تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران

عنوان فارسی: ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران (مطالعه موردی: منطقه ناو اسالم، استان گیلان)
عنوان انگلیسی: The Assessment of Plant Species Importance Value (SIV) in Beech (Fagus orientalis) Forests of Iran: (A Case study: Nav District 2 of Asalem, Guilan Province)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2012 نشریه : Irjabs
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 9267 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 794.14Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی منابع طبیعی
گرایش های مرتبط با این مقاله: جنگلداری و مهندسی جنگل
مجله: مجله تحقیقات بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه
دانشگاه: گروه جنگلداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The aim of this research was to determine plant Species Importance Value (SIV) in the Fagetum orientalis, Nav district of Asalem, Guilan province. The sampling procedure was performed according to the transect method. Seventy three plots were sampled and tree, shrub and herb species were identified. Their frequency and coverage percentage were measured within each sampling plot. Species Importance Value (SIV) was calculated in the tree, shrub and herbaceous layers. The diagrams were drowning based on log SIV. The results indicated that the mean richness of tree, shrub and herb species in Nav were 11, 12 and 79, respectively. The highest and lowest value of the SIV tree species layer belong to Fagus orientalis (142.88%) and Sorbus torminalis (2.84%), in the shrub species layer Ilex spinigera (86.23%) and Prunusdivaricata (1.40%) and in the herbaceous layer Asperulaodorata (83.06%) and Physalisalkekengi, Capsella bursa – pastoris, Carpesiumabrotanoides, Humuluslupulus, Petasileshybridus and Physalisalkekengi (1.38%), respectively. Diagrams of species frequency followed a lognormal pattern, which shows that the majority of species are of moderate presence in the community and a few number of them are more frequent or rare.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این تحقیق تعیین میزان اهمیت راش در منطقه ناو اسالم، ‌استان گیلان بود. روش نمونه برداری بر اساس روش برش عرضی بود. ۷۳ درخت و درختچه و گونه گیاهی نمونه برداری شدند. فراوانی و درصد پوشش آنها در هر قطعه نمونه گیری اندازه گیری شده بود. میزان اهمیت گونه ها در درخت، درختچه و لایه های گیاهی محاسبه شده بود. نمودارها بر اساس log siv رسم شده بودند. نتایج نشان می داد که میانگین غنای هر درخت، درختچه و گیاه در ناو ۱۱،۱۲ و ۷۹ بود. بیشترین و کمترین مقدار لایه گیاهی SIV متعلق به راش (142.88%)، در لایه درختچه گونه بلوط سبز (86.23%) و Prunusdivaricata (1.40%) و در لایه گیاهی Asperulaodorata (83.06%)و Physalisalkekengi, Capsella bursa – pastoris, Carpesiumabrotanoides, Humuluslupulus و Physalisalkekengi (1.38%) بود. نمودارهای فراوانی گونه ها از یک الگوی lognormal پیروی می کند که نشان می دهند که اکثر گونه های در حد متوسط در جامعه حضور دارند و تعداد کمی از آنها بیشتر فراوان و یا نادر هستند.