ترجمه مقاله استفاده از CFRP برای مقاوم سازی ستون RC در محیط دریایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از CFRP برای مقاوم سازی ستون RC در محیط دریایی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استفاده از CFRP برای مقاوم سازی ستون RC در محیط دریایی
عنوان انگلیسی
Utilization of CFRP for strengthening RC columns in marine environment
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
8671
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
ساره، مدیریت ساخت و سازه های دریایی
مجله
مطالعات موردی در مصالح ساختمانی - Case Studies in Construction Materials
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه دهوک، عراق
کلمات کلیدی
سازه های دریایی، CFRP، بتن آرمه، نفت خام، آب دریا
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. طرح آزمایشی
2 .1 مواد
2 .2 طرح اولیه نمونه و مجموعه آزمایش
3. نتایج و بحث
3 .1. تاثیرات نفت خام
3 .2. تاثیرات آب دریایی
3 .3. حالت شکست
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper reports the results of an experimental investigation of the utilization of carbon fiber reinforced polymer (CFRP) to concrete marine structures. The study involved testing reinforced concrete (RC) columns. A total of 32 specimens were grouped and investigated to evaluate the performance of CFRP wrapped RC circular columns in a marine environment. The specimens were immersed for different periods in crude oil or seawater, which are common conditions for marine structures. The specimens were identical and had a diameter of 150 mm and an overall height of 550 mm. Period of immersion was the main test parameter and the investigation focused on the performance of the columns wrapped with CFRP in terms of load capacity, deformation and ductility. The test results showed that the ultimate load capacity of the RC columns wrapped with CFRP was not noticeably affected by immersion in crude oil or seawater. However, there was a significant reduction in ultimate axial displacement and radial strain. Hence, there was a significant negative effect of immersion in crude oil or seawater on the ductility of RC columns confined with CFRP.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله نتایج یک بررسی تجربی را درباره استفاده از پلیمر تقویت شده با الیاف کربن (CFRP) در سازه های دریایی بتنی گزارش می دهیم. در این تحقیق ستون های بتنی مقاوم شده (RC) را می آزماییم. در کل 32 نمونه جمع آوری شدند و برای ارزیابی عملکرد ستون های دایره ای RC پیچیده CFRP در یک محیط دریایی بررسی شدند. نمونه ها در دوره های مختلف در نفت خام یا آب دریا که موقعیت های متداول برای سازه های دریایی است، غوطه ور شدند. نمونه ها مشابه بودند و قطرشان mm 150 و ارتفاعشان در کل mm 550 بود. دوره غوطه ور سازی پارامتر اصلی آزمون است و این آزمایش بر عملکرد ستون های پیچیده با CFRP برحسب ظرفیت بار، تغییر شکل و شکل پذیری تمرکز دارد. نتایج آزمون نشان داد که ظرفیت بار نهایی ستون های RC پیچیده شده با CFRP به طور قابل توجهی تحت تاثیر نفت خام یا آب دریا قرار نگرفت. با اینحال، کاهش معنی داری در جابجایی نهایی محوری و کرنش شعاعی دیده شد. بنابراین، غوطه ور سازی در نفت خام یا آب دریا بر شکل پذیری ستون های RC محدود شده با CFRP تاثیر منفی معنی داری دارد.

بدون دیدگاه