations (MICs) of these compounds ranged between 8.34-33.34 mg/mL for the target bacteria. Conclusions: This study indicated that some Bacillus species have the potential to produce antimicrobial compounds which can be used to control microbial infections.

نمونه متن ترجمه

سابقه: گونه های باسیلوس، به دلیل ساختار اندوسپور مقاوم در آن ها و تولید آنتی بیوتیک ضروری مانند باسیتراسین، باکتری غالب خاک هستند.

هدف: هدف از این مطالعه، جداسازی گونه های باسیلوس از خاک کنار رودخانه و بررسی ویژگی های ضد میکروبی آن ها در برابر برخی از باکتری های بیماری زا است.

مواد و روش ها: پنجاه نمونه خاک از محل های های مختلف کنار رودخانه بهمنشیر در شهرستان آبادان، ایران جمع آوری شده و حضور گونه های باسیلوس در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. محیط کشت های مورد استفاده در این تحقیق، محیط کشت براث و آگار مغذی بودند. گونه های باسیلوس توسط ویژگی های فنوتیپی و بیوشیمیایی آن ها شناسایی شدند. اثرات ضد میکروبی عصاره باسیلوس در برابر باکتری ها از جمله Escherichia coli، Staphylococcus aureus، Salmonella typhi، Shigella dysenteriae و Corynebacterium diphtheria مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: گونه های باسیلوس شناخته شده شامل B. cereus (6/86 %)، B. subtilis (6/6%)،B. thuringiensis (3/3%) و B. pumilus (3/3%) بود. بررسی فعالیت ضد میکروبی ترکیبات استخراج شده در برابر 5 باکتری مختلف انجام شد. آزمایش های تولید آنتی بیوتیک نشان داد که دو استرین از باسیلوس متعلق به B. cereus ویژگی های ضدمیکروبی نشان دادند. حداقل غلظت های بازدارنده (MICs ) این ترکیبات در محدوده بین 34/8- 34/33 میلی گرم/میلی لیتر برای باکتری هدف بود.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که برخی از گونه های باسیلوس توانایی تولید ترکیبات ضد میکروبی را دارند که می تواند برای کنترل عفونت های میکروبی مورد استفاده قرار گیرد.