تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله رابطه اخلاق و افشا سازی با عملکرد مالی موسسات بازرگانی در بازار ارائه سهام فصلی – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: اخلاق و افشا سازی: بررسی عملکرد مالی موسسات بازرگانی در بازار ارائه سهام فصلی
عنوان انگلیسی: Ethics and Disclosure: A Study of the Financial Performance of Firms in the Seasoned Equity Offerings Market
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 24 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
سال انتشار : 2008 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7056 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.61Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت بازرگانی، مدیریت عملکرد و مدیریت مالی
مجله: مجله اخلاق تجاری - Journal of Business Ethics
دانشگاه: دانشگاه سانتا کلارا
کلمات کلیدی: اخلاق، مسئولیت اجتماعی، افشا سازی، مدیریت درامدها، ارائه سهام فصلی ،عملکرد پس از صدور بلند مدت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی

پیش بینی های مدل CSR

مطالعات تجربی CSR

ارتباط بین سرمایه گذاری معتبر ی اجتماعی و CSR

فرضیه : اخلاقیات و افشا سازی

ماهیت درونی اخلاقیات و افشا سازی

عملکرد پس از صدور SEO ،دراز مدت

فرضیه نظارت کننده : الف) افشا سازی معتبر

دیتا و طراحی تحقیقات

توصیف دیتا

طراحی تحقیق

control variables: متغیرهای کنترل

متغیرهای کنترل و مدل ساختاری

سنجش عملکردSEO دراز مدت

آمار توصیفی

نتایج تجربی

روابط دو حالته

رابطه همزمان بین افشا سازی و مدیریت درامدها

عملکرد برگشت SEO پس از صدور،دراز مدت

تست های تکمیلی

نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT. In this article, we examine the association between ethics and disclosure and the impact of this association on the long-term, post-issue performance of seasoned equity offerings (SEOs). We argue that firms with extensive disclosure are less likely to face information problems, and more likely to lead to an active shareholder monitoring, and therefore, engage in fewer unethical activities, such as aggressive earnings manipulation, and have better long-term, post-issue performance. Consistent with these predictions, this study presents evidence that disclosure is negatively related to unethical earnings manipulation and positively associated with long-term, post-issue performance. In particular, we find that long-term, post-issue SEO underperformance is significantly less for firms with extensive disclosure and conservative earnings management than firms with less disclosure and aggressive earnings management. We interpret this evidence to mean that over the long run, the capital market values ethical financial reporting and corporate efforts to incorporate social responsibility into their decision-making processes, for example, by enhancing information transparency through voluntary disclosure.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله، ما رابطه ی بین اخلاق و افشا سازی و اثر این رابطه را بر روی عملکرد پس از صدور ، بلندمدت و ارائه ی سهام فصلی (SEOs)می پردازیم..ما به این بحث می پردازیم که شرکت های با افشا سازی گسترده کمتر احتمال دارد با مشکلات اطلاعاتی روبرو شوند و بیشتر احتمال دارد به یک نظارت سهام داری منجر شوند و از اینرو ،در فعالیت های غیر اخلاقی کمتری درگیر می شوند همانند دستکاری متجاوزانه در درامدها و دارای عملکرد اجرایی پس از صدور،بلند مدت بهتری هستند.همراه با این پیش بینی ها، این مطالعه شواهدی را ارائه می نماید که افشا دارای رابطه ی منفی با دستکاری درامدهای غیر اخلاقی است و با عملکرد پس از صدور،دراز مدت دارای رابطه ی مثبت است.به طور خاص،ما در می یابیم،کسر درامد (کمبود) SEO پس از صدور،بلند مدت به شدت برای موسسات تجاری با افشا سازی گسترده و مدیریت محافظه کارانه ی درامدها از موسسات بازرگانی با افشا سازی کمتر و مدیریت درامدهای متجاوزانه به شدت کمتر است.ما این شواهد را به این صورت تعبیر می کنیم که در طول اجرای طولانی ،بازار سرمایه برای اظهارنامه های مالیاتی اخلاقی و تلاش های یکپارچه برای به هم پیوستن مسئولیت اجتماعی در فرایند های تصمیم گیری،ارزش قائل است ،برای نمونه با ارتقاء شفافیت اطلاعاتی از طریق افشای داوطلبانه.