دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر

دانلود ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک رشته مهندسی نرم افزار - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک رشته مهندسی نرم افزار - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله سیستم نرم افزاری قابل حمل و مقاوم در برابر خطا - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله سیستم نرم افزاری قابل حمل و مقاوم در برابر خطا - مجله IEEE

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله نگاشت شناختی فازی در پیش بینی سرطان پروستات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نگاشت شناختی فازی در پیش بینی سرطان پروستات - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله بررسی عملکرد تکامل و جذب املاح تار کشنده در گیاهان - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله بررسی عملکرد تکامل و جذب املاح تار کشنده در گیاهان - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله طراحی کف ساختمان با میکروساختار سه بعدی حرارت آگاه - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله طراحی کف ساختمان با میکروساختار سه بعدی حرارت آگاه - مجله CiteSeerX

 • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله بررسی پایگاه داده NoSQL - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله بررسی پایگاه داده NoSQL - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله طراحی ساختار و سیستم کنترل براساس سیستم جدید تغذیه - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی ساختار و سیستم کنترل براساس سیستم جدید تغذیه - مجله IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله یک الگوریتم ردیابی لبه هیبرید برای پارازیت Saltand-Pepper - مجله DOAJ

دانلود ترجمه مقاله یک الگوریتم ردیابی لبه هیبرید برای پارازیت Saltand-Pepper - مجله DOAJ

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله مدل هزینه و سرعت مسیریابی سوراخ کرم - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل هزینه و سرعت مسیریابی سوراخ کرم - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم حسابداری مدرن - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم حسابداری مدرن - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ماشین های یادگیری برای بهینه ساز ازدحام ذرات همیاری

ترجمه مقاله ماشین های یادگیری برای بهینه ساز ازدحام ذرات همیاری

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 26