ترجمه مقاله ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران

ترجمه مقاله ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران (مطالعه موردی: منطقه ناو اسالم، استان گیلان)
عنوان انگلیسی
The Assessment of Plant Species Importance Value (SIV) in Beech (Fagus orientalis) Forests of Iran: (A Case study: Nav District 2 of Asalem, Guilan Province)
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2012
نشریه
Irjabs
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
9267
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی منابع طبیعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
جنگلداری و مهندسی جنگل
مجله
مجله تحقیقات بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه
دانشگاه
گروه جنگلداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The aim of this research was to determine plant Species Importance Value (SIV) in the Fagetum orientalis, Nav district of Asalem, Guilan province. The sampling procedure was performed according to the transect method. Seventy three plots were sampled and tree, shrub and herb species were identified. Their frequency and coverage percentage were measured within each sampling plot. Species Importance Value (SIV) was calculated in the tree, shrub and herbaceous layers. The diagrams were drowning based on log SIV. The results indicated that the mean richness of tree, shrub and herb species in Nav were 11, 12 and 79, respectively. The highest and lowest value of the SIV tree species layer belong to Fagus orientalis (142.88%) and Sorbus torminalis (2.84%), in the shrub species layer Ilex spinigera (86.23%) and Prunusdivaricata (1.40%) and in the herbaceous layer Asperulaodorata (83.06%) and Physalisalkekengi, Capsella bursa – pastoris, Carpesiumabrotanoides, Humuluslupulus, Petasileshybridus and Physalisalkekengi (1.38%), respectively. Diagrams of species frequency followed a lognormal pattern, which shows that the majority of species are of moderate presence in the community and a few number of them are more frequent or rare.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف این تحقیق تعیین میزان اهمیت راش در منطقه ناو اسالم، ‌استان گیلان بود. روش نمونه برداری بر اساس روش برش عرضی بود. ۷۳ درخت و درختچه و گونه گیاهی نمونه برداری شدند. فراوانی و درصد پوشش آنها در هر قطعه نمونه گیری اندازه گیری شده بود. میزان اهمیت گونه ها در درخت، درختچه و لایه های گیاهی محاسبه شده بود. نمودارها بر اساس log siv رسم شده بودند. نتایج نشان می داد که میانگین غنای هر درخت، درختچه و گیاه در ناو ۱۱،۱۲ و ۷۹ بود. بیشترین و کمترین مقدار لایه گیاهی SIV متعلق به راش (142.88%)، در لایه درختچه گونه بلوط سبز (86.23%) و Prunusdivaricata (1.40%) و در لایه گیاهی Asperulaodorata (83.06%)و Physalisalkekengi, Capsella bursa – pastoris, Carpesiumabrotanoides, Humuluslupulus و Physalisalkekengi (1.38%) بود. نمودارهای فراوانی گونه ها از یک الگوی lognormal پیروی می کند که نشان می دهند که اکثر گونه های در حد متوسط در جامعه حضور دارند و تعداد کمی از آنها بیشتر فراوان و یا نادر هستند.

بدون دیدگاه