تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تمرین آویزی TRX رویکرد تمرینی کارکردی جدید برای بزرگسالان مسن – نشریه NCBI

عنوان فارسی: تمرین آویزی TRX: یک رویکرد تمرینی کارکردی جدید برای بزرگسالان مسن - توسعه، کنترل تمرین و امکان سنجی
عنوان انگلیسی: TRX Suspension Training: A New Functional Training Approach for Older Adults – Development, Training Control and Feasibility
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2015 نشریه : NCBI
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F870 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.91Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله: یادگیری و کنترل حرکتی، فیزیولوژی ورزشی
مجله: مجله بین المللی علوم ورزشی - International Journal of Exercise Science
دانشگاه: دانشگاه ورزشی آلمان کلن، آلمان
کلمات کلیدی: تمرین ورزشی زنجیره ای، بزرگ سالان سالم، توسعه برنامه، پروتکل تمرین
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش

شرکت کننده ها

پروتکل

تحلیل آماری

نتایج

بحث

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

International Journal of Exercise Science 8(3): 224-233, 2015. Because of its proximity to daily activities functional training becomes more important for older adults. Sling training, a form of functional training, was primarily developed for therapy and rehabilitation. Due to its effects (core muscle activation, strength and balance improvements), sling training may be relevant for older adults. However, to our knowledge no recent sling training program for healthy older adults included a detailed training control which is indeed an essential component in designing and implementing this type of training to reach positive effects. The purpose of this study was to develop a TRX Suspension Training for healthy older adults (TRX-OldAge) and to evaluate its feasibility. Eleven participants finished the 12 week intervention study. All participants trained in the TRX-OldAge whole-body workout which consists of seven exercises including 3-4 progressively advancing stages of difficulty for every exercise. At each stage, intensity could be increased through changes in position. Feasibility data was evaluated in terms of training compliance and a self-developed questionnaire for rating TRX-OldAge. The training compliance was 85 %. After study period, 91 % of the participants were motivated to continue with the program. The training intensity, duration and frequency were rated as optimal. All participants noted positive effects whereas strength gains were the most. On the basis of the detailed information about training control, TRX-OldAge can be individually adapted for each older adult appropriate to its precondition, demands and preference.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مجله بین المللی علوم ورزشی224-233, 2015. تمرین ورزشی کارکردی به دلیل نزدیکی آن به فعالیت های روزانه به یک مسئله مهم برای بزرگ سالان مسن تر تبدیل شده است.تمرین زنجیره ای، که یک شکل تمرین کارکردی است، اولین بار برای درمان و توان بخشی توسعه یافت. به دلیل اثرات آن( فعال سازی ماهیچه های اصلی، بهبود استقامت و توازن)، تمرین زنجیره ای می تواند برای بزرگ سالان و افراد مسن سودمند باشد. با این حال، تا کنون هیچ برنامه تمرین حرکتی زنجیره ای برای اافراد مسن سالم، شامل کنترل تمرینی دقیقی نبوده است چرا که این کنترل یک مولفه مهم در طراحی و پیاده سازی این نوع آموزش جهت دست یابی به اثرات مثبت است. هدف این مطالعه، توسعه تمرین آویزTRX برای بزرگ سالان مسن سالم(TRX-OldAge) و ارزیابی امکان سنجی آن است. حتی شرکت کنندگان یک مطالعه مداخله ای 12 هفته ای را تکمیل کردند. همه شرکت کننده ها در تمرین های (TRX-OldAge) شرکت کرده بودند( تمرین هایی که متشکل از هفت تمرین بودند از جمله 3-4 مرحله پیشرونده که در هر ورزش سخت تر می شود). در هر مرحله، شدت با افزایش تغییرات در موقعیت و وضع بدن تغییر می کند. داده های امکان سنجی از حیث آموزش انطباق و پرسشنامه های خود توسعه یافته برای رتبه بندی (TRX-OldAge) ارزیابی شد. انطباق تمرین برابر با 85 درصد بود. پس از مطالعه، 91 درصد شرکت کننده ها برنامه را دامه دادند. شدت آموزش، مدت و فراوانی ب صورت بهینه ارزیابی شد. همه شرکت کننده ها به اثرات مثبت اشاره کردند در حالی که بهره استقامتی بیشتر بود. بر اساس اطلاعات دقیق در مورد کنترل تمرین، (TRX-OldAge) را می توان برای هر برگ سال بر اساس شرایط، تقاضا و سلایق او استفاده کرد