ترجمه مقاله مدل سازی عددی دوبعدی سازه های خاکی مسلح شده با ژئوسنتتیک و نوارهای فلزی

ترجمه مقاله مدل سازی عددی دوبعدی سازه های خاکی مسلح شده با ژئوسنتتیک و نوارهای فلزی
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل سازی عددی دوبعدی سازه های خاکی مسلح شده توسط ژئوسنتتیک و نوارهای فلزی
عنوان انگلیسی
Two-dimensional numerical modelling of earth structures reinforced by geosynthetic and metallic strips
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2009
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
4831
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی (ژئوتکنیک) و سازه
مجله
کنفرانش GIGSA GeoAfrica
دانشگاه
آزمایشگاه مهندسی عمران، فرانسه
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مدل سازی دو بعدی
2-1- ارائه مدل دو بعدی
2-2- عناصر و پارامترهای مرجع مدل عددی
2-2-1- خاکها
2-2-2- پنلهای بتنی و سطوح مشترک
2-2-3- تقویت کننده ها
3- مطالعه پارامتری
3-1- مطالعه پارامترها
3-1-1- ضریب اصطکاک در سطح مشترک خاک / تقویت کننده
3-1-2- مدول الاستیسیته تقویت کننده مصنوعی
3-1-3- استحکام برشی سطح مشترک تسمه خاکی
3-2- معیارهای استفاده شده
3-2-1- تغییر شکل پذیری ( )
3-2-2- پایداری
3-3- نتایج
3-4- پارامترهای تاثیرگذار
4- مقایسه تقویت کننده های فلزی و مصنوعی
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The reinforcements used in reinforced soil walls are usually ribbed steel strips, but in aggressive environments, geosynthetic straps are preferred due to their non-corrodible properties. However, the synthetic reinforcement presents a complex behaviour due to their extensibility and leads, according to their stiffness, to different behaviours of the structures. An experimental study, which concerns laboratory pull-out tests, enabled us to define and to compare the interaction parameters at the soil/reinforcement interface of the synthetic and metallic strips. The use of these parameters in the numerical calculation codes allows to improve the modelling and the inherent safety of such reinforced soil structures. This paper presents a parametric study of reinforced soil wall by two-dimensional finite difference modelling. It highlights the importance of each parameter and then allows the authors to provide a better structure design.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تقویت کننده های مورد استفاده در دیواره های خاکی مسلح شده معمولا با تسمه های فولادی آجدار استفاده می شوند، اما در محیط های تهاجمی تسمه های ژئوسینتیک به دلیل خواص غیر خورنده شوندگی ترجیح داده می شوند. با این حال تقویت های مصنوعی در حال حاضر منجرو به یک رفتار پیچیده را با توجه به انبساط وسختیشان در رفتارهای سازه های مختلف می شوند. مطالعه تجربی که مربوط به تست آزمایشگاهی Pull-out است قادر است تا به تعریف و مقایسه پارامترهای تعامل در خاک و تقویت سطح مشترک تسمه های مصنوعی و فلزی بپردازد. این پارامترها در کدهای محاسباتی عددی به منظور بهبود و ایمنی ذاتی چنین سازه های خاکی مسلح شده استفاده شده است. در این مقاله به مطالعه پارامتریک دیواره خاکی مسلح با استفاده از مدلسازی تفاضل محدود دوبعدی ارائه شده است. اهمیت هر یک از پارامتر های تاثیرگذار و منجرو شده است تا سایر نویسندگان به ارائه طرح بهینه برای سازه بپردازند.

بدون دیدگاه