تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله عامل دار کردن ۴-آمینوتیفنل و ۳-آمینوپروپیل تری اکسیلن با گرافن اکسید – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بررسی عامل دار کردن 4-آمینوتیفنل و 3-آمینوپروپیل تری اکسیلن با گرافن اکسید برای حذف آلاینده رنگ و مس
عنوان انگلیسی: Functionalization of 4-aminothiophenol and 3-aminopropyltriethoxysilane with graphene oxide for potential dye and copper removal
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6593 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.87Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی محیط زیست، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی کاربردی و شیمی آلی
مجله: مجله مواد خطرناک - Journal of Hazardous Materials
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ووهان، چین
کلمات کلیدی: 4-آمینوتیفنل، 3-آمینوپروپیل تری اکسیلن، گرافن اکسید، ظرفیت جذب
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. مواد

2.2. تولید گرافن اکسید

2.3. مشخصه یابی گرافن اکسید تولید شده

2.4. ایزوترم و سینتیک جذب

2.5. تأثیر pH، دوز و قدرت یونی

3. بحث و نتیجه گیری

3.1. خواص فیزیکو شیمیایی

3.2. ایزوترم و سینتیک جذب

3.3. تأثیر pH، دوز، و قدرت یونی

3.4 مکانیسم جذب

4. نتیجه گیری

تقدیر و تشکر

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this work, 4-aminothiophenol and 3-aminopropyltriethoxysilane were firstly used to functionalize graphene oxide (GO) in order to promote the sorption efficiencies of methylene blue (MB) and copper (Cu2+). Characterization experiments illustrated that sulfydryl group ( SH) and amino group ( NH2) were existed onto 4-aminothiophenol modified GO (GO-SH) and 3-aminopropyltriethoxysilane modified GO (GO-N), respectively. Adsorption isotherm results showed that the maximum adsorption capacities of MB by GO-SH and GO-N were 763.30 and 676.22 mg/g, which was much higher than original GO 455.95 mg/g. For Cu2+ adsorption, the maximum adsorption capacities by GO-SH and GO-N were 99.17 and 103.28 mg/g, suggesting that the engineered GO exhibited greater Cu2+ sorption ability than original GO 32.91 mg/g. Both MB and Cu2+ removal rates increased with pH and adsorbent dosage increased, while the sorption rates weakly reduced with increasing ionic strength. The modification by SH and NH2 would not only increase the sorption sites, but also cause chelation with heavy metals, and thus improving the sorption capacities of MB and Cu2+.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله، ابتدا 4-آمینوتیفنل و 3-آمینوپروپیل تری اکسیلن برای عامل دار نمودن گرافن اکسید به منظور افزایش بازدهی جذب متیلن بلو و مس به کار رفت. آزمایشات مشخصه یابی بیان می کنند که گروه سولفیدریل (–SH) و گروه آمین (–NH2) به ترتیب در گرافن اکسید اصلاح شده 4-آمینوتیفنل و گرافن اکسید اصلاح شده 3-آمینوپروپیل تری اکسیلن وجود دارد. نتایج ایزوترم جذب نشان داد که حداکثر ظرفیت جذب متیلن بلو با استفاده از گرافن اکسید اصلاح شده 4-آمینوتیفنل و گرافن اکسید اصلاح شده 3-آمینوپروپیل تری اکسیلن mg/g 30/763 و 22/676 می باشد که بیشتر از گرافن اکسید بدون اصلاح mg/g 95/455 هست. برای جذب مس، حداکثر ظرفیت جذب با استفاده از گرافن اکسید اصلاح شده 4-آمینوتیفنل و گرافن اکسید اصلاح شده 3-آمینوپروپیل تری اکسیلن mg/g 17/99 و 28/103می باشد، که گرافن اکسید اصلاح شده قابلیت جذب مس بالاتری نسبت به گرافن اکسید بدون اصلاح به میزان mg/g 91/32 دارد. حذف هردو آلاینده متیلن بلو و مس با افزایش و دوز جاذب، افزایش می یابد و میزان جذب به طور ضعیفی با افزایش قدرت یونی تحت تأثیر قرار می گیرد. اصلاح به وسیله –SH و –NH2 نه تنها مکان های جذب را افزایش داده بلکه کلیت شدن با فلزات سنگین و بنابراین بهبود ظرفیت جذب متیلن بلو و مس را به همراه داشته است.