تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله حسابداری منابع طبیعی شهری مبتنی بر سیستم حسابداری اقتصادی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: حسابداری منابع طبیعی شهری مبتنی بر سیستم حسابداری اقتصادی در شمال غربی چین: مطالعه موردی شیان
عنوان انگلیسی: Urban natural resource accounting based on the system of environmental economic accounting in Northwest China: A case study of Xi’an
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 30 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2021 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 7.511 در سال 2020 شاخص H_index مجله : 56 در سال 2021
شاخص SJR مجله : 2.672 در سال 2020 شناسه ISSN مجله : 2212-0416
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2020 کد محصول : 11720
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.31Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابداری، حسابداری مالی، حسابداری خدمات عمومی
مجله: خدمات اکوسیستم - Ecosystem Services
دانشگاه: دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه فناوری شیان، چین
کلمات کلیدی: سرمایه طبیعی، ارزش فیزیکی، ارزش پولی، SEEA
کلمات کلیدی انگلیسی: Natural capital - Physical value - Monetary value - SEEA
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
ضمیمه: ندارد
بیس: است ✓
مدل مفهومی: دارد ✓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101233
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. روش ها و داده ها

2.1. تعریف و فرضیه ها

2.2.تنظیمات حساب و روشهای حسابداری

2.3. پردازش داده برای حساب های خاص

3.مطالعه موردی

3.1. حوزه مورد مطالعه

3.2.حسابداری کمیت فیزیکی داراییهای منابع طبیعی شیان

3.3.حسابداری ارزش پولی بدهی منابع طبیعی شیان

4. بحث

5. نتیجه گیری و توصیه ها

5.1. نتیجه گیری

5.2. پیشنهادات

رفرنس

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Drawing lessons from the System of Environmental and Economic Accounting Central Framework (SEEA-CF) and Experimental Ecosystem Accounting (SEEA-EEA), China is carrying out a pilot project for ecosystem accounting at the provincial level. Compiling and applying the principles, methods and ecosystem accounts of natural capital accounting in Northwest cities are new explorations. This study considers the degradation and fragility of the urban ecosystem in Xi’an and discusses urban natural resource (NR) accounting in terms of the physical quantity and monetary value. We took Xi’an as a case to demonstrate how to use the SEEA to analyze NR changes and the effectiveness of local eco-environmental management policies based on the characteristics of cities. The results show that, compared with using the physical quantity, calculating the monetary value according to NR restoration obligation, NR maintenance obligation better reflects the utilization level of urban NR, measures resource depletion and degradation, and maximizes the utility of the accounting results. This study focuses on using NR accounting methods for urban water resources, land resources and mineral resources, and evaluating ecosystem services for purposes of ecological restoration. It lays a foundation for consolidating urban gross ecosystem product accounting results in line with the SEEA and provides support for future study.

1. Introduction

Northwest China is a typical developing region, with deep-inland locations and geomorphic features dominated by mountains, basins and deserts, including the Gobi Desert. It contains 7.33% of the population and 32.25% of the territory of China, with 52.19% of the region’s population living in cities or towns. The northern part of Shaanxi Province is the Loess Plateau, which accounts for 40% of the province’s land area, and the southern part is the Qinba Mountains. The terrain, which is higher in the north and south, and lower in the center, is composed of plateaus, mountains, plains and basins. Shaanxi Province crosses the Yellow River and the Yangtze River, spanning three climatic zones, with large climatic differences between north and south. Located in the Guanzhong Plain in the central part of Shaanxi Province, Xi’an is a typical river valley city and the largest city in Northwest China. From the northern part of the Qinling Mountains to the southern part of the loess, the geomorphology and land use types differ significantly. In addition, serious ecological damage, such as leveling mountains and building cities in Yan’an (The Ministry of Natural Resources of China, 2017), Shaanxi Province, and environmental pollution in the protected areas of the Qilian Mountains in Gansu Province, has occurred frequently in Northwest China. The conflict between resource shortages and urban development has become increasingly prominent (Li et al., 2012).

5.2.3. Auditing departing leaders for eco-environmental responsibility

The conflict between short leadership terms and the ecological environment assessment cycle must be solved, and the one-sided pursuit of short-term benefits during leadership tenure, which leads to resource and environmental problems, must be prevented. The corresponding responsibility and rights of leaders are clearly defined through the NRBS. The need for such audits and the audit accountability of leaders are stipulated by the Chinese government in the “Lifetime Accountability System for Ecological Environmental Damage Responsibility”.

نمونه متن ترجمه

چکیده

چین با درس گرفتن از سیستم های چارچوب مرکزی حسابداری اکوسیستم و اقتصادی (SEEA-CF) و حسابداری اکوسیستم آزمایشی، در حال انجام یک پروژه آزمایشی برای حسابداری اکوسیستم در سطح استانی است. تدوین و بکارگیری اصول، روش ها و حساب های اکوسیستم حسابداری سرمایه طبیعی در شهرهای شمال غربی از اکتشافات جدید هستند. این مطالعه، تخریب و شکنندگی اکوسیستم شهری را در شیان در نظر می گیرد و حسابداری منابع طبیعی شهری (NR) را از نظر کمیت فیزیکی و ارزش پولی مورد بحث قرار می دهد. ما شیان را بعنوان موردی برای نشان دادن نحوه استفاده از SEEA برای تحلیل تغییرات NR و اثربخشی سیاست های محلی مدیریت زیست محیطی براساس ویژگی های شهرها در نظر می گیریم. این نتایج نشان می دهند که در مقایسه با استفاده از مقدار فیزیکی، محاسبه ارزش پولی با توجه به وظیفه ترمیم NR، وظیفه حفظ NR سطح استفاده از NR شهری را بهتر منعکس می کند، تخلیه و تخریب منابع را اندازه گیری می کند، و سودمندی نتایج حسابداری را حداکثرسازی می کند. این مطالعه بر استفاده از روش های حسابداری NR برای منابع آب شهری، منابع زمینی و منابع معدنی، و ارزیابی خدمات اکوسیستم برای اهداف بازیافت استرداد ترمیم متمرکز است. یک مبنا برای تلفیق نتایج حسابداری محصول اکوسیستم ناخالص شهری در راستای با SEEA ایجاد می شود و پشتیبانی از مطالعات آینده را فراهم می کند.

1. مقدمه

شمال غربی چین، یک ناحیه معمولی در حال توسعه است که دارای مکان هایی با عمق داخلی و ویژگی های ژئومورفیک تحت سلطه کوه ها، حوضچه ها و صحراها از جمله بیابان گوبی است. این ناحیه 7.33% جمعیت و 32.25% سرزمین چین را با 52.19% جمعیت ناحیه ای ساکن در شهرها یا شهرهای کوچک است. قسمت شمالی استان شانسکی، فلات لوئز است که 40% مساحت استان را تشکیل می دهد و قسمت جنوبی آن کوه های قینبا است. این زمین که در شمال و جنوب بیشتر است و در مرکز کمتر است که از فلات ها، کوه ها، دشت ها و حوضه های آبریز تشکیل می شود. شیان در دشت گوانژنگ در بخش مرکزی استان شانسکی واقع شده است، شیان یک شهر دره رودخانه ای معمولی و بزرگرتین شهر در شمال غربی چین است. از قسمت شمالی کوهستان کینلیگ تا قسمت جنوبی لوئس، ژئومورفولوژی و زمین از انواع بسیار متفاوتی استفاده می کند. علاوه بر این، تضاد بین کمبود منابع و توسعه شهری به شدت برجسته شده است (لی و همکاران، 2012).

5.2.3. حسابرسی رهبران رهرو برای مسئولیت زیست محیطی

تضاد بین اصطلاحات کوتاه رهبری و چرخه ارزیابی محیط اکولوژیکی باید حل شود، و به صورت یک طرفه مزایای کوتاه مدت در طول دوره رهبری پیگیری شود که منجر به مشکلات منابع و زیست محیطی می شود که باید از آن جلوگیری کرد. مسئولیت مربوطه و حقوق رهبران به وضوح از طریق NRBS تعریف می شوند. نیاز به چنین حسابرسی ها و مسئولیت حسابرسی رهبران توسط دولت چین در «سیستم پاسخگویی مادام العمر برای مسئولیت آسیب زیست محیطی» بیان می شوند.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

11720-IranArze     11720-IranArze1     11720-IranArze2