ترجمه مقاله فلز واسطه دوپ شده TiO2 با واسط تخریب فوتوکاتالیستی داروی ضد التهاب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فلز واسطه دوپ شده TiO2 با واسط تخریب فوتوکاتالیستی داروی ضد التهاب - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فلز واسطه دوپ شده TiO2 با واسط تخریب فوتوکاتالیستی داروی ضد التهاب تحت تشعشعات خورشیدی
عنوان انگلیسی
Transition metal doped TiO2 mediated photocatalytic degradation of anti-inflammatory drug under solar irradiations
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
26
سال انتشار
2016
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
4.020 در سال 2019
شاخص H_index مجله
47 در سال 2020
شاخص SJR مجله
0.876 در سال 2019
شناسه ISSN مجله
2213-3437
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2019
کد محصول
10436
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی، شیمی محیط زیست، شیمی کاتالیست و شیمی آلی
مجله
مجله مهندسی شیمی محیط زیست - Journal of Environmental Chemical Engineering
دانشگاه
دانشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه تاپار، هند
کلمات کلیدی
فوتوکاتالیز، دوپ شده، ایبوپروفن، Bi-TiO2، Ni-TiO2، اشعه خورشید
کلمات کلیدی انگلیسی
Photocatalysis - Doped - Ibuprofen - Bi-TiO2 - Ni-TiO2 - solar irradiation
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.01.032
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- بخش آزمایشی
1-2- مواد
2-2- آماده سازی Bi-Ti و Ni-TiO2
3-2- توصیف صفات کاتالیست سنتز شده
4-2- راکتور فوتوکاتالیستی و متدلوژی تخریب
3- نتایج و بحث
3-1 توصیف صفات
2-3- TiO2 واسط تخریب فوتوکاتالیستی
3-3- تغییر غلظت دوپانت
4-3- تغییر نوع کاتالیست
5-3- مقایسه نور خورشید/UV به عنوان منبع نور
4- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Bismuth (Bi) and Nickel (Ni) Doped Titanium Dioxide (TiO2) nanoparticles were synthesized by sol–gel method and the prepared nanoparticles were characterized by X-Ray Diffraction, Scanning Electron Microscope, UV–vis reflectance spectroscopy and Brunauer–Emmett–Teller (BET) analysis. The concentration of dopant in synthesized catalysts was varied from 0.25 to 1.0 wt%. Maximum BET surface area of 47.8 and 45.7 m2/g was observed with 0.25 wt% Bi–TiO2 and 0.5 wt% Ni–TiO2, respectively. EDX analysis has established the presence of 0.21% Bi ions and 0.36% Ni ions in 0.25 wt% Bi doped TiO2 and 0.5 wt% Ni doped TiO2, respectively. Band gap of Bi–TiO2 (0.25 wt%) and Ni–TiO2 (0.5 wt%) was obtained to be 2.99 eV, which is found to be minimum among the various synthesized catalysts. The photocatalytic activity of synthesized catalysts were tested and compared with Degussa TiO2 for degradation of Ibuprofen (IBP) as a model compound. Bi–TiO2 nanoparticles revealed higher photocatalytic activity when compared to Ni–TiO2 or Degussa TiO2 under solar irradiation, which may be attributed to increase in specific surface area, and decrease in the crystallite size. Maximum of 89% degradation was achieved with 0.25% Bi–TiO2 photocatalyst under 6 h of illuminations with a solar light, whereas, 78% degradation has been achieved under similar experimental condition with Ni doped TiO2. The kinetics of the degradation of IBP has been explained in terms of the Langmuir–Hinshelwood model and was found to follow first order kinetics with k value of 0.0064 and 0.0046 min−1 with Bi and Ni doped TiO2, respectively.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) دوپ شده با بیسموث (Bi) و نیکل (Ni) با روش سل-ژل سنتز شدند و نانوذرات آماده شده با شکست اشعه، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی بازتاب UV-Vis و تحلیل Brunauer-Emmett-Teller (BET) توصیف شدند. غلظت دوپانت (دوپانت) در کاتالیست های سنتز شده از 25/0 تا wt%0/1 متغیر بود. ماکسیمم حوزه سطح BET به ترتیب با مقدار 8/47 و m2/g 7/45 با 0.25wt% Bi-TiO2 و 0.5wt% Ni-TO2 مشاهده شدند. تحلیل BET نشان داد که 21/0% یون های Bi و 36/0% یون های Ni در TiO2 دوپ شده با 0.25wt% Bi و TiO2 دوپ شده با 0.5wt% Ni وجود دارند. فضای باند Bi-TiO2 (0.25wt%) و Ni-TiO2 (0.5wt%) به میزان ev99/2 به دست آمد که مینیم مقدار در میان کاتالیست های سنتز شده مختلف است. فعالیت فوتوکاتالیستی کاتالیست های سنتر شده، تست شد و با Degussa TiO2 برای تخریب ایبوپروفن (IBP) به عنوان ترکیب مدل مقایسه شد. نانوذرات Bi-TiO2 فعالیت فوتوکاتالیستی بالاتری در مقایسه با Ni-TiO2 تحت تشعشع خورشیدی نشان دادند که می توان این مسأله را به افزایش مساحت خاص نسبت داد. ماکسیمم 89% تخریب با فوتوکاتالیست 0.25%Bi-TiO2 تحت 6 ساعت تشعشع با نور خورشید حاصل شد، در حالی که 78% تخریب تحت شرایط آزمایشی مشابه با TiO2 دوپ شده با Ni حاصل شده است. جنبش شناسی تخریب IBP بر حسب مدل Langmuir-Hinshelwood شرح یافته و مشخص شده که از جنبش شناسی مرتبه اول با k مقدار از 0064/0 و min-10046/0 با TiO2 دوپ شده با Bi و Ni، به ترتیب، متابعت می کند.

بدون دیدگاه