ترجمه مقاله رویکرد ترکیب واریته در آزمایش GxG با برنج و قارچ بلاست Magnaporthe orvzae - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله رویکرد ترکیب واریته در آزمایش GxG با برنج و قارچ بلاست Magnaporthe orvzae - نشریه Frontiersin
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رویکرد ترکیب واریته در آزمایش GxG با برنج و قارچ بلاست Magnaporthe orvzae
عنوان انگلیسی
The variety mixture strategy assessed in a G×G experiment with rice and the blast fungus Magnaporthe oryzae
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2014
نشریه
Frontiersin
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
کد محصول
9387
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات، گیاه پزشکی و بیماری شناسی گیاهی
مجله
مرزها در ژنتیک - Frontiers in Genetics
دانشگاه
مؤسسه ملی تحقیقات زراعی، مونپلیه، فرانسه
کلمات کلیدی
تعاملات G × G، مخلوط گوناگون، مقاومت نسبي، برنج، Magnaporthe oryzae، بيماری بلاست برنج
doi یا شناسه دیجیتال
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffgene.2013.00312
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
مواد بیولوژیکی
پروتکل تلقیح
طراحی آزمایشگاهی و ارزیابی ویژگی های تهاجمی
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
تأثیر رقم گیاهی بر ویژگی های آلودگی
تأثیر سویه های پارازیت بر ویژگی های عفونت
همبستگی بین صفات
برهمکنش های GxG
بحث
ارقام با سطوح مقاومتی متفاوت
تنوع گسترده ویژگی های زیستی در سویه های پارازیت
همبستگی بین صفات
تخمین سازگاری در سیستم برنج RICE-1111
برهمکنش های GxG
ترکيب ارقام به عنوان يک استراتژي براي محدود کردن تکامل انگل
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Frequent and devastating epidemics of parasites are one of the major issues encountered by modern agriculture. To manage the impact of pathogens, resistant plant varieties have been selected. However, resistances are overcome by parasites requiring the use of pesticides and causing new economical and food safety issues. A promising strategy to maintain the epidemic at a low level and hamper pathogen’s adaptation to varietal resistance is the use of mixtures of varieties such that the mix will form a heterogeneous environment for the parasite. A way to find the good combination of varieties that will actually constitute a heterogeneous environment for pathogens is to look for genotype × genotype (G×G) interactions between pathogens and plant varieties. A pattern in which pathogens have a high fitness on one variety and a poor fitness on other varieties guarantees the efficiency of the mixture strategy. In the present article, we inoculated 18 different genotypes of the fungus Magnaporthe oryzae on three rice plant varieties showing different levels of partial resistance in order to find a variety combination compatible with the requirements of the variety mixture strategy, i.e., showing appropriate G×G interactions. We estimated the success of each plant-fungus interaction by measuring fungal fitness and three fungal life history traits: infection success, within-host growth, sporulation capacity. Our results show the existence of G×G interactions between the two varieties Ariete and CO39 on all measured traits and fungal fitness. We also observed that these varieties have different resistance mechanisms; Ariete is good at controlling infection success of the parasite but is not able to control its growth when inside the leaf, while CO39 shows the opposite pattern. We also found that Maratelli’s resistance has been eroded. Finally, correlation analyses demonstrated that not all infectious traits are positively correlated.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اپیدمی مکرر و ویرانگر انگل ها یکی از مشکلات اصلی کشاورزی مدرن است. برای کنترل تأثیرات پاتوژن ها، ارقام مقاوم گیاهان انتخاب شده اند. با این حال، مقاومت در برابر انگل ها نیاز به استفاده از آفتکش ها دارند و مشکلات جدید اقتصادی و ایمنی مواد غذایی را ایجاد می کنند. یک استراتژی امیدوارکننده برای حفظ بیماری همه گیر در سطح پایین و تضعیف سازگاری پاتوژن با مقاومت گونه ای، استفاده از مخلوط گونه ها است تا ترکیب محیط برای انگل ناهمگن باشد. یک راه برای پیدا کردن ترکیب خوبی از انواع که در واقع یک محیط ناهمگن برای پاتوژن ها را ایجاد می کند، این است که به دنبال ژنوتیپ ژنوتیپ X (G x G) تعامل بین پاتوژن ها و انواع گیاهان باشد. الگویی که در آن پاتوژن ها تناسب زیادی با یک گونه و تناسب کمی با سایر گونه ها دارند، کارایی استراتژی مخلوط را تضمین می کند. در این مقاله، 18 ژنوتایپ مختلف قارچ Magnaporthe orvzae را در سه گونه برنج با سطوح مختلف مقاومت نسبی تلقیح کردیم تا ترکیب گونه ای سازگار با نیازهای استراتژی ترکیب واریته را بیابیم، به عنوان مثال نشان دهنده فعل و انفعالات مناسب G x G باشد. ما موفقیت هر یک از تعاملات گیاه-قارچ را با اندازه گیری تناسب قارچی و سه ویژگی تاریخچه زندگی قارچ: موفقیت در عفونت، رشد درون میزبان، ظرفیت اسپورزایی، برآورد کردیم. نتایج ما وجود ارتباطات Gx G بین دو رقم Ariete و C039 بر روی تمام صفات اندازه گیری شده و تناسب قارچی را نشان می دهد. ما همچنین مشاهده کردیم که این ارقام دارای مکانیزم های مقاومتی متفاوتی هستند؛ Ariete در کنترل موفقیت عفونت انگل خوب است اما قادر به کنترل رشد آن در داخل برگ نیست، در حالی که C039 الگوی مخالف را نشان می دهد. ما هم چنین دریافتیم که مقاومت Maratelli تخریب شده است. در نهایت، تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داد که همه صفات عفونی ارتباط مثبت ندارند.

بدون دیدگاه