تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله استفاده از آفت کش ها در گلخانه

عنوان فارسی: استفاده از آفت کش ها در گلخانه
عنوان انگلیسی: Using Pesticides in Greenhouses
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F727 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.98Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: کشاورزی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان، حشره شناسی کشاورزی و آفت کشها
دانشگاه: حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی، خدمات توسعه کشاورزی، دانشگاه تنسی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

استفاده از آفت کش ها در گلخانه

استعمال آفات کش

کاربرد و استعمال به صورت اسپری

تجهیزات استعمال اسپری (سم پاش ها)

سم پاش ها ی مستقیم در برابر سم پاش ها ی ترکیبی

سم پاش ها ی با حجم بالا در برابر سم پاش های حجم پایین

استعمال دانه ای آفات کش

آماده سازی آفات کش ها برای استعمال

دوز آفات کش

مواد افزودنی (ادجوونت ها)

ترکیب مخزن

کیفیت آب

روش استعمال

کالیبراسیون تجهیزات

ذخیره آفات کش ها

ساخت انبار

تهویه مطبوع

عملیات انبار و ذخیره سازی

عمر قفسه ای آفت کش

از بین بردن و منهدم کردن افت کش ها

ایمنی انسان

سمیت افت کش ها

استاندارد ها ی حفاظتی کارگران

کارگر

مدیریت کننده ها

کارفرمایان بایستی اطمینان حاصل کنند که افراد پاشنده سم پاش

کارفرمایان بایستی

تعاریف PPE

فیلترها/کاتریج ها

فاصله زمانی ورود محدود

پنج سناریوی استعمال افت کش:

ورود مجدد اولیه

اطلاع رسانی در گلخانه

مکان ها ی آلودگی زدایی

اطلاعات در محل مرکزی

دیتاشیت های ایمنی مواد MSDS

آموزش کارکنان و کارشناسان

نمونه متن انگلیسی

The objective of using pesticides in greenhouses is to reduce or manage pest populations without endangering the lives of greenhouse workers or customers, and without harming plants. To achieve this goal, it is essential to maximize pesticide exposure to the targeted pests and minimize human pesticide exposure. The first part of this publication will address issues related to pesticide applications, whereas the second part addresses human safety issues.

Pesticide Application The focus of a pesticide application is to deliver the pesticide to the target pest (i.e., insect, mite and pathogen). Most pesticides are sprayed onto plant foliage; however, some pesticides are available in granular formulations that can be incorporated into the growing medium or topdressed on the growing medium surface.

Spray Application When a pesticide is sprayed, the material is dispersed into small droplets. The smaller the droplets, the greater the number of droplets per area of greenhouse, and the greater the likelihood of hitting the target pest (Table 1). Smaller droplets (10 to 50 microns) are more likely to contact flying insects (note: one micron equals 0.000004 inch). Droplets that are 30 to 50 microns are most likely to come into contact with insects on foliage, while the larger droplets (250 to 500 microns) are most useful at contacting insects in the growing medium. The type of spray equipment used determines the droplet particle size.

نمونه متن ترجمه

هدف استفاده از آفت کش ها در گلخانه، کاهش یا مدیریت جمعیت آفات بدون به خطر انداختن جان کارکنان گلخانه و یا مصرف کننده ها و یا بدون زدن آسیب به گیاهان می باشد. برای رسیدن به این هدف، بیشینه سازی مواجهه آفات با علف کش و کمینه سازی مواجهه انسان با آفت کش از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله در ابتدا به بررسی مسائل مربوط به استعمال آفت کش ها می پردازد، در حالی که بخش دوم مربوط به مسائل ایمنی انسان است.

استعمال آفات کش

هدف اصلی از استعمال آفت کش، زدن آفات کش ها به آفت هدف( حشره، موریانه یا پاتوژن) است. بیشتر آفات کش ها به شاخ و برگ گیاه استعمال می شوند، با این حال، برخی از آفات کش ها در فرمولاسیون ها ی گرانولار یا دانه ای وجود دارند که به محیط خاک افزوده شده و یا به صورت سرک بر روی سطح زمین داده می شوند.

کاربرد و استعمال به صورت اسپری

وقتی که آفات کش ها اسپری می شوند، ماده به قطرات ریز تری تبدیل می شود. هر چه این قطرات کوچک تر باشند، تعداد قطرات در واحد سطح گلخانه بیشتر بوده و احتمال برخورد با آفات هدف بیشتر خواهد بود(جدول 1). قطرات کوچک تر(10 تا 50 میکرون) با حشرات در حال پرواز نیز برخورد می کنند( یک میکرون برابر با 0.000004 اینچ است). قطراتی که دارای قطر 30 تا 50 میکرون هستند به احتمال بیشتر با حشرات بر روی شاخ و برگ برخورد می کنند، و این در حالی است که قطرات بزرگ تر باقطر بین 250 تا 500 میکرون در تماس با آفات در محیط رشد ، مناسب ترین اندازه را شامل می شوند. نوع تجهیزات اسپری مورد استفاده، تعیین کننده اندازه ذرات قطره است.