دانلود رایگان مقالات انگلیسی منابع طبیعی

ترجمه مقاله پیش بینی رفتار آتش سوزی با هوش مصنوعی در جنگل کاج سیاه نازک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی رفتار آتش سوزی با هوش مصنوعی در جنگل کاج سیاه نازک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۸۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023.6
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله سنتر پارک بریتانیا: توسعه مربوط به اوقات فراغت - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله سنتر پارک بریتانیا: توسعه مربوط به اوقات فراغت - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نقش تنوع زیست فرهنگی در معیشت مهاجران و افراد بومی اطراف کوهستان کامرون

ترجمه مقاله نقش تنوع زیست فرهنگی در معیشت مهاجران و افراد بومی اطراف کوهستان کامرون

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله آژانس و اقدام مشترک در برنامه ریزی فضایی دریای بالتیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آژانس و اقدام مشترک در برنامه ریزی فضایی دریای بالتیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران

ترجمه مقاله ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
دانلود رایگان مقاله انگلیسی روند تکاملی در تعریف زمین - الزویر 2018

دانلود رایگان مقاله انگلیسی روند تکاملی در تعریف زمین - الزویر 2018

  • رایگان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 0