ترجمه مقاله تحلیل مورفومتریک زهکشی مبتنی بر حوزه آبخیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

ترجمه مقاله تحلیل مورفومتریک زهکشی مبتنی بر حوزه آبخیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحلیل مورفومتریک زهکشی مبتنی بر حوزه آبخیز در حوزه لیدر در دره کشمیر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
عنوان انگلیسی
Watershed Based Drainage Morphometric Analysis Of Lidder Catchment In Kashmir Valley Using Geographical Information System
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2011
نشریه
Recent-Science
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F885
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و مهندسی آب
گرایش های مرتبط با این مقاله
آبیاری و زهکشی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از راه دور
مجله
تحقیقات اخیر در زمینه علم و فناوری - Recent Research in Science and Technology
دانشگاه
گروه جغرافیا و توسعه منطقه ای، دانشگاه کاشمر، هند
کلمات کلیدی
حوزه آبخیز، سیستم اطلاعات جغرافیایی، لیدر، مورفومتری
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
منطقه مورد مطالعه
روش شناسی
نتایج و بحث
ویژگی های زهکشی حوزه لیدر با توجه به موارد زیر بررسی شده است
رتبه بندی ابراهه
تعداد ابراهه
طول ابراهه
نسبت انشعاب
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The quantitative analysis of drainage system is an important aspect of characterization of watersheds. Using watershed as a basic unit in morphometric analysis is the most logical choice because all hydrologic and geomorphic processes occur within the watershed. Lidder catchment which constitutes a segment of the western Himalayas with an area of 1159.38 km2 (10% of the river Jhelum catchment) has been selected as the study area. Various linear and areal aspects of the catchment were computed at watershed level. This was achieved using GIS to provide digital data that can be manipulated for different calculations. The analysis has revealed that the total number as well as total length of stream segments is maximum in first order streams and decreases as the stream order increases. Horton’s laws of stream numbers and stream lengths also hold good. The bifurcation ratio between different successive orders is almost constant. The drainage density values of the different watersheds exhibit high degree of positive correlation (0.97) with the stream frequency suggesting that there is an increase in stream population with respect to increasing drainage density and vice versa.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تحلیل کمی سیستم زهکشی یکی از ابعاد مهم مطالعه حوزه آبخیز است. استفاده از حوزه آبخیز به عنوان واحد اساسی در تحلیل مورفومتریک ، مهم ترین و منطقی ترین گزینه است زیرا همه فرایند های هیدرولوژیک و ژئومورفیک در درون حوزه رخ می دهند. حوزه ابخیز لیدر یکی از بخش های هیمالیای غربی با مساحت 1159.38 کیلومتر مربع می باشد و به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. ابعاد سطحی و خطی حوزه ابخیز در سطح آبخیز مطالعه شد. این کار با استفاده از جی ای اس برای ارایه داده های دیجیتال انجام شد که این داده ها برای محاسبات مختلف دست ورزی شدند. این تحلیل نشان داد که تعداد کل و طول کل بخش های ابراهه ها در ابراهه های درجه اول بالاترین بوده و با افزایش رتبه و درجه آبراهه،این مقدار کاهش می یابد. قانون تعداد ابراهه و طول ابراهه هورتون نیز استفاده شد. نسبت انشعاب بین رتبه های متوالی نیز تقریبا ثابت بود. مقادیر تراکم زهکشی حوزه های مختلف نشان دهنده درجه بالایی از همبستکی مثبت (0.97) بوده و فراوانی ابراهه ها نشان می دهد که یک افزایش تعداد در ابراهه ها با افزایش تراکم زهکشی بوده است و برعکس.

بدون دیدگاه