ترجمه مقاله تحلیل رفاه با تغییر قیمت مواد غذایی

ترجمه مقاله تحلیل رفاه با تغییر قیمت مواد غذایی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحلیل رفاه با تغییر قیمت مواد غذایی: تحلیل ناپارامتری ممنوعیت صادرات بر برنج هند
عنوان انگلیسی
Welfare Analysis of Changing Food Prices: A Nonparametric Examination of Export Ban on Rice in India
صفحات مقاله فارسی
35
صفحات مقاله انگلیسی
35
سال انتشار
2013
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F670
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی و کشاوری
گرایش های مرتبط با این مقاله
سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد مالی و اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
کلمات کلیدی
شوک قیمت مواد غذایی، هند، برنج، برآورد ناپارامتری، فقر، تجزیه و تحلیل رفاه
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مروری بر بخش کشاورزی هند
روش ها و اطلاعات
الف) چارچوب تجربی
ب) منبع داده
ج) مشکلات داده های سانسور شده
الگوهای عرضه و تقاضای برنج در هند
الف) آمار توصیفی
ب) توزیع توسط مخارج
ج) توزیع سهم بودجه برنج
د) چه کسی در مقابل افزایش قیمت مقاومت کرده است؟
برآورد احتمال وجود تولیدکننده خالص و فروشنده خالص
ه) رفاه خالص تولید شده
ز) تجزیه و تحلیل رفاه در شرایط ممنوعیت صادرات برنج
نتيجه گيری
ضمیمه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

During the world food crisis of 2007-08, the price of staples soared rapidly. Higher food price impacts poor households more as they spend approximately three quarters of their income on food. Together rice and wheat provide more than 50% of the calorific intake in India. Apart from providing food security, millions of poor and small farmers depend on rice for their livelihoods. Using Indian Consumer Household Expenditure surveys for the years 2007-08 and 2009-10 the paper analyses the welfare generated by a ban on export of rice by the Indian government. The paper finds that the net impact of the ban on export of rice was positive, as it was able to cushion the Indian population (87% of whom are net consumers) from the adverse effects of the crisis. It also found that the poor in India aren’t homogeneous in nature. The majority of the rice-producing households that stand to gain from increased prices are relatively poor farmers. At the same time, the poor households that do not cultivate rice are most affected by price increase, as their budget share of rice is higher than richer households, who are more resilient to price rise. In particular, the wage labourers are affected significantly.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در طول بحران جهانی غذا از سال 2007-2008، قیمت کالاهای اساسی به سرعت افزایش یافت. اثرات قیمت بالای مواد غذایی بر خانواده های فقیر بیشتر نمایان بود به طوری که حدود سه چهارم از درآمد خود را صرف غذا می کردند. برنج و گندم بیش از 50% کالری مصرفی در هند را تشکیل می دهد. به غیر از ایجاد امنیت غذایی، زندگی میلیون ها نفر از کشاورزان فقیر و کوچک، به قیمت برنج بستگی دارد. مقاله با استفاده از تحقیقات مخارج خانگی مصرف کننده هندی برای سال های 2007-2008 و 2009-2010، میزان رفاه ایجاد شده از طریق ممنوعیت صادرات برنج توسط دولت هند را تجزیه و تحلیل کرده است. این مقاله نشان می دهد که اثر خالص ممنوعیت صادرات برنج، مثبت بوده و می تواند موجب دوری جمعیت هند (87 درصد از کسانی که مصرف کننده خالص هستند) از عوارض جانبی بحران شود. هم چنین این نکته برداشت شد که فقرا در هند دارای طبیعت همگن نیستند. اکثر خانواده های تولیدکننده برنج هستند منتظر به دست آوردن افزایش قیمت کشاورزان نسبتا فقیر هستند. به طور زمان، خانواده های فقیر که برنج کشت نمی کنند نحنح تاثیر افزایش قیمت بوده و سهم بودجه آن ها از برنج، بالاتر از خانواده های غنی تری می باشد که نسبت به افزایش قیمت انعطاف پذیر می باشند. به طور خاص، کارگران دستمزدی به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار این افزایش قیمت هستند.

بدون دیدگاه