تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر اسپری وپوکولانت آلکان موضعی بر روی درد با لوله گذاری داخل وریدی در بیماران

عنوان فارسی: تاثیر اسپری وپوکولانت آلکان موضعی بر روی درد با لوله گذاری داخل وریدی در بیماران در بخش اورژانس: کارآزمایی تصادفی دارونمای کنترل شده دو سو کور
عنوان انگلیسی: Effect of topical alkane vapocoolant spray on pain with intravenous cannulation in patients in emergency departments: randomised double blind placebo controlled trial
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2009 نشریه : Bmj
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی) کد محصول : F1145
محتوای فایل : zip حجم فایل : 356.80Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: بیهوشی
دانشگاه: دانشگاه ملبورن، ویکتوریا، استرالیا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1136/bmj.b215
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط و به صورت خلاصه انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش ها

طرح مطالعه

انتخاب بیمار

تصادفی سازی

مداخله و اسپری های کنترل

استعمال اسپری

شاخص های برایند

تحلیل آماری

نتایج: جمعیت مورد مطالعه

برایند های مطالعه

بحث

نقاط قوت و محدودیت ها

مقایسه با مطالعات دیگر

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Objective To assess the efficacy, acceptability, and safety of a topical alkane vapocoolant in reducing pain during intravenous cannulation in adults. Design Randomised double blind placebo controlled trial. Setting Emergency department of a metropolitan teaching hospital. Participants 201 adult patients (54% male), mean (SD) age 58.2 (19.5) years, who required intravenous cannulation. Interventions Less than 15 seconds before cannulation, the skin area was sprayed with either water (control, n=98) or vapocoolant (intervention, n=103), from a distance of 12 cm for 2 seconds. The intervention spray was a blend of propane, butane, and pentane. Main outcome measures Pain with cannulation and discomfort with spray, measured with a 100 mm visual analogue scale. Results Groups did not differ significantly in age, sex, indication for or site of cannulation, cannula size, or who cannulated the patient (P>0.05). Median (interquartile range) pain scores for cannulation in the control and intervention groups were 36 (19-51) and 12 (5-40) mm, respectively (P<0.001), and 59 (60%) and 33 (32%) reported pain scores ≥30 mm (P<0.001). Scores for spray discomfort also differed significantly (P<0.001) because of skewing to the right within the intervention group. The median discomfort scores, however, were 0 mm in both groups. Success rates for first cannulation attempt did not differ between groups (P=0.39). Thirty four (39%) and 62 (62%) patients said they would choose the spray they receivedfor analgesia in thefuture (P=0.002). Atfollow-up at five days, two patients in the intervention group reported transient skin redness. Conclusions Topical alkane vapocoolant spray is effective, acceptable, and safe in reducing pain with peripheral intravenous cannulation in adults in the emergency department.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف: ارزیابی کارایی، پذیرش و ایمنی اسپری خنک کننده آلکان موضعی در کاهش درد در طی لوله گذاری داخل وریدی در بزرگسالان

طرح: کارازمایی کنترل شده پلاسبوی دو سو کور تصادفی

شرایط: بخش اورژانس یک بیمارستان آموزشی درون شهری

شرکت کننده هاک 201 بیمار بزرگ سال(54 درصد مرد)، میانگین سنی 58.2 سال که نیازمند لوله گذاری درون وریدی می باشند.

مداخلات: کم تر از 15 ثانیه قبل از لوله گذاری، سطح پوست با آب یا اسپری خنک کننده از فاصله 12 سانتی متری به مدت 2 ثانیه مرطوب شد. اسپری مداخله ترکیبی از پروپان، بوتان و پنتان بود.

شاخص های برایند اصلی: درد با لوله گذاری و ناراحتی ناشی از اسپری با مقیاس 100 میلی متر انالوگ اندازه گیری شد.

نتایج: گروه ها تفاوت معنی داری در سن، جنسیت، شاخص یا محل لوله کذاری، اندازه لوله و یا افراد لولده گذاری شده نشان دادند. مقیاس های دردمیانه برای لوله گذاری در گروه های شاهد و مداخله 36 و 33 مقیاس درد بیش از 30 میلی متر حاصل شدند. مقیاس ها برای ناراحتی اسپری نیز تفاوت معنی داری به دلیل چولگی به سمت راست در گروه مداخله نشان دادند. با این حال مقیاس های ناراحتی میانه در هر دوگروه 0 میلیمتر بود. نرخ موفقیت برای تلاش لوله گذاری تفاوتی بین گروه ها نشان نداد. سی و جعار و 62 بیمار کفتند که آن ها اسپری را برای بیهوشی و بی حسی انتخاب می کنند. در طی پنج روز مطالعه پیگیری، دو بیمار در گروه مداخله، سرخی پوست موقت را تجربه کردند.

نتیجه گیری: اسپری خنک کننده الکن موضعی در کاهش درد با لوله گذاری داخل وریدی در بزرگ سالان در بخش اورژانس موثر و قابل قبول است.