تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله سهم حسابداری خلاق در توسعه اقتصادی

عنوان فارسی: سهم حسابداری خلاق در توسعه اقتصادی
عنوان انگلیسی: The Contribution of Creative Accounting on Economic Development
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 7
سال انتشار : 2013 نشریه : Ijser
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6551 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 754.54Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: حسابداری و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مجله: مجله بین المللی تحقیقات علمی و مهندسی
کلمات کلیدی: معاملات، دستکاری، قضاوت، تعارض (چالش)، انگیزه ها، ادبیات پژوهشی، روشها
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش

1. 2. چارچوب مفهومی

2. 2 کمبودهای حسابداری خلاق

3. 2 انگیزه های حسابداری خلاق

3. تحلیل استنباطی

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Accounting process consists of dealing with many matters of judgment and of resolving conflicts between competing approaches to the presentation of the results of financial events and transactions; this flexibility provides opportunities for manipulation, deceit and misrepresentation. This study presented the frame work, short falls and motives for creative accounting in economic development. Descriptive analysis and inferences from existing literature on the effect of creative accounting was used to discuss the negative effects of creative accounting on global development. It was suggested that since the practice of creative accounting is completely deceptive and fraudulent the implementation of measures such as reducing the scope for choice of accounting methods by reducing the number of permitted accounting methods, thus specifying circumstances in which each method should be used. Also, the abuse of judgment can be curbed by drafting rules that minimize the use of judgment and prescribe consistency so that if a company chooses an accounting policy that suits it in one year, it will be forced to use the same method in future circumstances where the result may be less favourable.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پروسه یا فرایند حسابداری با موضوعات زیادی در رابطه با قضاوت و حل تعارض بین شیوه های رقابتی برای ارائه نتایج رویدادها و معاملات مالی سرو کار دارد؛ این انعطاف پذیری فرصتهایی برای دستکاری، تقلب، و جعل ایجاد می نماید. مطالعه حاضرچارچوب، کمبودها و انگیزه های حسابداری خلاق در توسعه اقتصادی را مطرح نمود. از تحلیل توصیفی و استنباط های بدست آمده از ادبیات پژوهشی موجود پیرامون اثر حسابداری خلاق برای بحث راجع به اثرات منفی حسابداری خلاق (ساختگی) بر توسعه جهانی استفاده گردید. در این راستا پیشنهاد گردید از آنجایی که شیوه حسابداری خلاق کاملاً فریبنده و متقلب است، در نتیجه معیارهایی نظیر کاهش حدود انتخاب روشهای حسابداری با کاهش تعداد روشهای حسابداری مجاز، و در نتیجه تعیین موقعیت های کاربرد هر روش پیاده می گردد. همچنین، سوء استفاده از قضاوت می تواند ناشی از طرح قواعدی باشد که کاربرد قضاوت را به حداقل رسانده و سازگاری را تعیین می نمایند، به گونه ای که اگر شرکت یک سیاست حسابداری را انتخاب نماید که برای یک سال مناسب باشد، مجبور خواهد شد در موقعیت های آتی از همان روش استفاده نماید، که در این صورت نتیجه حاصله کمتر مطلوب به نظر می رسد.