ترجمه مقاله سنجش خصوصیات کمیته حسابرسی و جریان های نقدی آزاد

ترجمه مقاله سنجش خصوصیات کمیته حسابرسی و جریان های نقدی آزاد
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سنجش خصوصیات کمیته حسابرسی و جریان های نقدی آزاد
عنوان انگلیسی
A Test Of Audit Committee Characteristics And Free Cash Flows
صفحات مقاله فارسی
31
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2013
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
10238
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است✓
ضمیمه
ندارد
بیس
است ✓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری، حسابرسی، حسابداری مالی
مجله
مالکیت و کنترل شرکت ها - Corporate Ownership & Control
کلمات کلیدی
جریان‌های نقدی آزاد، کمیته حسابرسی
کلمات کلیدی انگلیسی
Free Cash Flows - Audit Committee
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.22495/cocv10i2c3art4
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مطالعات و فرضیات پیشین
2.1 فرضیات
3. روش‌های تحقیق و شرح داده‌ها
3.1 متغیر وابسته
3.2 متغیرهای تجربی
3.3 متغیرهای کنترلی
4. نتایج
4.1 آمار توصیفی
4.2 ماتریس همبستگی شرکت‌های نمونه آماری (۲۰۰۵-۲۰۰۸)
4.3 نتایج چند متغیره
4.4 درون‌زایی
5. نتیجه‌گیری
5.1 نتیجه‌گیری کلی
5.2 محدودیت‌ها و مسیر تحقیقات آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The study concentrates on audit committee characteristics and their influences on free cash flow. A panel of 120 firms from the trading and services industry from the year 2005 to 2008 is examined. The results show a significant and positive relationship between Audit Committee characteristics (size, independence, frequency of meetings) and free cash flows. These findings suggest that effective audit committee governance leads to availability of higher free cash flows. Our study draws upon the lack of understanding on the impact of audit committee characteristics on free cash flow along the two views; agency theory and pecking order/transaction cost theory and finds support for the later.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
محوریت این مطالعه خصوصیات کمیته حسابرسی و تأثیرشان روی جریان نقدی آزاد است. هیأتی متشکل از ۱۲۰ شرکت از صنایع تجاری و خدماتی در دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۸ بررسی شدند. نتایج رابطه معنادار و مثبتی بین خصوصیات کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تعداد دفعات جلسات) و جریان نقدی آزاد نشان داد. این نتایج به این موضوع اشاره دارند که حاکمیت موثر کمیته حسابرسی دسترسی به جریان‌های نقدی آزاد بیشتر را نتیجه می‌دهد. در این تحقیق، براساس دو دیدگاه از اطلاعات ناچیز مرتبط با تأثیر خصوصیات حسابرسی روی جریان نقدی آزاد بهره می‌گیریم: نظریه نمایندگی و نظریه سلسله مراتب/هزینه مبادله؛ و در ادامه تأییدی برای آن می‌یابیم.

بدون دیدگاه