ترجمه مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری - نشریه SSRN

ترجمه مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری - نشریه SSRN
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کیفیت اطلاعات حسابداری
عنوان انگلیسی
The Quality of Accounting Information
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2013
نشریه
SSRN
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5606
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابرسی و حسابداری مالی
دانشگاه
دانشگاه کسب و کار Nyenrode
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
II. تعاریف
کیفیت
اطلاعات
اطلاعات حسابداری
III کیفیت اطلاعات
مدل شانون ویور
نمادشناسی
مدل موفقیت دلون و مک لین
ویژگی های کیفی اطلاعات
چارچوب اطلاعات حسابداری
IV. کنترل کیفیت اطلاعات حسابداری
کنترل دقت و صحت اطلاعات حسابداری
کنترل تکمیل اطلاعات حسابداری
کنترل قابلیت اطمینان نرم افزار
کنترل قابلیت اطمینان پردازش داده ها
کنترل دسترسی به پردازش داده ها
V چارچوب مفهومی
VI نتیجه گیری و توصیه ها
نتیجه گیری های اصلی
محدودیت ها
پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Accounting information is used for both internal and external purposes. The internal information is mainly directed at the control of business processes; the external on reporting financial results and the financial position of the organization. While existing frameworks for controlling and auditing information systems (IS) such as ITIL Version 3 (ITSMF 2007) and CobiT 4.1 (ITGI 2007) present a wide range of applicable IS controls, they are not explicitly directed at the quality of accounting information. More specifically, the semantic aspects of information are glaringly absent. That is, its intended and perceived meaning. The purpose of this article is to create a conceptual framework or starting point for the study of the control measures that should be taken to satisfy the quality demands of the end users of accounting information. In Section II the concepts that will be used in this article are defined. In Section III some wellknown models of information and information systems quality or success and some other approaches to the quality of accounting information are reviewed. The purpose is to find some clues for the measures to be taken to safeguard the most relevant quality characteristics of accounting information. In Section IV we will investigate the controls that will best serve the selected quality characteristics. These controls will be fitted into a framework that will be presented in Section V. Finally, in Section V, conclusions are drawn and recommendations for further research are made.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اطلاعات حسابداری برای هر دو اهداف داخلی و خارجی استفاده می شود. اطلاعات داخلی به طور عمده به کنترل فرآیندهای کسب و کار سوق می یابند. اطلاعات خارجی بر گزارش نتایج مالی و موقعیت های مالی سازمان نظارت می کنند. در حالی که چارچوب های موجود برای کنترل و حسابرسی سیستم های اطلاعات (IS ) مانند نسخه 3 ITIL ( ITSMF 2007) و COBIT 4.1 (ITGI 2007) طیف گسترده ای از کنترل های IS قابل اجرا را ارائه می دهند و به صراحت بر کیفیت اطلاعات حسابداری نظارت نمی کنند. به طور خاص ، جنبه های معنایی اطلاعات موجود نیستند. هدف از این مقاله ایجاد یک چارچوب مفهومی یا نقطه شروع برای مطالعه اقدامات کنترل است که باید برای برآوردن نیازهای کیفی کاربران نهایی اطلاعات حسابداری برگرفته شوند.
در بخش II مفاهیمی که در این مقاله مورد استفاده قرار خواهد گرفت تعریف می شوند . در بخش III بعضی از مدل های شناخته شده اطلاعات و کیفیت سیستم های اطلاعات یا موفقیت و برخی از روشهای دیگر برای کیفیت اطلاعات حسابداری بررسی می شود . هدف، یافتن سرنخ هایی برای اقدامات برگرفته شده برای تامین مناسب ترین ویژگی های کیفیت اطلاعات حسابداری است. در بخش IV کنترل هایی را بررسی می کنیم که به بهترین وجه از ویژگی های کیفیت منتخب استفاده می کنند. این کنترل ها به چارچوبی برازش می یابند که در بخش V ارائه می شود. در نهایت، در بخش V ، نتیجه گیری می شود و توصیه هایی برای تحقیقات بیشتر ارائه می شود.

بدون دیدگاه