تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مطالعات نظری بر روی ماهیت پیوندی کمپلکس های حفره سیگما – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مطالعات نظری بر روی ماهیت پیوندی کمپلکس های حفره سیگما
عنوان انگلیسی: Theoretical studies on the nature of bonding in σ-hole complexes
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2009 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9513
محتوای فایل : zip حجم فایل : 870.04Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی فیزیک و شیمی آلی
مجله: اسناد فیزیک شیمی - Chemical Physics Letters
دانشگاه: گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، ایران
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2008.11.017
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- جزئیات محاسبه

3- نتایج و بحث

3-1 بررسی ساختار هندسی و انرژی

4- نظریه اتمها در مولکولها و اربیتال پیوندی طبیعی

5- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Density functional investigation has been performed to explore structural and electronic properties of σ-hole bonded complexes formed from the interaction between NH3, H2O and HF as nucleophile and molecules containing σ-hole atom of groups V–VII. It is found that the strength of interaction decreases in the order of Cl > S > P and Br > Se > As. This interaction is comparable or even stronger than the normal hydrogen bonding, however in the case where the nucleophile is not aligned in proper orientation with respect to the σ-hole atom the hydrogen bonding is preferred. The role of electrostatic potential in formation of σ-hole complex is also demonstrated and discussed.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بررسی نظریه تابعیت چگالی برای تشخیص خواص ساختاری و الکترونی کمپلکسهای پیوندی حفره سیگما انجام میشود که این کمپلکسها از برهمکنش بین گروههای NH3, H2O, HF بعنوان گروههای هسته دوست یا نوکلئوفیل با مولکولهایی که دارای اتمهای حاوی حفره سیگما از گروه 5 تا 7 جدول تناوبی هستند، بوجود می آیند. نتیجه ای که از این بررسیها و مطالعات گرفته شده این است که قدرت برهمکنش در اتمهای برهمکنش کننده به ترتیب بصورت Cl>S>P و Br>Se>As کاهش می یابد. این برهمکنش در جاییکه نوکلئوفیل جهتگیری درستی نسبت به حفره سیگمای پیوند هیدروژنی نشان نمیدهد در حد یک پیوند هیدروژنی معمولی یا حتی قویتر از آن عمل میکند. نقش پتانسیل الکتروستاتیک در تشکیل کمپلکس حفره سیگما نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.