تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مقایسه روش های کامپیوتری برای افزایش رگ خونی و قطعه بندی در تصاویر شبکیه ای

عنوان فارسی: مقایسه و ارزیابی روش های کامپیوتری برای افزایش رگ خونی و قطعه بندی در تصاویر شبکیه ای
عنوان انگلیسی: A Comparison and Evaluation of Computerized Methods for Blood Vessel Enhancement and Segmentation in Retinal Images
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2013 نشریه : Ijfcc
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7888 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.95Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی و سایبرنتیک پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: دیابت و چشم پزشکی
مجله: مجله بین المللی کامپیوتر و ارتباطات آینده - International Journal of Future Computer and Communication
دانشگاه: گروه مهندسی نرم افزار، دانشگاه Fatima Jinnah Women، پاکستان
کلمات کلیدی: رگ خونی، بیماری شبکیه دیابتی ( DR )، تصاویر شبکیه ای، پوشش دهی تیره، انتقال موجک گابور، آستانه سازی تطبیقی، فیلترینگ ثبت وقایع، افزایش، قطعه بندی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1 – مقدمه

2- مقایسه ارتقای رگ خونی و تکنیک های قطعه بندی

3. نتایج آزمایشی

4 . نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Diabetic retinopathy is caused by complications of diabetes, which can eventually lead to blindness. As new blood vessels form at the back of the eye as a part of diabetic retinopathy (DR), they can bleed and blur vision. Detection of these new vessels and their structure in retinal images is very important for diagnosis of diabetic retinopathy. In this paper two different techniques have been compared. First technique uses Gaussian filtering for preprocessing, LoG filtering for enhancement and adaptive thresholding for segmentation purpose. Second technique uses unsharp masking for preprocessing, Gabor wavelet for enhancement and global thresholding for segmentation. The performance of these systems is evaluated on publicly available DRIVE and STARE databases of manually labeled images. Experimental results show that Gabor wavelet method gives best results for vessel enhancement and global threshold gives good results for vessel segmentation in retinal images.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بیماری شبکیه ( تورینه ) دیابتی بواسطه عوارض بیماری دیابت ایجاد می گردد که در نهایت می تواند منجر به کوری می گردد . وقتی رگ های خونی جدید در پشت چشم به عنوان بخشی از بیماری شبکیه دیابت ( DR ) شکل می گیرند ، می توانند سبب خونریزی شوند و توان بینایی را مختل نمایند . شناسایی این رگ های جدید و ساختار شان در تصاویر شبیکه برای تشخیص بیماری شبکیه دیابتی بسیار مهم می باشد . دو تکنیک متفاوت در این مقاله مقایسه شده اند . اولین تکنیک از فیلترینگ گاوسی برای پیش پردازش ، فیلترینگ LOG برای افزایش و آستانه سازی تطبیقی برای قطعه بندی استفاده می کند . دومین تکنیک از پوشش دهی تیره برای پیش پردازش ، موجک گابور برای افزایش و آستانه سازی جهانی برای قطعه بندی استفاده می کند . عملکرد این سیستم ها در پایگاه داده های با تصاویر برچسب زده شده دستی در دسترس عموم DRIVE و STAR ارزیابی می گردد . نتایج آزمایشی نشان می دهند که روش موجک گابور بهترین نتایج را برای ارتقای رگ ارایه می کند و آستانه جهانی دارای نتایج خوبی برای قطعه بندی رگ در تصاویر شبکیه ای  می باشد .