ترجمه مقاله مطالعات نظری بر روی ماهیت پیوندی کمپلکس های حفره سیگما - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعات نظری بر روی ماهیت پیوندی کمپلکس های حفره سیگما - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعات نظری بر روی ماهیت پیوندی کمپلکس های حفره سیگما
عنوان انگلیسی
Theoretical studies on the nature of bonding in σ-hole complexes
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2009
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9513
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی فیزیک و شیمی آلی
مجله
اسناد فیزیک شیمی - Chemical Physics Letters
دانشگاه
گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، ایران
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.cplett.2008.11.017
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- جزئیات محاسبه
3- نتایج و بحث
3-1 بررسی ساختار هندسی و انرژی
4- نظریه اتمها در مولکولها و اربیتال پیوندی طبیعی
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Density functional investigation has been performed to explore structural and electronic properties of σ-hole bonded complexes formed from the interaction between NH3, H2O and HF as nucleophile and molecules containing σ-hole atom of groups V–VII. It is found that the strength of interaction decreases in the order of Cl > S > P and Br > Se > As. This interaction is comparable or even stronger than the normal hydrogen bonding, however in the case where the nucleophile is not aligned in proper orientation with respect to the σ-hole atom the hydrogen bonding is preferred. The role of electrostatic potential in formation of σ-hole complex is also demonstrated and discussed.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بررسی نظریه تابعیت چگالی برای تشخیص خواص ساختاری و الکترونی کمپلکسهای پیوندی حفره سیگما انجام میشود که این کمپلکسها از برهمکنش بین گروههای NH3, H2O, HF بعنوان گروههای هسته دوست یا نوکلئوفیل با مولکولهایی که دارای اتمهای حاوی حفره سیگما از گروه 5 تا 7 جدول تناوبی هستند، بوجود می آیند. نتیجه ای که از این بررسیها و مطالعات گرفته شده این است که قدرت برهمکنش در اتمهای برهمکنش کننده به ترتیب بصورت Cl>S>P و Br>Se>As کاهش می یابد. این برهمکنش در جاییکه نوکلئوفیل جهتگیری درستی نسبت به حفره سیگمای پیوند هیدروژنی نشان نمیدهد در حد یک پیوند هیدروژنی معمولی یا حتی قویتر از آن عمل میکند. نقش پتانسیل الکتروستاتیک در تشکیل کمپلکس حفره سیگما نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بدون دیدگاه