ترجمه مقاله اعتبار مدل دستگاه HDR - مبتنی بر آزمونهای تجربی

ترجمه مقاله اعتبار مدل دستگاه HDR - مبتنی بر آزمونهای تجربی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اعتبار مدل دستگاه HDR - مبتنی بر آزمونهای تجربی بر روی یک چارچوب کامپوزیت فولادی بتن
عنوان انگلیسی
VALIDATION OF A HDR-BASED DEVICE MODEL BY EXPERIMENTAL TESTS ON A STEEL-CONCRETE COMPOSITE FRAME
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2008
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F1119
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به فارسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
زلزله، سازه و مدیریت ساخت
کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس جهانی مهندسی زلزله - The 14 th World Conference on Earthquake Engineering
دانشگاه
گروه ProCAm، دانشگاه Camerino، ایتالیا
کلمات کلیدی
لاستیک با میرایی بالا، دستگاه های اتلاف، آزمون های آزمایشی، مدل HDR
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2.مدل کامل
3. تنظیم آزمون
4. مدل تحلیلی از چارچوب جفت شده
4. اعتبار سنجی مدل HDR
4.1. آزمون بازیابی سریع
4.2 آزمون چرخه ای نیروی کنترل شده
4.3 آزمون چرخه ای کنترل شده جابجایی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

High Damping Rubber (HDR), commonly used for seismic isolation devices, may also be used to produce passive dissipation devices. HDR-based devices have a number of advantages: they are recentering, they can withstanding a large number of cycle and moreover they can dissipate energy even under low excitations, such in the case of frequent earthquakes or wind actions. This paper presents a validation of a nonlinear viscoelastic model for HDR-based dampers already proposed by the same authors, by means of comparisons with experimental tests carried out on a full scale steel-concrete composite mock-up. The paper firstly describes the real scale mock-up and its characterization, in the elastic displacement range, carried out by means of free vibration tests. HDR devices were introduced in the frame by means of chevron-type braces and dynamic free vibration tests, force-controlled tests and displacement-controlled tests were performed. The coupled system is modelled as a nonlinear SDOF system consisting of an linear elastic element placed in parallel with HDR dampers. All experimental tests were numerically simulated with satisfactory results.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
لاستیک با میرایی بالا (HDR)، که معمولا برای دستگاه های ایزولاسیون ارتعاش استفاده می شود، همچنین ممکن است برای تولید دستگاه های اتلاف منفعل مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه مبتنی بر HDR – دارای چند مزیت است: آنها دارای تمرکزیابی دوباره هستند، آنها می توانند تعداد زیادی از چرخه ها را تحمل کنند و علاوه بر این می توانند انرژی را نیز تحت تحریکات کم ، از جمله در مورد زلزله های مکرر و یا اقدامات باد مصرف نمایند. این مقاله اعتبار مدل ویسکوالاستیک غیر خطی را برای تعدیل کننده های مبتنی بر- HDR ارائه می دهد که در حال حاضر توسط همان نویسندگان، با استفاده از مقایسه با آزمونهای تجربی انجام شده در مقیاس کامل مدل کامل کامپوزیت فولاد بتن پیشنهاد می دهد. این مقاله ابتدا به شرح مدل کامل مقیاس واقعی و خصوصیات آن، در محدوده جابه جایی الاستیک، با استفاده از آزمون های ارتعاش آزاد انجام شده است. دستگاه HDR در چارچوب با استفاده از بست نوع یراق سردست و آزمون ارتعاش آزاد پویا، تست نیروی کنترل و آزمون کنترل جابجایی انجام شده بودند. سیستم جفت شده به عنوان یک سیستم غیر خطی SDOF متشکل از یک عنصر خطی الاستیک به صورت موازی با تعدیل کننده های HDR مدل سازی می شود. کلیه آزمون های آزمایشی به طور عددی شبیه سازی شده با نتایج رضایت بخش بودند.

بدون دیدگاه